โครงการอบรมสามเณร มัชณิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18 ภาคฤดูร้อน 2556

กิจกรรมปิดเทอม ม.ปลาย บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 2556 สามเณรมัชณิมธรรมทายาท รุ่น 18 สำหรับนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน อบรมวันที่ 31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556 https://dmc.tv/a15283

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเยาวชน
[ 7 มี.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 16042 ]

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 2556


กายพร้อม ใจพร้อม เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยโครงการอบรมสามเณรมัชณิมธรรมทายาท


สามเณรมัชณิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18
สำหรับนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


อบรมวันที่ 31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2556
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556


          รับสมัครอบรมสามเณรมัชณิมธรรมทายาท รุ่น 18  สำหรับนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

จัดโดย...ศนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย
http://www.ธรรมทายาท.com โทรศัพท์ 083-443-3000
(รับจำนวนจำกัด)

     เรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อทันสมัยเข้าใจง่ายได้ฝึกฝนความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารด้วยสมาธิ(Meditation)ประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยสมาธิภาคปฏิบัติ ฝึกการทำงานเป็นทีม การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร สามเณรภาคฤดูร้อน 2556   

  1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
  2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคปกติ
  3. มีอายุไม่เกิน 17 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)
  4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
  5. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ และมีน้ำหนักตัวไปมากเกินไป (จบเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
  6. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
  7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
  8. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
  9. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
  10. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
  11. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
  12. ต้องไม่มีรอยสักใด ๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
  13. สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคทั้งหมดภายในเอกสารฉบับนี้)

วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช)
ณ ห้องสัมมนา SPD6E ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล ในเวลา 13.00-16.00 น. ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องคำขานนาคมาให้พร้อมเพื่อทำการสอบ)
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2556
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556
 
          รียนรู้ธรรมะประกอบสื่อทันสมัยเข้าใจง่ายได้ฝึกฝนความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารด้วยสมาธิประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยสมาธิภาคปฏิบัติ ฝึกการทำงานเป็นทีม การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 

หลักฐานการสมัตรและค่าลงทะเบียน
(ต้องนำมาให้พร้อมในวันสมัครและสัมภาษณ์)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
3. ค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท (สำหรับเป็นค่าชุดธรรมทายาท และอุปกรณ์ เครื่องใชก่อนบวช ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อบรมธรรมทายาท อาคสรแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 083-443-3000, www.ธรรมทายาท.com

กำหนดการ

วันเข้าวัด

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อผู้สมัตรผ่านสัมภาษณ์แล้ว

วันปลงผม

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันบรรพชา

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 (ผู้ปกครองลงทะเบียน 05.00 น.) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 06.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
สิ้นสุดการอบรม

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556
 

โครงการบวชอื่นๆ ในปี 2556

 

บทความน่าอ่านเกี่ยวกับการบวช

ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร
บวช แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
 


http://goo.gl/3QE4c


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วัดพระธรรมกายร่วมกับกาชาดเมียนมา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมียนมา
      นร.เข้าค่ายแกนนำเยาวชน รวมใจจุดโคมประทีป ศ.ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ
      รร.ยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรพระสงฆ์
      ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จัดพิธีปุพพเปตพลี
      กิจกรรมตักบาตรค่ายโครงการอบรมศีลธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
      สำนักเรียนพระปริยัติธรรม จัดงานวันสามเณรอินเตอร์
      ขบวนรถจากวัดพระธรรมกายมุ่งหน้านำความช่วยเหลือสู่ชาวเมียนมา
      พิธีบรรพชาอุปสมบท พระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
      ชาวศรีลังกา สนใจในการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระใหม่รุ่นเข้าพรรษา
      อบต.คลองสามร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ชาวเมียนมามอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
โครงการอบรมครู รร.บ้านห้วยปราบ
  ธุดงคสถานชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จั..
(09 ส.ค. 2561)    ชม 294 ครั้ง
วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น วันธรรมชัย
  วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น วันธรรมชัย ตอบแทนพระค..
(11 ส.ค. 2561)    ชม 269 ครั้ง
พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคล แด่วัดในประเทศเมียนมา
  วัดพระธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษามหา..
(09 ส.ค. 2561)    ชม 258 ครั้ง
พระธรรมทายาท IDOP16 ออกบิณฑบาต จ.นครราชสีมา
   พระธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ..
(09 ส.ค. 2561)    ชม 254 ครั้ง
รร.วัดสุนทรเทพคีรี เข้าร่วมโครงการห้องเรียนศีลธรรม 4.0
  คณะพระอาจารย์และทีมงานธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดอบร..
(10 ส.ค. 2561)    ชม 252 ครั้ง
มูลนิธิธรรมกาย เตรียมส่งถุงยังชีพช่วยเหลือภัยน้ำท่วมประเทศเมียนมา
  วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย เตรียมส่งถุงยังชีพไปให้ความช..
(12 ส.ค. 2561)    ชม 213 ครั้ง
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในว..
(12 ส.ค. 2561)    ชม 210 ครั้ง
ชาวเมียนมามอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย
  พระสงฆ์และประชาชนเมียนมามอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้..
(13 ส.ค. 2561)    ชม 181 ครั้ง
อบต.คลองสามร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  อบต.คลองสามร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ..
(13 ส.ค. 2561)    ชม 169 ครั้ง
ชาวศรีลังกา สนใจในการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย
  ชาวศรีลังกา มาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งสนใจในการปฏิบัติธ..
(14 ส.ค. 2561)    ชม 126 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร