พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป ในวันวิสาขบูชา วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า https://dmc.tv/a23313

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8 พ.ค. 2561 ] - [ ผู้อ่าน : 1231 ]
 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป
ในวันวิสาขบูชา วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
เริ่มพิธีเวลา 12.30 น. (พิธีถวายผ้าไตร และบาตร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
โทร. 06-3548-2836, 08-2759-0645
สภาธรรมกายสากล เสา N27 , N25 
 
 
รายนามสามเณร

 
รูปที่ 1
สามเณร   ฉัตรทอง เสาวรส ป.ธ.4
ฉายา        ปคุณชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะอย่างคล่องแคล่ว
เกิด          วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2538
ภูมิลำเนา  จ.ลำพูน
บิดา          นายสังวาลย์ เสาวรส
มารดา      นางลำเพย เสาวรส
บรรพชา   วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551

 
รูปที่ 2
สามเณร   ชาญชัย ชุ่มชื่น ป.ธ.5
ฉายา       ชญฺญชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะอันพึงรู้
เกิด          วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539
ภูมิลำเนา จ.สงขลา
บิดา         นายสมพงษ์ ชุ่มชื่น 
มารดา     นางจำปี สาละลี
บรรพชา  วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

 
รูปที่ 3
สามเณร   สุพรเทพ แซ่ลิ้ม ป.ธ.4
ฉายา        เทวชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะประดุจชัยชนะของทวยเทพ
เกิด          วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
ภูมิลำเนา จ.นครศรีธรรมราช
บิดา         นายสุเทพ แซ่ลิ้ม
มารดา     นางจิราภรณ์ หนูนุ่น
บรรพชา  วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 4
สามเณร  ปฏิพล มุ่งประสิทธิชัย ป.ธ.5
ฉายา       พลิทฺธิชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะด้วยกำลังฤทธิ์
เกิด          วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2539
ภูมิลำเนา จ.สงขลา
บิดา         นายอนุชา มุ่งประสิทธิชัย
มารดา     นางสำรี กาฬพันธ์
บรรพชา  วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 5
สามเณร   นัทดนัย วิภาวิน  ป.ธ.5
ฉายา       วิภาวิชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะอย่างผู้มีปัญญา
เกิด          วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ภูมิลำเนา จ.สมุทรปราการ
บิดา         นายอรัญ วิภาวิน
มารดา     นางทองสี ฮมป่า
บรรพชา  วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 6
สามเณร   โนบุ ทาคาซินา  ป.ธ.6
ฉายา        จกฺกชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะด้วยจักรแห่งธรรม
เกิด          วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
ภูมิลำเนา  จ.กรุงเทพมหานคร
บิดา          นายฮิโรชิ ทาคาซินา
มารดา       นางฮิโตมิ ทาคาซินา
บรรพชา   วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 7
สามเณร    ธนากร สุนีย์ ป.ธ.5
ฉายา        ธุตชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา
เกิด          วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ภูมิลำเนา  จ.อุบลราชธานี
บิดา          นายจำปี สุนีย์
มารดา      นางรินจง สุนีย์
บรรพชา   วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553
 
 
    จำนวนการอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 22 เมษายน และวันวิสาขบูชาของทุกปี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
 
ครั้งที่ 1 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2536  จำนวน 22 รูป
 
ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2537  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2538  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 4 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539  จำนวน 23 รูป 
 
ครั้งที่ 5 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2440  จำนวน 7 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 8 รูป
 
ครั้งที่ 6 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 จำนวน 2 รูป และนาคหลวง 2 รูป รวมเป็น 3 รูป
 
ครั้งที่ 7 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2542  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 8 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2543  จำนวน 7 รูป 
 
ครั้งที่ 9 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2544  จำนวน 10 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 11 รูป
 
ครั้งที่ 10 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2545  จำนวน 11 รูป
 
ครั้งที่ 11 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2546  จำนวน 6 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 7 รูป
 
ครั้งที่ 12 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2547  จำนวน 27 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 27 รูป
 
ครั้งที่ 13 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2548  จำนวน 14 รูป และนาคหลวง 3 รูป รวมเป็น 17 รูป
 
ครั้งที่ 14 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2549  จำนวน 15 รูป
 
ครั้งที่ 15 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2550  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 16 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2551  จำนวน 10 รูป
 
ครั้งที่ 17 : วันวิสาขบูชา พ.ศ.  2552 จำนวน 14 รูป
 
ครั้งที่ 18 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2553  จำนวน 9 รูป
 
ครั้งที่ 19 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2554  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 20 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2555  จำนวน 12 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 13 รูป

ครั้งที่ 21 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2556  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 22 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2557  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 23 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 24 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559  จำนวน 17 รูป
 
ครั้งที่ 25 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2560  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 26 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2561  จำนวน 7 รูป
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 (ภาคฤดูร้อน)
      พลังแห่งศรัทธา มหัศจรรย์ศาสนาสถานในอินเดีย
      ธุดงคสถานชัยบาดาล เปิดรับสมัครบวชเรียน ฟรี
      โครงการสมาธิแก้ว เปิดรับสมัครรุ่นอบรม ปี 2562
      พิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 110 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ วัดพระธรรมกาย
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวาระครบ 110 ปี วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ
      วันสามเณร (วัดพระธรรมกาย) ประจำปี 2562
      ขอเชิญโพสต์ภาพต้อนรับพระธรรมยาตรา ในแบบที่คุณปลื้ม
      ขอเชิญร่วมฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักรครบ 1,000,000,011 จบ
      ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ 2562 ณ วัดพระธรรมกาย
      โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 36
      โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ (เฟส 3)   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ธุดงคสถานชัยบาดาล เปิดรับสมัครบวชเรียน ฟรี
  โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ธุดงคสถานชัยบาดาล เปิดรับสมัครบวชเร..
(11 ม.ค. 2562)    ชม 365 ครั้ง
โครงการสมาธิแก้ว เปิดรับสมัครรุ่นอบรม ปี 2562
  โครงการสมาธิแก้ว เปิดรับสมัครรุ่นอบรม ปี 2562 ..
(11 ม.ค. 2562)    ชม 361 ครั้ง
สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 (ภาคฤดูร้อน)
  เปิดรับสมัครบวชโครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 (ภาคฤดูร..
(15 ม.ค. 2562)    ชม 114 ครั้ง
พลังแห่งศรัทธา มหัศจรรย์ศาสนาสถานในอินเดีย
  DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาอารยธรรม และเยี่ยมชนที่สุดแห่งความมหัศ..
(15 ม.ค. 2562)    ชม 102 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร