พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ หนตะวันออก

        สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ แด่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค 8 ภาค 9  ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธาน

        สำหรับพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ในครั้งนี้มีพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่จำนวน 246 รูป พระสงฆ์ที่ได้เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 207 รูป รวม 453 รูป

        นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังเตรียมจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรแด่พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ในวันที่ 6 มกราคม 2554  ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีพระสงฆ์ที่เข้ารับการตั้งสมณศักดิ์ใหม่ จำนวน 221 รูป เลื่อนสมณศักดิ์ จำนวน 182 รูป ประทวนสมณศักดิ์ จำนวน 13 รูป รวมทั้งหมด 416 รูป  ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12 ในวันที่ 14 มกราคม 2554  ณ วัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพระสงฆ์เข้าการตั้งสมณศักดิ์ใหม่ จำนวน 290 รูป เลื่อนสมณศักดิ์จำนวน 213 รูป รวมทั้งหมด 503 รูป  โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาบัตร พัดยศ

        ส่วนด้านเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้     จะจัดพิธีในวันที่ 21 มกราคม 2554  ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  มีพระสงฆ์ที่เข้ารับการตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน 56 รูป เลื่อนสมณศักดิ์ จำนวน 49 รูป ประทวนสมณศักดิ์ 4 รูป รวมทั้งหมด 109  โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เป็นประธาน.
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/สัญญาบัตร-พัดยศ-หนตะวันออก.html
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 00:44
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv