โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว อบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามโทร. 083-4433000 https://dmc.tv/a25496

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 10 พ.ย. 2562 ] - [ ผู้อ่าน : 16813 ]
 
โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
อบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 083-4433000 , 086-0776000 , 092-7792000
 
 
      หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาททุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสหลวงพ่อทัตตชีโว มีอายุครบ 79 ปี จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ร่วมกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่แล้ว ยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย
 

กำหนดการอบรม (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

     วันเข้าวัด              วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

     วันปลงผม             วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562

     วันบรรพชา            วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     วันฉลองพระใหม่    วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

     วันจบการอบรม       วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.) รับนักศึกษาชายแท้ ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ

     2.) จบ ม.6 หรือ จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป

     3.) มีอายุ 20 - 55 ปี

     4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ

     5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

     6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรนั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก. (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)

     7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ เป็นประจำ

     8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

     9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

     10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

     11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

     12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

     13.) ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ และมองเห็นนอกร่มผ้า

 
หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่นำหลักฐานมาแสดงครบเท่านั้น

     1.) รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     2.) บัตรประชาชนตัวจริง

     3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ

     4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม
(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

     1.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่นและมีจำหน่ายในวันเข้าวัด ชุดละประมาณ 250 บาท)

     2.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันเข้าวัดประมาณ 250 บาท)

     3.) เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว หรือสีอ่อน (สีสุภาพ) ใส่คลุมกันหนาว 1 ตัว

     4.) หมวกไหมพรม สีขาวหรือสีครีม (สีสุภาพ) ใส่กันหนาว 1 ใบ

     5.) รองเท้าแตะสีน้ำตาล แบบสุภาพ 1 คู่

     6.) ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขนาดใหญ่ 1 ชุด

     7.) ยาประจำตัวที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ในวันสมัคร

     8.) ปากกา, ไฟฉาย (ขนาดเล็ก)

     9.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
     โทร. 083-4433000 ,086-0776000, 092-7792000
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3"
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ 2563 วัดพระธรรมกาย
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
      ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธรรมกาย
      โครงการอบรมสมาธิแก้ว รุ่นที่ 58
      พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 8
      พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง
      ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย
      กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
      ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3"
      ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 25


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related