สพท.สกลนครเขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่ต้นบุญต้นแบบ
 
 
    จุดเริ่มต้นของแสงสว่างของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต3 เขตพื้นที่การศึกษาตัวอย่าง เกิดขึ้นเมื่อ ท่านรองนิคม เขียวฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต3 ได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะผู้บริหารการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
 
    ผลจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนั้น ทำให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับลงมาขยายแสงสว่าง และความสุข ออกไปยังคณะผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานเขต ท่านได้ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ ทุกวัน ท่านตักบาตรทุกวันไม่เคยขาด ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน เช้ามาต้องตักบาตร และได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศีลธรรมให้กับบุคลากรในสำนักงานเขต โดยการเชิญชวนรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ทั้ง 9ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ ขึ้นปฏิบัติธรรม ณ สวนพนาวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น กว่า 600คน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 196ท่าน
 
 
    ด้วยเชื่อมั่นในแนวคิดที่คุณครูไม่ใหญ่ ได้ให้โอวาทไว้ว่า ครู คือ ผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ลูกศิษย์ มีหน้าที่เดียวกับพระบรมครู พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อผู้อำนวยการเขต รองผู้อำนวยการเขตสว่าง ผอ.โรงเรียนก็สว่างด้วย ครูก็สว่างด้วย ความสุข ความสว่างก็จะขยายไปยังพ่อ-แม่ สังคม และประเทศชาติ ประเทศไทยจะสว่างไสว เป็นประเทศต้นบุญต้นแบบทางศีลธรรมให้กับโลกใบนี้
 
    เมื่อได้พาทีมงานขึ้นปฏิบัติธรรม หลังจากกลับลงมา ทุกท่านมีความประทับใจ และอยากจำลองบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมไปที่สำนักงานเขต จึงช่วยกันทำห้องปฏิบัติธรรมที่สำนักงานเขตขึ้น เรียกว่า “ห้องใจใส”
 
    ท่านรองนิคม เขียวฉ่ำ เล่าให้ฟังว่า...
 
    “เมื่อไปอบรมแล้ว เราพบว่าบรรยากาศและหลักสูตรที่สวนพนาวัฒน์นี่ดีมาก คือ ทุกอย่างเป็นระบบ สะดวกสบาย เป็นต้นแบบได้ในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะเรื่องของการฝึกจิตให้นิ่งนี่ดีมากครับ หลักสูตรการปฏิบัติธรรม ทำให้ผมเข้าใจเรื่องการจัดการด้านการศึกษาที่แท้จริงว่า เป็นอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาเรายังทำกันไม่ตรงเป้า ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่ จะต้องมีการสร้างเป้าหมายทางด้านคุณธรรม
 
    ซึ่งหลักสูตรที่พนาวัฒน์ นี่ตรงจุดเลย เพราะการสร้างเป้าหมายทางคุณธรรมที่ถูกต้องนั้น  ทุกคนจะต้องมีคุณภาพทางด้านจิตใจซะก่อน เมื่อมีคุณภาพทางด้านจิตใจแล้ว คุณธรรม ศีลธรรมก็จะเกิดขึ้น เมื่อกลับมา ผมจึงเริ่มต้นทำห้องใจใสที่สำนักงานเขตก่อน โดยที่ห้องใจใสนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาคุณของพระรัตนตรัย เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร และก็เพื่อเป็นการสั่งสมบุญในอนาคต โดยเรามีกิจกรรมให้ทุกคนในสำนักงานเขต ได้มาสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิร่วมกัน หมุนเวียนบุญกันมาปฏิบัติธรรมเป็นรอบๆ
 
    ระหว่างวัน หากใครอยากจะมานั่งสมาธิที่ห้องใจใส ก็สามารถทำได้ เพราะผมถือว่าการที่ทุกคนมีสมาธิ และได้สั่งสมบุญ จะทำให้คนเรามีบุญมากขึ้น และงานที่ออกมาก็จะดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ในห้องก็จะมีสื่อธรรมะ มี DMC ไว้บริการด้วย
 
    ตั้งแต่นำคณะผู้บริหาร ผอ.โรงเรียน และคุณครูขึ้นพนาวัฒน์ โรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่ของเราดีขึ้นเยอะ ปัญหาน้อยลง  เราจัดให้มีการนั่งสมาธิ 5-10นาทีก่อนเรียน แล้วแต่ความพร้อมของเด็ก ในแต่ละโรงเรียนเราก็จัดให้มี “ห้องใจใส” เหมือนที่ทำที่สำนักงานเขต ทุกโรงเรียนมีหมด ผมว่า เรื่องห้องปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องมี ดูอย่างต่างศาสนิก เขายังมีห้องละหมาดเลย เราศาสนาพุทธก็ต้องมีเหมือนกัน และห้องนี้แหละจะเป็นห้องที่เราสร้างผู้บริหารต้นแบบ ผอ.ต้นแบบ ครูต้นแบบ และนักเรียนต้นแบบ
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Sakonnakorn.html
เมื่อ 25 เมษายน 2561 05:54
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv