พศ. เผยทั่วไทย มีวัดร้างกว่า 5,800 แห่ง

        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยผลการสำรวจทั่วประเทศพบว่ามีวัดร้างกว่า 5,800 แห่ง โดยวัดร้างที่สำรวจพบนั้น ส่วนใหญ่เป็นวัดร้างที่มีมาแต่สมัยโบราณ และบางวัดเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา

        นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีการพิจารณายกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ 9 วัด ประกอบด้วย วัดดอนธาตุ จ.อุดรธานี  วัดศิลาอาสน์ จ.อุดรธานี  วัดอำนวยญาติการาม
จ.หนองบัวลำภู วัดเกสร(วัดแก่นเท่า) จ.ขอนแก่น  วัดเพียลือ จ.หนองคาย  วัดสมนากุล
จ.หนองคาย  วัดบ้านค้อตะวันตก จ.หนองคาย  วัดโบสถ์ จ.นครราชสีมา และ วัดคอหอย
จ.ฉะเชิงเทรา

        สำหรับปัญหาเรื่องวัดร้างเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้ความสนใจ และขอข้อมูลมาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยส่วนตัวก็ได้ทำเรื่องรายงานกลับไปแล้วว่า จำนวนวัดร้างล่าสุดที่มีการสำรวจพบว่ามีมากกว่า 5,800 แห่ง อย่างไรก็ตามจำนวนวัดร้างที่สำรวจพบนั้น ส่วนใหญ่เป็นวัดร้างที่มีมาแต่สมัยโบราณ บางวัดเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงไม่อยากให้มองว่าเป็นปัญหา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็มีมติยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์มาโดยตลอด ซึ่งหากมีพระสงฆ์เข้าไปจำพรรษาตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป และวัดมีพื้นที่ตั้งแต่ 6 ไร่ ก็สามารถทำเรื่องเสนอมายังที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อขอยกฐานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ได้ ในส่วนของพื้นที่วัดร้าง หากทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการสำรวจพบและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า บริเวณที่สำรวจพบนั้นเป็นวัด พื้นที่ดังกล่าวก็จะกลายเป็นพื้นที่จัดประโยชน์ ของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำทันที
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/ปัญหาเรื่องวัดร้าง.html
เมื่อ 23 มิถุนายน 2561 14:52
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv