“บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน”
ความดีสากลที่ทุกคนทำได้
 
โรงเรียนอมก๋อยวิทยา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนหลังเขาบนยอดดอยสูง ที่แม้จะอยู่ห่างไกลแสนไกลจากพื้นที่ราบและนักเรียนมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ แต่ก็ไม่สามารถขวางกั้นการนำศีลธรรมลงสู่ใจของเด็กนักเรียนได้ ก็เพราะที่โรงเรียนแห่งนี้มีคุณครูผู้ให้แสงสว่าง ผู้มีจิตใจอันงดงาม ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อที่จะนำพาลูกศิษย์ทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นคนดีที่โลกต้องการอย่างไม่ย่อท้อ แม้จะต้องทำงานเพียงลำพังต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหามากมาย แต่ด้วยหัวใจที่ไม่ย่อท้อจึงทำให้         คุณครูนีรวรรณ  คำน้อย คุณครูผู้ประสานงานโครงการ V-Star        ร.ร.อมก๋อยวิทยา จ.เชียงใหม่ สู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท่านเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขว่า
 
“โรงเรียนของเราอยู่ไกลมากค่ะ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางถึง 16 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ และตลอดเส้นทางจากเชียงใหม่ก็เต็มไปด้วยภูเขา เด็กนักเรียนที่นี่ มีจำนวนกว่า 900 คน โดยครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ อีกครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์ และก็มาจากชาวไทยภูเขาหลายเผ่า ทำให้การเรียนการสอนเราจึงมี 2 หลักสูตรเพื่อการอยู่ร่วมกัน ถึงแม้ว่าเราจะมีศาสนาที่ต่างกัน แต่เราก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้
 
โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” มาโดยตลอด จนกระทั่งมาถึงโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  (V-Star) นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก     จากเดิมที่ตั้งใจว่าจะสมัครเพียง 4 ทีม ก็ต้องสมัครเพิ่มขึ้นถึง 8 ทีม   ทำให้ปัจจุบันมีเด็กดี V-Star จำนวนถึง 386 คนค่ะ  นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังได้รับเลือกให้เป็น “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา” ประจำอำเภออมก๋อยด้วยนะคะ
 
พอได้ทราบข่าวโครงการ “บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน” ทำให้เด็กดี V-Star ในโรงเรียนตื่นตัวกันมากค่ะ ได้มีการประชุมแบ่งงานกัน ไปสอบถามเกี่ยวกับโทษของเหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติด ทั้งไปถามพ่อแม่ ญาติพี่น้องในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ที่กลับบ้าน และขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์ที่วัด จากนั้นก็นำมารวมกัน ซึ่งตอนนี้ได้โทษภัยของสิ่งมึนเมา  กว่า 100 ข้อแล้วค่ะ แต่ดิฉันคิดว่ามันยังไม่พอ เพราะรู้สึกว่าโทษของมันน่าจะมากกว่านี้ เด็กดี V-Star จึงคิดที่จะไปสอบถามชุมชนในละแวกใกล้ ๆ แต่ระยะทางไกลและลำบากมาก จึงใช้วิธีจัดทำเป็นแบบสอบถาม ส่งแจกให้กับพื้นที่ใกล้ ๆ ที่มีทั้งหมด 6 ตำบล โดยขอความช่วยเหลือไปทางอบต. ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการปลุกกระแสให้คนในตำบลได้มีส่วนร่วม จึงได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนทั้งโรงเรียนจำนวนกว่า 900 คน โดยมีเด็กดี V-Star เป็นแกนนำ เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมประจำโรงเรียนของเราเดินตั้งแต่สนามกีฬาเทศบาลอมก๋อยมาสิ้นสุดที่โรงเรียน แม้อุณหภูมิจะหนาวเหน็บสักเพียงไหน แต่เด็ก ๆทุกคนก็ไม่ย่อท้อค่ะ
 
จากกิจกรรมดี ๆของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่ผ่านมา ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเด็กขึ้นมากมาย เด็กใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มากขึ้น หันมาสนใจโทษภัยของเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กๆไปในทางที่ดีขึ้นมากมาย  อย่างเด็กคนหนึ่งที่เคยเป็นหัวโจกของโรงเรียน และมีผลการเรียนที่ค่อนข้างต่ำมาก ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1   ก็เพิ่มมาเป็นเกรดเฉลี่ย 3 กว่าได้ และพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนก็ให้การยอมรับแล้วค่ะว่าโครงการ V-Star นี้ดีจริง ๆค่ะ” 
 
 
ภาพที่ 1 : เด็กดี V-Star ร.ร.อมก๋อยวิทยา จ. เชียงใหม่
กำลังสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงโทษภัยของสิ่งมึนเมา
 
 

ภาพที่ 2 : คณะครูและเด็กดี V-Star ลงเยี่ยมเยียนผู้ปกครองและชาวบ้าน
เพื่อสัมภาษณ์ขอความรู้เรื่องโทษภัยของเหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาเสพติด และสิ่งมึนเมา 
 
 
นายชาตรี  บารมีมหาศาล หรือน้องวี อายุ 17 ปี ชั้น ม. 5  เด็กดี V-Star ร.ร.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เล่าว่า “ผมเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงครับ บ้านผมอยู่บนดอย ครอบครัวผมและตัวผมนับถือศาสนาคริสต์ครับ ผมคิดว่าการที่เราจะทำความดีไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาครับ ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือคริสต์ก็สามารถเป็นทำความดีได้ครับ และการที่ผมได้เป็นเด็กดี V-Star มันทำให้ชีวิตของผมในวันนี้และวันข้างหน้านั้นดีขึ้นครับ โครงการนี้ทำให้ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น ผมได้บันทึก  ความดีที่ผมทำทุกอย่างลงในสมุดบันทึกความดี ความดีที่ผมภูมิใจที่สุด คือ การที่ผมเอาชนะใจตัวเองได้ครับ จากแต่ก่อนผมจะขี้เกียจตื่นเช้ามา นมัสการพระเจ้า ตอนตี 5 ตามที่หอพักกำหนด แต่หลังจากที่ผมได้เป็นเด็กดี V-Star ผมก็ทำได้ครับ และจากแต่ก่อนที่ผมจะชอบหนีเรียน หนีเวรทำความสะอาดห้องเรียน แต่ตอนนี้ผมก็ไม่หนีเรียน และทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันด้วยครับ ผมชอบสิ่งแวดล้อมที่สะอาดครับ เพราะการที่เราจะเป็นคนดีนั้นต้องเป็นทั้งกาย และใจครับ ผมชอบนั่งสมาธิครับ เวลาที่โรงเรียนมีคาบจริยธรรม ครูก็จะสอนให้ผมนั่งสมาธิครับ ไม่ว่าเราจะเป็นพุทธ เป็นคริสต์ ก็ถือว่าเป็นการทำจิตใจให้สงบครับ ผมคิดว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งสากลที่ใคร ๆก็ทำได้ครับ ทุกวันผมจะนั่งสมาธิก่อนนอน และก่อนเข้าเรียน สมาธิช่วยทำให้ผมมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเรื่อย ๆด้วยครับ ผมต้องขอบพระคุณคุณครูนีรวรรณมากครับ ที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
 


ภาพที่ 3
: แม้แต่คุณยาย ผู้อาวุโสของหมู่บ้าน พวกเราก็ไปขอความรู้จากท่านด้วยครับ

 


ภาพที่ 4
: นายชาตรี  บารมีมหาศาล หรือน้องวี อายุ 17 ปี

ชั้น ม. 5  เด็กดี V-Star ร.ร.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 
 
โครงการบอกโทษเกินร้อยฯ ที่โรงเรียนทำอยู่ตอนนี้นะครับ ผมคิดว่าคนที่ติดยาเสพติดเป็นคนที่คิดผิดมาก ๆเลยครับ เหมือนอย่างคำขวัญที่ว่า “หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต” ครับ ผมอยากฝากบอกว่าถ้าหากคิดที่จะเลิกตอนนี้ก็ยังไม่สายครับ ตอนนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยครับ จะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันคนที่เก่ง แต่ไม่มีคุณธรรมมีอยู่เยอะมากเลยครับ  เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นทั้งคนเก่ง และมีคุณธรรมครับ และสำหรับคนที่ค้าสิ่งมึนเมาพวกนี้ ก็เหมือนทำลายประเทศโดยไม่รู้ตัวครับ  ผมไม่เข้าใจเลยครับว่า การที่มีสิ่งไม่ดีเข้ามาและมีกฎหมายห้ามปราม ว่า “ไม่ให้เยาวชนดื่ม” แต่ทำไมเขายังส่งเสริมการผลิต และการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่ครับ ผมคิดว่าทางที่ดี อยากจะให้สิ่งเหล่านี้ตัดขาดจากการรับเข้ามา ส่งออก และผลิตเองในประเทศไปเลยครับ
 
 

ภาพที่ 5 : คุณครูนีรวรรณ  คำน้อย  คุณครูผู้ประสานงานโครงการ V-Star        
ร.ร.อมก๋อยวิทยา จ.เชียงใหม่
 
 
นอกจากนั้นคุณครูนีรวรรณ ยังได้กล่าวถึงความในใจที่กว่าจะมาถึงวันนี้ว่า “เวลาที่ดิฉันท้อ และเหนื่อยมาก ๆนะคะ ดิฉันก็จะให้กำลังใจตัวเองว่า ไม่ได้นะ เราต้องทำต่อไป ถ้าไม่อย่างนั้น เด็กจะไปตามกระแสวัตถุนิยม และผลที่เกิดขึ้น เกิดกับเด็กจริงๆไม่ได้ไปไหนเลย ถ้าเราไม่คิดที่จะพัฒนาตอนนี้ แล้วจะทำตอนไหน ....การทำกิจกรรมที่หลวงพ่อให้ทำนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังศีลธรรมลงไปในใจเด็ก ทำให้เด็กไม่จำเจอยู่กับในตำราเรียน ทำให้เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นผลจริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยากให้โครงการนี้จัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ  ดิฉันดูหลวงพ่อทาง DMC ทุกวัน ดิฉันกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่มากๆค่ะ ที่ดำริโครงการนี้ขึ้น ดิฉันจะตั้งใจทำหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถค่ะ”      
 
        
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/dnn_news520203.html
เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 07:26
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv