ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ท่านได้ไปบำเพ็ญภาวนาที่วัดโบสถ์ (บน) อำเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี และเพื่อสอนพระบาลีให้แก่ภิกษุสามเณรที่วัดนั้น จากคำกล่าวของพระครูไพโรจน์ธรรมคุณ ศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่ง ผู้จดจำคำของหลวงปู่เมื่อตั้งใจสละชีวิตเพื่อค้นหาธรรมะไว้ดังนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าองค์พระปฏิมากรใน วัดโบสถ์ว่า

    "ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลง่ายที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้ว จักเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับเป็นทนายศาสนา ในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิต"

    ใน วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ปี พ.ศ.๒๔๖๐ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ได้ค้นพบวิธีการเข้าถึงธรรมกายซึ่งสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี หลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สดได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมกายที่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ว่า เราเกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ ?
 
 
ซึ่งในปี ๒๕๕๑  วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ปี ตรงกับวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑
 
 

 
กำหนดการวันครูวิชชาธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่  ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ณ สภาธรรมกายสากล
 
 

 
 
พิธีภาคเช้า

­๐๘.๔๐-๐๙.๐๐ น.   สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น.           พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
๑๑.๐๐ น.           ผู้แทนสาธุชน กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น.           เสร็จพิธีภาคเช้า
 


พิธีภาคบ่าย 

๑๒.๑๐–๑๓.๑๕ น.  รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๑๕–๑๓.๓๐ น.   คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ "พระมงคลเทพมุนี"
๑๓.๓๐ น.           พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี


๑๓.๓๕-๑๓.๕๐ น.   ริ้วขบวนอัญเชิญ “องค์ต้นแบบรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” 
๑๓.๕๐ น.             พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ
๑๔.๑๕ น.             พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ กล่าวเชิญ เจ้าภาพ “อัครบรมเศรษฐี” ขึ้นรับแผ่นทองจาก,                                         พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วนำไปประดิษฐานบนแท่นรองรับ
๑๔.๓๐ น.             พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
๑๔.๔๕ น.            พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
                           - รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
                           - กล่าวให้โอวาท
                           - นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๖.๑๐ น.               เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๘.๐๐ น.              สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์
  

 
 
กรุณาสวมชุดขาว เพื่อแสดงความเคารพใน   พระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งสิริมงคลในชีวิต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (๐๒) ๘๓๑-๑๐๐๐
 

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/the_dhammakaya_teacher_day.html
เมื่อ 20 เมษายน 2561 21:17
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv