บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/scoop/photo-collection-Earth-Day-22-Apr-2012.html
เมื่อ 25 เมษายน 2561 10:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv