พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ วันที่ 31 ก.ค. 2559

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9 พิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a21573

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 4 ก.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 5595 ]
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาข้าวพระ
พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓,๐๐๐
วัดทั่วประเทศ
มุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ พิธีมอบโล่เกียรติยศ
มอบทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น

 ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 
 
มหาสังฆทานของแผ่นดิน

     วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้  ทางวัดพระธรรมกายนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจำนวน ๓,๐๐๐ วัดจากทั่วประเทศ เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต ซึ่งใน ๓,๐๐๐ วัดนี้ ยังรวมถึงพระภิกษุ ๓๒๓ วัด จาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท่านได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทำให้ได้รับความยากลำบากในเรื่องการขบฉันขาดแคลนภัตตาหาร ปัจจัยและยารักษาโลก เพราะบางวัดต้องงดบิณฑบาต ซึ่งหากไม่ใช่เพราะท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง และอุดมการณ์เพื่อรักษาพระพุทธศสานาอย่างแท้จริง ท่านคงย้ายวัด หรือเปลี่ยนเพศภาวะไปแล้วแต่ตรงกันข้าม ท่านกลับมุ่งมั่นหยัดสู้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนภาคใต้เอาไว้อย่างเหนียวแน่น

     ด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ซึ่งหาได้ยากที่ใครจะทำได้เช่นนี้ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ จะนิ่งดูดายปล่อยให้ท่านสู้อยู่เพียงลำพังได้อย่างไร เพราะเราคงไม่อยากให้แสงธรรมดับหายไปจาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเราควรช่วยกันสนับสนุนให้ท่านได้เป็นกำลังสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานที่สุด

     และที่สำคัญใน ๓,๐๐๐ วัด ที่คณะพระภิกษุเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญนั้น มีวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารขาดปัจจัยสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาอีกมาก เพราะถึงแม้ว่าเราจะใจบุญเพียงใด ถ้าจะให้เดินทางไปทำบุญให้ครบทุกวัดทั่วประเทศ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สมมุติว่าไปวันละวัด เราต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยถึง ๓,๐๐๐ วันอย่างต่อเนื่อง หรือมากกว่านั้นอีกทั้งบางวัดอยู่ถิ่นทุรกันดาร ต้องเดินทางไปด้วยความยากลำบาก ต้องเสี่ยงภัย เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมาย
แต่วันนี้เราไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลย อีกทั้งไม่ต้องลำบากเดินทางยาวนานหลายพันวัน เพราะท่านจะมาพร้อมกันที่นี่ เพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราภายในวันเดียว

     โอกาสที่จะสร้างมหากุศลมาถึงแล้ว ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของเรามีคุณค่าอย่างยิ่งกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนามาก เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่พระภิกษุที่มากถึง ๓,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ จะมารวมตัวกันเช่นนี้ ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียว เป็น ทัสสนานุตตริยะ เป็นการเห็นอันประเสริฐ เพราะ การที่เราจะเห็นพระภิกษุพร้อมกันทีเดียวนับหมื่นรูปและมีโอกาสถวายสังฆทานกับท่านทุกวัดนั้น เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง และเมื่อเราได้ถวายแล้ว ภาพนี้จะไปปรากฏขึ้นในทุกขณะจิตที่เราระลึกถึง แม้กระทั่งบั้นปลายชีวิตที่เรามีเวลาเพียงน้อยนิดในการนึกถึงบุญ เราก็จะสามารถใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีนึกได้เลยว่าครั้งหนึ่งเคยถวายสังฆทานกับพระถึง ๓,๐๐๐ วัด แล้วภาพนี้จะกลายเป็นเครื่องปลื้มใจทำให้บุญใหญ่เกิดขึ้นกับเราตลอดจนบรรพบุรุษทั้งหลายที่เราได้ทิศผลบุญไปให้...

อานิสงส์ การถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม

๑.    เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายขัยยืนนาน
๒.    เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
๓.    เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขกายสุขใจ อยู่เป็นนิจ
๔.    เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีพละกำลังมีเรี่ยวแรง
๕.    เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ปฏิภาณ คือ มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว
๖.    เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย โภคทรัพย์สมบัติ เพราะได้บริจาคทานไว้ในพระพุทธศาสนา
๗.    เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.    เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่โลกสวรรค์
๙.    ทำให้บรรลุมรรคผล นิพพาน และไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย ฯลฯ


 
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๙.๓๐น.
ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
๑๐.๔๕ น.
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๐๐ น.
เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย
๑๒.๑๕-๑๓.๒๐ น.
รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๓๐ น.
พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ. ๙
๑๕.๑๕ น.
พิธีถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน ๓,๐๐๐ วัด
๑๖.๐๐ น.
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
๑๗.๓๐ น.
๑๙.๐๐ น.
เสร็จพิธี
 
 
http://www.dmc.tv/images/00-iimage/570803-WorldMeditationDay_26.JPG
 
 
 
 

 

 

 

 

 

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ค่ายปิดเทอม Super Kids Smart Camp 2018
      เปิดรับสมัครนักศึกษาเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
      ขอเชิญร่วมพิธีปิดแผ่นทองและโปรยรัตนชาติ สถาปนา “มหารัตนรังสีสีหบัญชร”
      ขอเชิญร่วมเตรียมดินลงกระถางไว้ปลูก "เบญจทรัพย์"
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
      ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญของขวัญครูและนักเรียน
      ขอเชิญร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ "ตามหลวงพี่ไป Go inter"
      กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2561 เมืองทองธานี
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย
      ขอเชิญร่วมบุญถวายกองทุนหนังสือพระไตรปิฎก
      โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น "12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่"
      ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "อธิบายสัมพันธ์ไทย ประโยค ป.ธ.3"