เอกอัครราชทูต 5 ประเทศ ชื่นชมพระพุทธศาสนา และการทำงานคณะสงฆ์ไทย

คณะเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และชื่นชมการทำงานคณะสงฆ์ไทย https://dmc.tv/a21701

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 3 ส.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 1693 ]
เอกอัครราชทูต 5 ประเทศชื่นชมพระพุทธศาสนา
และการทำงานคณะสงฆ์ไทย


คณะเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และชื่นชมการทำงานคณะสงฆ์ไทย

สุนทรพจน์ ฯพณฯ เซนูก้า เสนีวีรัตตะนะ เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย

    "การบวชพรรพชาอุปสมบทเป็นสิ่งที่ชาวพุทธถือว่า เป็นโอกาสพิเศษและล้ำค่าต่อจิตใจและศรัทธา เป็นการสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้เข้ามาอุปสมบทและเป็นการแผยแผ่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     ศรีลังกาเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา เราถือว่าการบรรรพชาอุปสมบทเป็นการทำให้ศาสนิกชนได้เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้า และทำให้พระรัตนตรัยครบ องค์ ๓ คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์"
 


สุนทรพจน์ ฯพณฯ อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย


      "ประเทศไทยกลับสวิสเซอร์แลนด์นั้น มีความสัมพันธ์อันดีกันมายาวนาม และข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ขณะทรงพระเยาวว์ได้ทรงพนักและศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลาถึง 17 ปี ได้นำความรู้และศิลปะที่ได้เรียนจากสวิสเซอร์แลนด์กลับมาพัฒนาประเทศไทย ความสัมพันธ์อันดีไม่ได้มีเฉพาะภาครัฐเท่านั้น

    ภาคประชาชนก็เช่นกัน ได้มีการจัดตั้งวัดสาขาของวัดเบญจมาบพิตรฯ แห่งนี้ขึ้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คือวัดศรีนครินทรวาราม ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ได้หลอม

     รวมศาสนา วัฒนธรรม และประชาชน ที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยความสันติและสร้างสรรค์ นับเป็นบุญและ เป็นเกียรติอย่างยิ่ง "
 


สุนทรพจน์ ฯพณฯ กลิน เดวิช เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

     "รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้ร่วมพิธีในวันนี้ นับว่าเป็นพิเศษสำหรับทุกท่าน เช่นเดียวกับผู้ปกครอง ของเด็กชายที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในวันนี้

     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในฐานะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

    ความรู้สึกของข้าพเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย เสด็จพระราชสมภพในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของชาวอเมริกาด้วย

     เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชนกทรงสำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสด็จพระราชดำเนินไป จ.เชียงใหม่

    ทรงนำความรู้ด้านการแพทย์ไปช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลที่ให้การักษาก็เป็นโรงพยาบาลที่รัฐบาลอเมริกาในครั้งนั้นให้ การสนับสนุนด้วย "
 


สุนทรพจน์ฯพณฯ อูเก้น ดอร์จี้ อุปทูตภูฏานประจำประเทศไทย

     “โครงการบรรพชาอุปสมบทนี้ เสมือนเป็นการสร้างแขน ต่อขา ให้พระพุทธศาสนาได้ดำเนินต่อไปได้ เพราะการบรรพชาอุปสมบท เสมือนเป็นการเพิ่มจำนวนผู้รู้ในศาสนา ช่วยพิทักษ์รักษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้อยู่ตลอดไป”
 


สุนทรพจน์ฯพณฯฮิเดโอะ ฟุกุชิม่ะ อุปทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

     “รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ทางหน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ และได้เชิญทางคณะทูตให้มีส่วนร่วม

     ท้าให้ได้รับทราบถึงความเป็นไปของชาวไทยภูเขาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมกับความพยายามที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของการร่วมมือกันระหว่างคณะพระธรรมจาริกและ

     รัฐบาลไทยในการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ ชนเหล่านี มีความส้าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

     ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาเหล่านั้น จะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นและได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างนำทางสู่อนาคต

     ข้าพเจ้าหวังว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นมิตรกับประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจะเป็นก้าลังในการสนับสนุนความพยายามอันสูงส่ง ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม”

ขอบคุณข้อมูล: วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติ
      พิธีบรรพชาธรรมทายาท ประเทศเนปาล
      โรงเรียนนครไทย อบรมโครงการแสงทองส่องชีวิต
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
      สามเณรโครงการบรรพชาสามเณร จ.ไพลิน ออกบิณฑบาต
      พิธีมุทิตาสักการะพระมหาด๊อกเตอร์สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ
      กัมพูชาจัดพิธีบรรพชาสามเณร และพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว
      มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2548 นำขบวนชุดไทยร่วมงานวิสาขโลก
      ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน แห่งที่ 29
      พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณร จังหวัดไพลิน
      พิธีปฐมนิเทศเปิดการเรียนบาลี
      พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธาน
      พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่คณะทำงานโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่น 7งานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
พิธีบรรพชาธรรมทายาท ประเทศเนปาล
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ จัดพิธีบรรพชาธรรมทายาท ประเทศเนปา..
(19 พ.ค. 2561)    ชม 314 ครั้ง
สามเณรโครงการบรรพชาสามเณร จ.ไพลิน ออกบิณฑบาต
  สามเณรโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ออกบิณฑบ..
(17 พ.ค. 2561)    ชม 208 ครั้ง
โรงเรียนนครไทย อบรมโครงการแสงทองส่องชีวิต
  ธุดงคสถานพิษณุโลก ได้จัดอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียนในโครงการแส..
(18 พ.ค. 2561)    ชม 203 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีทอ..
(17 พ.ค. 2561)    ชม 159 ครั้ง
ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติ
  ธุดงคสถานพิษณุโลก และศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลกจัดพิธีทอดผ้าป่า..
(22 พ.ค. 2561)    ชม 45 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร