โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น "12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่"

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น "12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่" อบรมระหว่าง วันที่ 12 สิงหาคม - 12 กันยายน พ.ศ.2561 https://dmc.tv/a23674

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 10 ส.ค. 2561 ] - [ ผู้อ่าน : 589 ]
 
โครงการอุปสมบทหมู่รุ่น
"12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่"
อบรมระหว่าง วันที่ 12 สิงหาคม - 12 กันยายน พ.ศ.2561
 
 
กำหนดการอบรม

    1. ระยะเวลาการอบรม วันที่ 12 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ.2561

    2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค วันอาทิตย์ที่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
        (ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

    3. กำหนดการวันรายงานตัว รายงานตัว วันอาทิตย์ที่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
       (ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

    4. พิธีตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00
        (โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

    5. พิธีบรรพชาอุปสมบท วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561

    6. สิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ 2 กันยายน พ.ศ.2561 (รวม 21 วัน)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20-70 ปี (ลุกนั่ง กราบ ไหว้ นั่งคุกเขาได้ นั่งพับเพียบได้ )

    2. ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

    3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค

    4. ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

    5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

    6. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

    7. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน
        โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

    8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

    9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

    10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม


ของใช้ในการอบรม (ส่วนอื่นๆทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้หมดแล้ว )

    1. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น
 
    2. ค่าลงทะเบียนในการบวช 6,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือด และ โรคแล้ว)


ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม

    1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิ(Meditation)
 
    2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

    3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

    4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

    5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

    (เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 
ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

    1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ

    2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด


การรับสมัคร

    สมัครได้ที่เสา N27 โครงการบวชพระทุกเดือน สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือ
    ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561

หลักฐานการสมัคร

    1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
        (สามารถมาถ่ายได้ในโครงการ)

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

    4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

    5. ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาล (สามารถมาตรวจได้ที่ โครงการ)

    6. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


อานิสงส์ของการบวช

    1. ยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่สมุษย์และเทวดา ยกย่องสรรเสริญ กราบไหว้

    2. ได้รับการฝึกฝนกิริยามารยาท การทำงานเป็นทีม และการปฏิบัติสมาธิที่สามารถนำไปใช้
        ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียน

    3. มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางใน
        การดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนิกชน

    4. บุญกุศลจากการบวช จะช่วยเปิดทางไปสวรรค์ ให้กับตนเอง บิดามารดา
        หมู่ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ร่วมอนุโมทนา

    5. เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไป ให้หันมาสนใจทำนุบำรึงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม
        สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔

    6. ช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา ที่ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษของเรารักษาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
        ให้ยืนยาวนานต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

    7. สามารถยกตนให้พ้นจากกองกิเลส บรรลุธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ มีมรรคผลนิพพานเป็แก่นสารเป็นที่สุด

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    เสา N27 โครงการบวชพระทุกเดือน สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือ โครงการบวชพระทุกเดือน
    ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

    โทร. 008-0808-6118 (โครงการบวชพระทุกเดือน)
            08-8006-2072   (โครงการบวชพระทุกเดือน)
            08-2234-2920   (พระอาจารย์ ปฐมศร)
            09-7304-3413   (พระอาจารย์ รณชัย) LINE ID: 0973043413
            08-2441-3455   (พระอาจารย์ สกุณ)  LINE ID: sakul072
            06-5497-0103   (พระเฉลิมพล )        LINE ID: 0654970103
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
      ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ 2562 ณ วัดพระธรรมกาย
      ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี ในหัวข้อ สุขภาพกาย และ ศาสตร์การชะลอวัย
      ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24
      ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธรรมกาย
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
      พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
      ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ"
      พิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ 2
      ร่วมเดินทางแสวงบุญ สักการะบูชาสังเวชนียสถานทั้ง 4 ณ ประเทศอินเดียและเนปาล
      โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2
      ขอเชิญร่วมพิธีถวาย "ต้นสมบัติจักรพรรดิ" ปีที่ 7
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
  โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันอาทิตย์..
(09 ธ.ค. 2561)    ชม 231 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร