V-STAR ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
ถวายปิ่นโตพระธรรมทายาท
 
        เด็กดี V-STAR โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา จัดกิจกรรมปิ่นโตน้อย ถอยบุญ พูนสุข  พร้อมทั้งร่วมถวายข้าวทิพยรัตนสุธาโภชน์  แด่พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

        เด็กดี V-STAR โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ได้จัดกิจกรรม " ปิ่นโตน้อย  ถอยบุญ  พูนสุข "  โดยพร้อมใจกันนำปิ่นโตน้อยที่ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามพร้อมทั้งตั้งชื่อปิ่นโตและเมนูอาหารที่แฝงด้วยคุณธรรม  เช่น  ปิ่นโตสามัคคี  หมูทอดแห่งความสุข  น้ำพริกอ่องคุณธรรม  มาถวายแด่คณะสงฆ์และพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ศูนย์ฝึกอบรมวัดสหกรณ์แปลง 2   อำเภอพร้าว   จังหวัดเชียงใหม่   โดยมี พระครูวิมล
ธรรมานุศาสน์  เจ้าคณะอำเภอพร้าว    เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ได้เมตตานำคณะครูและเด็กนักเรียนนั่งสมาธิทำใจให้ใส ๆ   เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ    ต่อมา   นายประพันธ์  บุญส่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก    เป็นประธานฝ่ายฆราวาสถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ 

        จากนั้น    สาธุชน  และ  เด็กดี   V-STAR   ได้ถวายข้าวทิพยรัตนสุธาโภชน์แด่พระธรรมทายาท รวมแล้วประมาณ 20 กระสอบ  และในโอกาสนี้    พระครูวิมล   ธรรมานุศาสน์     ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าข้าวสารถวายร่วมอีก 1  กระสอบ  พร้อมกันนี้  ท่านได้ให้โอวาทเกี่ยวกับอานิสงส์ของการถวายข้าวสารและให้พรแก่เหล่าสาธุชน  ซึ่งสร้างความประทับใจ และปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/V-STAR-ถวายปิ่นโตพระธรรมทายาท.html
เมื่อ 21 เมษายน 2561 05:17
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv