สำนักปฏิบัติธรรมสวนโกมลาราม
จัดบวชอุบาสิกาแก้ว
 
        อุบาสิกาแก้วศูนย์สำนักปฏิบัติธรรมสวนโกมลาราม ได้จัดกิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์  โดยผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ท่าน
 
        อุบาสิกาแก้วศูนย์สำนักปฏิบัติธรรมสวนโกมลาราม ได้จัดกิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์  ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนโกมลาราม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยมี พระประดับ ฐิตาจาโร สำนักปฏิบัติธรรมสวนโกมลาราม  เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียติจาก คุณกิมห่อ ลี้เซ่งเฮง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 
        โดยอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ต่างปลื้มปิติในกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นอย่างมาก และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  การจัดกิจกรรมการบวชอุบาสิกาแก้วในรูปแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก และยังสามารถช่วยฟื้นฟูศีลธรรมให้แก่โลกได้อีกทางหนึ่ง
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/สำนักปฏิบัติธรรมสวนโกมลาราม.html
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 18:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv