โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัด 76 จังหวัด ทั่วไทยโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัด 76 จังหวัด ทั่วไทยโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัด 76 จังหวัด ทั่วไทยโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัด 76 จังหวัด ทั่วไทยโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัด 76 จังหวัด ทั่วไทยโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัด 76 จังหวัด ทั่วไทย

ตักบาตรพระ 500,000 รูป ทุกวัดทั่วไทย
เพื่อสันติสุขที่แท้จริง

 
 

 
 
ตารางการจัดตักบาตร (อัพเดททุกวัน)
และรับชมถ่ายทอดสด
 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดประเทศหนึ่ง ในทุกๆเช้ากิจกรรมของชาวพุทธมักจะเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่ด้วยการตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน

 

ชาวพุทธเชื่อว่า “บุญ” เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต ชาวพุทธไม่ได้คิดเพียงว่าการทำบุญ เช่นการบริจาคทาน จะเป็นเพื่อการสงเคราะห์เท่านั้น แต่เพราะเป็นไปเพื่อปรารถนาผลของบุญ อันเกิดจากการทำทานนั้น ดังนั้นในทุกๆเช้าวันใหม่ เราจะเห็นพระภิกษุเดิน ห่มผ้ากาสาวพัสดุ์อย่างงดงามเดินไปตามถนนหนทางต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่เพื่อบิณฑบาตโดยไม่เลือกว่าผู้ให้จะเป็นใคร เพราะการบริโภคของพระภิกษุนั้น นอกจากจะเป็นไปเพื่อดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านที่หวังบุญทั้งหลาย เพราะบุญอันเกิดจากการทำทานนั้นจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต และจะเป็นทางมาแห่งความดีที่ยิ่งๆขึ้นไปอย่าง ศีล และ ภาวนา เป็นต้น

 

แต่ในปัจจุบันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและแข่งขัน ความจำเป็นที่จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อภารกิจอันจำเป็น ถูกดำเนินไปอย่างเร่งรีบ และเร่าร้อนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองได้มองข้ามกิจกรรม เพื่อความสุขสงบร่มเย็นของชีวิต เช่น การตักบาตรในยามเช้าไป

หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย
 
 
โครงการอื่นๆ ในดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ด้วยเหตุนี้ทำให้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มีดำริที่จะพื้นฟูสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ให้กลับมาอยู่ในจิตใจของทุกคนอีกครั้ง

 

ดังนั้นท่านจึงได้ชักชวนประชาชนทั้งหลายทั่วทั้งประเทศทำความดีร่วมกัน ผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตลอดปีพุทธศักราช 2551 โครงการนี้ได้ดำเนินอย่างง่ายๆ แต่ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยคร้ง แรกได้เริ่มต้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 ในครั้งนี้มีพระภิกษุทั่งทั้งจังหวัดมารวมตัวกันเพื่อเป็นเนื้อนาบุญ มากกว่า 1,000 รูป

 

Alms givingAlms givingAlms giving
ตักบาตรพระ 10,500 รูป จ.ลำพูน
ตักบาตรพระ 10,500 รูป จ.ลำพูน
จังหวัดสมุทรปราการ
สะพานพุทธ กรุงเทพฯ
หาดใหญ่ จ.สงขลา
จังหวัดสมุทรปราการ

 

และจากการเริ่มต้นเล็กๆในครั้งนี้ ทำให้เกิดกระแสแห่งความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา และได้ดำเนินการต่อเนื่องตามมาอีกหลายจังหวัด จำนวนพระภิกษุและประชาชนที่มาร่วมงานได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในบางจังหวัด เช่นลำพูน สามารถนิมนต์พระได้กว่า 10,000 รูป ยังความสุข สงบ และยินดีมาสู่ผู้ร่วมงานอีกหลายหมื่นคน นอกจากนึ้การจัดงานตักบาตรทุกๆครั้ง ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในทุกๆฝ่าย ทั้งภาคคณะสงฆ์ที่มีการตอบรับอย่างยินดี ภาครัฐและหน่วยงานของราชการที่ส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ มาอำนวนความสดวกในการจัดงานมาโดยตลอด

 

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถระสมาคม
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 กรรมการมหาเถระสมาคม
พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี
เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถระสมาคม
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์
เจ้าคณะภาค 7 กรรมการมหาเถระสมาคม

 

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถระสมาคม ได้กล่าวว่า

จุดประสงค์หลักของการตักบาตรนี้เพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป เพราะสิ่งนี้นับวันจะถูกละเลย ดังนั้นงานนี้ทำให้ประชาชนทั้งหลายมีโอกาสที่จะสร้างมหากุศลันยิ่งใหญ่ อาตมาไม่เคยเห็นการจัดงานที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ โดยมีทั้งพระและโยมมาร่วมงานอย่างมากมายอย่างนี้มาก่อน นอกจากนี้เหล่าข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้ ยังจะได้บริจาคไปยังพระภิกษุที่เดือดร้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย ดังนั้นเราจะต้องรักษาสิ่งที่งามเช่นนี้ ให้อยู่ต่อไป ตราบใดที่พุทธบริษัทยังตั้งมั่น อยู่ใน ทาน ศีล ภาวนา ตราบนั้น พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ยั่งยื่นตลอดไป

 

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 กรรมการมหาเถระสมาคม

การทำทานคือการให้นั้น เป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความดีทั้งหลาย ทานคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุข ความอบอุ่น ด้วยจิตใจที่อบอุ่นนี้ จะทำให้สันติสุขบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนทั้งหลาย

 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พลเรือตรี บงสุช สิงหณรงค์

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือตรี บงสุช สิงหณรงค์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส กองทัพเรือ

 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผมรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อทำความดีของคนจำนวนมาก ดังนั้น ความดีเหล่านี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสังคม และพระพุทธศาสนาให้ดำรงค์อยู่ต่อไป และเรายังได้ใช้ ทานทั้งหลานี้เพื่อช่วยพระภิกษุในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ผมขอเป็นกำลังใจแก่คณะผู้จัดงาน และขอสนันสนุนให้นโครงการนี้ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

พลเรือตรี บงกช สิงหณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส กองทัพเรือ ท่านได้ช่วยสนันสนุน และได้นำข้าราชการกองทัพเรือมาช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ผมได้เห็นภาพที่น่ายินดีอย่างนี้เป็นครั้งแรก ผมจะจดจำภาพที่ได้ร่วมงานนี้ไว้ เพราะทานเป็นสิ่งที่ดีแก่ทุกท่าน โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้ เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคทั่วไทย

บัดนี้ได้ถึงเวลาและที่พวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งมหากุศลในครั้งนี้ นอกจากนี้ปัจจัยไทยธรรม ข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งหลายจะได้ถูกถวายต่อ โดยสังฆทานเพื่อเป็นประโยช์แด่พระภิกษุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ อาหารบางส่วนจะได้ถูกบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยธรรมชาติในหลายๆประเทศ เช่น จีน และพม่า ดังนั้น ขอเชิญท่านทั้งหลายแบ่งปัญความสุขทั้งหลายนี้เพื่อสร้างสรรค์ กระแสแห่งความสุข และความดีงานให้บังเกิดขึ้น ทั่วโลก แล้วโลกของเราจะน่าอยู่ ความเห็นแก่ตัวจะหายไป โลกทั้งโลกจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้คำว่า สันติภาพ

  
“Sharing is great.”
 
 
 
ข่าวกิจกรรมตักบาตรตามจังหวัดต่างๆ ที่ผ่านมาแล้ว 
New News - vdo clip
 
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/Alms_giving_500000_monks.html
เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 23:29
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv