โครงการอบรมสามเณร มัชณิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18 ภาคฤดูร้อน 2556

กิจกรรมปิดเทอม ม.ปลาย บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 2556 สามเณรมัชณิมธรรมทายาท รุ่น 18 สำหรับนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน อบรมวันที่ 31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556 https://dmc.tv/a15283

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเยาวชน
[ 7 มี.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 15818 ]

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 2556


กายพร้อม ใจพร้อม เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยโครงการอบรมสามเณรมัชณิมธรรมทายาท


สามเณรมัชณิมธรรมทายาท รุ่นที่ 18
สำหรับนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


อบรมวันที่ 31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2556
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556


          รับสมัครอบรมสามเณรมัชณิมธรรมทายาท รุ่น 18  สำหรับนักเรียน ม.3 ถึง ม.6 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

จัดโดย...ศนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย
http://www.ธรรมทายาท.com โทรศัพท์ 083-443-3000
(รับจำนวนจำกัด)

     เรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อทันสมัยเข้าใจง่ายได้ฝึกฝนความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารด้วยสมาธิ(Meditation)ประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยสมาธิภาคปฏิบัติ ฝึกการทำงานเป็นทีม การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร สามเณรภาคฤดูร้อน 2556   

  1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
  2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคปกติ
  3. มีอายุไม่เกิน 17 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)
  4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
  5. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ และมีน้ำหนักตัวไปมากเกินไป (จบเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
  6. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
  7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
  8. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
  9. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
  10. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
  11. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
  12. ต้องไม่มีรอยสักใด ๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
  13. สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคทั้งหมดภายในเอกสารฉบับนี้)

วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช)
ณ ห้องสัมมนา SPD6E ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล ในเวลา 13.00-16.00 น. ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องคำขานนาคมาให้พร้อมเพื่อทำการสอบ)
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2556
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556
 
          รียนรู้ธรรมะประกอบสื่อทันสมัยเข้าใจง่ายได้ฝึกฝนความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารด้วยสมาธิประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยสมาธิภาคปฏิบัติ ฝึกการทำงานเป็นทีม การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 

หลักฐานการสมัตรและค่าลงทะเบียน
(ต้องนำมาให้พร้อมในวันสมัครและสัมภาษณ์)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
3. ค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท (สำหรับเป็นค่าชุดธรรมทายาท และอุปกรณ์ เครื่องใชก่อนบวช ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อบรมธรรมทายาท อาคสรแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 083-443-3000, www.ธรรมทายาท.com

กำหนดการ

วันเข้าวัด

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อผู้สมัตรผ่านสัมภาษณ์แล้ว

วันปลงผม

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันบรรพชา

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 (ผู้ปกครองลงทะเบียน 05.00 น.) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 06.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
สิ้นสุดการอบรม

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556
 

โครงการบวชอื่นๆ ในปี 2556

 

บทความน่าอ่านเกี่ยวกับการบวช

ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร
บวช แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
 


http://goo.gl/3QE4c


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีตักบาตรปี๋ใหม่เมือง ณ หมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์พาร์ค
      ชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกาย
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่
      พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561
      พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่
      แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
      พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นวันคุ้มครองโลก
      พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมวัดศรีรัตนาราม
      กิจกรรมวันรวมพลังสามเณร ณ ธุดงคสถานแก่นตะวันขอนแก่น
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว
      สามเณรที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ออกบิณฑบาตชุมชมร่วมอุทิศ
      หมู่บ้านเอื้ออาทร จัดพิธีตักบาตรพระ 29 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์งานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย ..
(18 เม.ย. 2561)    ชม 441 ครั้ง
ชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกาย
  ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม The Middle Way Medi..
(20 เม.ย. 2561)    ชม 304 ครั้ง
พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561
  สามเณรในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ..
(19 เม.ย. 2561)    ชม 242 ครั้ง
พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่
  โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จัดพิธีตักบาตรส..
(18 เม.ย. 2561)    ชม 216 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่
  พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณร ผู้บวชให..
(19 เม.ย. 2561)    ชม 199 ครั้ง
พิธีตักบาตรปี๋ใหม่เมือง ณ หมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์พาร์ค
  พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาต..
(21 เม.ย. 2561)    ชม 85 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร