อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 73 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 73 ปี พระเทพญาณมหามุนี ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ติดต่อได้ที่ โทร 089-754-8925 ,086-755-0822 https://dmc.tv/a22162

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 6 ม.ค. 2560 ] - [ ผู้อ่าน : 1542 ]

บวชพระ

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
รุ่นบูชาธรรม 73 ปี พระเทพญาณมหามุนี
อบรมระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2560
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

บวชพระ รุ่นบูชาธรรม 73 ปี พระเทพญาณมหามุนี


การรับสมัคร

     
สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) ในวันธรรมดา หรือทุกวันอาทิตย์ที่่ เสาโอ 27 (O27)
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และคำขานนาคได้ที่ www.dmycenter.com
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560             
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง  จำนวน 1 ชุด
    

                                        
กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม วันที่ 12 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2560 (รวม 50วัน)

2. วันสัมภาษณ์และสอบขานนาค
     - วันอาทิตย์ที่ 5,12,19,26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ,วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560

3. วันตรวจร่างกาย
    - วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560

4. กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
     - วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น.
     -  ปฐมนิเทศ ณ ห้องปฏิบัติธรรม หมู่บ้านบรรลุธรรม

บวชพระ รุ่นบูชาธรรม 73 ปี พระเทพญาณมหามุนี

 

5. พิธีตัดปอยผม
     วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ.อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

6. พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
     วันพฤหัสบดีที่ 60เมษายน พ.ศ.2560

7. พิธีบรรพชา
     วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560

บวชพระ รุ่นบูชาธรรม 73 ปี พระเทพญาณมหามุนี

 8. พิธีอุปสมบท
     วันอาทิตย์ ที่  8,9 เมษายน พ.ศ.2560

9. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
     วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560

10.สิ้นสุดการอบรมและพิธีลาสิกขา
  วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี(ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกรองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค จากคณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์
4. ไม่มีรอยสัก
5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่สัมภาษณ์
8. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป
9. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระของตนเองและผู้อื่น
10. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
11. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม
12. เป็นบุคคลที่ ไม่เคยต้องคดีความ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี


 
ของใช้ในการอบรม

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

1. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด(สำหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)
2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ 1 ตัว
3. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด และรองเท้าผ้าใบ
4. รองเท้าแตะสีน้ำตาล กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
5. ขันตักอาบน้ำสีขาว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ  ยาทากันยุง
7. ปากกา ที่ตัดเล็บ มีดโกนหนวดของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
2. อาหารและเครื่องขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
6. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
7. บุหรี่ ยาเส้น ไม้ขีดไฟ และไฟแช็ค รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
:
โทร 089-754-8925 ,086-755-0822
                                            Line:0897548925
                                            Fb:facebook/BhanluDham

 

ประมวลภาพบวชบูชาธรรม พระเทพญาณมหามุนี

ประมวลภาพพิธีบรรพชารุ่นบูชาธรรม 68 ปี พระเทพญาณมหามุนี

ประมวลภาพพิธีบรรพชารุ่นบูชาธรรม 71ปี พระเทพญาณมหามุนี

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      จัดพิมพ์หนังสือ คุณยาย In My Heart ฉบับภาษาจีน
      บวชสาเณรปิดภาคเรียน ยุวพุทธศาสตร์ รุ่น 5
      โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2560
      บวชสามเณรปิดเทอม "หน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 6"
      โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี
      โรงเรียนตะวันชัยวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 2560
      ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้วรุ่นพิเศษ 18 (อายุ 18-50 ปี)
      ค่ายติว ม.ปลายสายวิทย์-คณิต ( ITC )
      กำหนดการวันมาฆบูชา 47 ปี วัดพระธรรมกาย เสาร์ที่ 11 ก.พ.นี้
      ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "โอวาทพระเทพญาณมหามุนี คุณครูไม้ใหญ่"
      ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ หอฉันคุณยายฯ
      พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
      บวชภาคฤดูร้อน ปิดเทอมซัมเมอร์ 2560
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร