การสอบบาลีสนามหลวง ปี2557

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2556

กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2557
 
ภาษาบาลี 
 
การสอบบาลี
 
การสอบบาลี ครั้งที่ 1

ครั้งแรก ประโยค ป.ธ. 6, 7 
ตรงกับ วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ครั้งแรก ประโยค ป.ธ. 8, 9 
ตรงกับ วันที่ 3 - 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ครั้งหลัง ประโยค 1 - 2 
ตรงกับ วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ครั้งหลัง ประโยค ป.ธ. 3
ตรงกับ วันที่ 24 - 25 -26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ครั้งหลัง ประโยค ป.ธ. 4, 5    
ตรงกับ วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ตรวจบาลีสนามหลวง
ตรงกับ วันที่ 17 - 21  มีนาคม พ.ศ. 2557การสอบบาลี ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม)
 
การสอบบาลี ครั้งที่ 2

สอบซ่อม ประโยค 1 - 2
ตรงกับ วันที่ 24 -25 เมาายน พ.ศ. 2557
สอบซ่อม ประโยค ป.ธ. 3
ตรงกับ วันที่ 24 - 25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2557
สอบซ่อม ประโยค ป.ธ. 4 
ตรงกับ วันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2557
สอบซ่อม ประโยค ป.ธ. 5 
ตรงกับ วันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ตรวจซ่อมบาลีสนามหลวง      
 
ตรงกับ วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


ข้อมูลจาก  แม่กองบาลีสนามหลวง
 
 
[[videoprogram==490805]]
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี บาลี สันสกฤต
 
ภาษาบาลี สันสกฤตคืออะไร ศึกษาไปเพื่ออะไร
ภาษาบาลีและสันสกฤตมีความสำคัญอย่างไร
การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไร
การเรียนบาลีและสอบบาลีสนามหลวง
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2554
บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายพร้อม ! ส่งสอบบาลีสนามหลวง ปี 56 กว่า 670 รูป
 
โครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2556
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง-ปี2554.html
เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 14:07
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv