ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 44 (ภาคฤดูหนาว)

โอกาสสำคัญ…ของลูกผู้ชาย คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช https://dmc.tv/a22032

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 18 พ.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 1654 ]
ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 44 (ภาคฤดูหนาว)

โอกาสสำคัญ…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

 
 

     เป็นโอกาสที่ดีของนิสิตนักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาแล้ว รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา  ได้รับเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี  ประกอบสื่อธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (อาคารแจ่มจันทร์) มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม อยู่ธุดงควัตร ฝึกฝนตนเองให้มีสภาวะผู้นำ เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง ผู้บวชและผู้สนับสนุนทุกท่านย่อมได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่ติดตามตัวตลอดไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด
    2.) กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือจบการศึกษาแล้วหรือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนานาชาติ
     3.) มีอายุ 16 – 27 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
     4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
     5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
     6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก. (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
     7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
     8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
     9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
     10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
     11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
     12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
     13.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
 

หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)

     1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     2.) บัตรประชาชนตัวจริง
     3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
     4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โทร. 083-4433000 และ 086-0776000

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม
(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

     1.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่น และมีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ชุดละประมาณ 220 บาท)
     2.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ประมาณ 250 บาท)
     3.) เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว หรือสีอ่อน (สีสุภาพ) ใส่คลุมกันหนาว 1 ตัว
     4.) หมวกไหมพรม สีขาวหรือสีครีม (สีสุภาพ) ใส่กันหนาว 1 ใบ
     5.) รองเท้าแตะสีน้ำตาล แบบสุภาพ 1 คู่
     6.) ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขนาดใหญ่  1 ชุด
     7.) ยาประจำตัวที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ในวันสมัคร
     8.) ปากกา, ไฟฉาย (ขนาดเล็ก)
     9.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด

 
บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ค่ายปิดเทอม Super Kids Smart Camp 2018
      เปิดรับสมัครนักศึกษาเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
      ขอเชิญร่วมพิธีปิดแผ่นทองและโปรยรัตนชาติ สถาปนา “มหารัตนรังสีสีหบัญชร”
      ขอเชิญร่วมเตรียมดินลงกระถางไว้ปลูก "เบญจทรัพย์"
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
      ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญของขวัญครูและนักเรียน
      ขอเชิญร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ "ตามหลวงพี่ไป Go inter"
      กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2561 เมืองทองธานี
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย
      ขอเชิญร่วมบุญถวายกองทุนหนังสือพระไตรปิฎก
      โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น "12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่"
      ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "อธิบายสัมพันธ์ไทย ประโยค ป.ธ.3"
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร