V-Star Change the World
การประกวดพูดภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา

9 ภาษาสากล สื่อสารความดีกับเด็กดีวีสตาร์
(V-Star Change the World)
 
Let's come to Change the World
        
        เมื่อเหล่าเด็กดีวีสตาร์กำลังจะเปลี่ยนโลก พลิกโลก ให้โลกใบนี้หวนคืนมาเป็นโลกที่สว่างไสวไปด้วยศีลธรรม พวกเราเหล่าผู้ใหญ่ใจดีจึงจำเป็นต้องฝึกภาษาไปด้วย เพื่อใช้ในการสื่อสารความดีกับเหล่า V-Star ทั่วโลก เหมาะสมกับการเป็น V-Star Change the World กันอย่างแท้จริง
 
โครงการประกวดพูดภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา
ภาษาที่ใช้ฝึกมี 9 ภาษา ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ
2. ภาษาฝรั่งเศส 
3. ภาษาสเปน
4. ภาษารัสเซีย 
5. ภาษาจีน
6. ภาษาอารบิก
7. ภาษาเยอรมัน
8. ภาษาโปรตุเกส
9. ภาษาญี่ปุ่น
 
ประโยคดี ๆ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกของเหล่าเด็กดี  V – Star 5 ประโยค
ท่องจำให้ขึ้นใจนะจ๊ะ...
1. สวัสดีครับ
2. เราคือ เด็กดี V – Star  ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
5. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
 
 1. ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ Change the World
 
1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: Hello
: เฮลโล่
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: We are V-Star , leaders of world morality revival
: วี อาร์ วีสตาร์ , ลีดเดอร์ ออฟ เวิลดิ์ มอเรลลิตี้ รีไวฟเวิล
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
: Let us all brighten the world with the light of virtues
:เล็ท อัส ออล ไบรเท่น เดอะ เวิลดิ์ วิทช เดอะ ไลท ออฟ เวอชู่ส
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
: World peace begins with inner peace
: เวิลดิ์ พีช บีกินส วิทช อินเนอร์ พีช
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
:Thank you
: แท็งกิ้ว 
 
 
 2. ภาษาฝรั่งเศส

French to Change the World
 
1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: Bonjour
: บงชูร์
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: Nous sommes le V-Star, le leader mondial de la  Regeneration de la morale
: นู ซอม เลอ วีสตาร์,เลอ ลีดเดอร์ มงเดียล เดอะ ลา   เคร่เจเนคาซิอง เดอ ลา โมคาล

3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
: Ensemble, changons le monde avec la lumiere de vertu
: อองซอม ชองเจ – อง เลอะ มง อเวก ลา ลูมิแอก เดอะ แวกตู
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
: La paix mondiale commence avec la paix interieure
: ลา เป มงเดียล กอม – มองเซ อเว้ก ลา เป แอง – เตคริเย้อ (เคอะ)
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
: Merci
: แมคซี
 
 
3. ภาษาสเปน

Spanish to Change the World              
 
1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: Hola
: โอล่า
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: Nosotros somos V – Star, ei lider de la renovacion moral  Del mundo
: โนโซโตรส โซโมส วีสาตร์ , เอล ลีเดอร์ เด ลา ครีโนวาซีออง  มอราล เดล มุนโด้
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
: Nosotros cambiaremos el mundo con la luz de las Virtudes
: โนโซโตรส กัมบีอาเรโมส เอล มุนโด้ กง ลา ลูซ เด ลาส
เวียรตูเดส
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
:  La paz mundial inicia con la paz interior
: ลา ปาส มูนดิอาล อินนิเซีย กง ลา ปาส อินทีรีอัล
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
: Gracias
: กร้าเซียส 
 
 
4. ภาษารัสเซีย

Russia to Change the World
 
1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: Привет  
: ปรีเวียต
2. เราคือ เด็กดี  V – Starผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: Мы дети Мира , Возрождающие   Мир идобродетель вэтом мире  
: มือ เดทิ มีร่า , วาซราชดายุชชีเย มีเรอะ อี ดับโรเดเทล เวอะ แอตตาม มีเรีย
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
 : Давайте вместеменять к лучшему   этот мир  
: ดาวายเที่ย วเมสเที่ย เมเนียท เคอะ ลุชเชมู แอตาล มีเรอะ
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
: Мир и Гармония   приходят вэтот   мир, черезнаше внутрение   состояние Мира  
: มีเรอะ อี กาเรอะมานนียา ปรีโคเดียท เวอะ  แอตาต มีเรอะ
เชเรซ นาชเช วนุตเตร็นนิเย สาสตายานนีเย่ มีร่า
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
: Спасибо  
: สบาซีบา
 
 
5.ภาษาจีน

Chinese to Change the World

1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: 大家好  
: ต้าเจียห่าว
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: 我们是“道德之星”——复兴世界道德     的领航员  
: หว่อเมินซรื่อ ต้าวเต่อจรือซิง ฟู่ซิงซรื่อเจี้ย ต้าวเต๋อเตอะ หลิ่งหังหยวน
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
 : 让我們一起透過道德的力量,使世    界变得更光明  
: รั่งหว่อเมินอิฉี่โท้วกั้วต้างเต๋อเตอะลี่เลี่ยง สรื่อซรื่อเจี้ย
เปี้ยนเตอะเกิ้งกวงหมิง
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
: 外界的和平来自于内心的平静  
: ไว่เจี้ยเตอะเหอผิง หลายจื้ออวี๋เน้ยซินเตอะผิงจิ้ง
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
: 谢谢大家  
: เซี่ยเซี่ยต้าเจีย 
 
  
       
6.ภาษาอารบิก

Arabic to Change the World

1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
مرحبا :  
: มัรฮะบัน
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
قادة إحياء الأخلاق في العالم  v star نحن :  
: นะฮนู วีสตาร์ กอดะตุศ อิฮีฮาอี อัลคะลาคลี ฟิลาลัม
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
تعالوا نضيء العالم بنور الفضيلة :
: ตะฮลู นุฆีอา ลาลัมมา บินูริลแอนฟะดี้เลาะ 
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
السلام العالمي يبدأ بالسلام الداخلي :
: สลามมุล อาลาละมี ยับดะอู บิสซาลามมิด ดาคิลี่
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
 شكرا :
: ชุกรอน (ออกเสียงสั้นๆ ไวๆ)
 
 
7.ภาษาเยอรมัน

German to Change the World
 
1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: Hallo
: ฮัลโล่
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: Wir sind V-Star,  Jugendlichen, die die weltliche   Sittlichkeit wiederbeleben  
: เวีย ซิน วีสตาร์ ยูเก้นลิเชิ่น ดี ดี เวธลิชเชอะ สิทลิชไคท วีเดอร์เบเลเบน
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
 : Bitte lassen Sie uns, die Welt mit dem Licht der    Tugenden neu erstrahlen  
: บิทเท่อ เฮลเฟิ่น ซี อุนส์ ดี เวทส์ มิท เด็ม ลิชท์ แด ทูเกิ่นเดน นอย แอชตราลเล่น
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
: Weltfrieden beginnt mit innerem Frieden  
: เวลส์ฟรีเดน เบกิ้นธ์ มิทธ์ อินเนอเริ่ม ฟรีเดน
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
: Danke  
: ดั้งเคอะ
 
 
8.ภาษาโปรตุเกส

Portuguese to Change the World
 
1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: Oi
: อ็อย
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: Nos somos V-Star,O lider a reviver a moral do mundo
: นอส โซมอส  วีสตาร์ โอ ลีดเดอร์ อา ฮีวีเว้ อา มอราล โด
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
: Nos Vamos juntos iluminar o mundo com a luz
: นอส เวอร์มุ้ส จุงทุส อิลุมมีน้าร่ะ โอ่ มุนโด้ คง อา ลู้ซ
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
: Paz mundial comeca com paz interna
: ปาส มุนดิอาล โคเมสซ่า คอม ปาส อินแทเร่อน่า
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
: Obrigado
: โอบริกาโด้
 
 
9.ภาษาญี่ปุ่น

Japanese to Change the World
 
1. สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ
: こんにちは  
: คนนิจิวะ
2. เราคือ เด็กดี  V – Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
: 私たちはV-STAR, 世界の道徳  を復興させるリーダーです  
: วะทะชิทะชิ ว่ะ บุยสตาร์ เซไค โนะ ดดโตะคุ โวะ ฟุคคอซาเซลุ ลี่ด่าเดส
3. เรามาร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้สว่างไสวด้วยศีลธรรมกันนะครับ/ค่ะ
 : 私たちは心を一つにして道徳でこ  の世界を明るく変えましょう  
: วะทะชิทะชิ ว๊ะ โคะโคะโร่ะ โว๊ะ ฮิโตทสึ นิ ชิเต๊ะ โดโตกุเด๊ะ โคโนะ เซกไคโว๊ะ อะการูกุ คาเอมาโช
4. สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน
: 世界平和は   心の  平穏から 始まり  ます  
: เซไก เฮหวะ ว๊ะ โคะโคะโร่ะ โน๊ะ เฮ-อง คาละ ฮะจิมะริมัส
5. ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ
: ありがとうございます  
: อะลิกะโท โกไซมัส
                                        
      เด็กดีวีสตาร์กำลังมุ่งมั่นหัดพูดภาษาต่่างประเทศถึง 9 ภาษา เพื่อชิงรางวัลเกียรติยศพิเศษสุดจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมช โย) นั่นก็คือ ปฏิมากรรมนูนสูง รูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ขนาด 68 ซม.x 52 ซม.เป็นลักษณะวงรี พร้อมฐาน ให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศ 10 โรงเรียน จาก 6,000 โรงเรียนทั่วประเทศ วีเชียร์ วีไกด์ วีเก๋ วีเก๋า ทั้งหลายก็ต้องหมั่นฝึกฝนไปด้วยเหมือนกันนะคะ เราจะได้พร้อมใจกัน Change the World


ปฏิมากรรมนูนสูงรูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ขนาด 68 x 52 ซม.
ใบประกาศที่ติดอยู่หน้าแท่นประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี

       
ชม Video MV
Change the World (เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด) 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/9-Language-to-Change-the-World.html
เมื่อ 20 เมษายน 2561 02:35
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv