วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรพระ 500 รูป ณ บริเวณถนนสุขสบาย

เช้าวันนี้ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 500 รูป ณ บริเวณ ถนนสุขสบาย วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ https://dmc.tv/a21734

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 10 ส.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 1621 ]
วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรพระ 500 รูป
ณ บริเวณ ถนนสุขสบาย วัดพระธรรมกาย


 

     เช้าวันนี้ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 500 รูป ณ บริเวณ ถนนสุขสบาย วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์  กัลยาณมิตรกัญจน์ชญาน์  ชูประทุมรัศมี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พุทธศาสนิกชนทุกคนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และได้กล่าวคำอาราธนาศีล 5 ก่อนที่กัลยาณมิตรภรภัค พรนพฉัตร จะได้กล่าวเปิดงาน จากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้นั่งสมาธิ(Meditation)ตามเสียงนำของพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์  
 

      ประธานสงฆ์ให้โอวาทว่า เรามาตักบาตร ณ ถนนสุขสบาย เราทุกคนก็จะสุขสบาย เดือนนี้เป็นเดือนที่พระเทพญาณมหามุนีท่านได้เกิดในเพศสมณะ นับว่าเป็นวาระที่ดี ที่เราได้มาตักบาตรกัน ยิ่งในช่วงนี้พระพุทธสาสนากำลังมีภัยเราทุกคนก็มาสั่งสมบุญและปกป้องพระพุทธสาสนากันอย่างเต็มที่ พระเทพญาณมหามุนีท่านกล่าวเสมอว่า ถ้าไม่มีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก็ไม่มีหลวงพ่อในวันนี้
 
     คุณยายท่านเป็นผู้ให้แผ่นดิน ให้วัดพระธรรมกาย และให้ผู้นำ คือหลวงพ่อทั้งสององค์แก่เรา จนทำให้พระพุทธศาสนาขยายไปได้กว้างไกลมาจนถึงทุกวันนี้ วันนี้เรามาสั่งสมบุญให้พระเทพญาณมหามุนีท่านเข็งแรงให้พระพุทธสาสนาเข็มแข็งผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ก็ให้เรามาสั่งสมบุญด้วยการมาปฏิบัติธรรม และทำบุญทุกบุญให้เต็มที่ จากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเป็นภาษาบาลี  ก่อนที่จะได้แปลแถวรับบิณฑบาต สาธุชนได้ใส่บาตรด้วยความเคารพ นอบน้อม และปลื้มปีติใจในบุญที่ได้ทำครั้งนี้
 
 
 


อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรัก มีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วัดพระธรรมกายจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      สำนักเรียนวัดสร้อยทอง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศอบรมบาลี
      สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี ร.9
      พิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา"
      องค์การพุทธโลกสร้างอุโบสถถวายวัดในประเทศบังคลาเทศ
      เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จว.ชายแดนใต้ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
      ชุมชนสันติสุขเบตง ร่วมสวดธัมมจักวันอาสาฬหบูชา
      วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9 6 3 ประโยค
      วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญต้นเดือนกรกฎาคม
      ถวายสังฆทานแด่สงฆ์ชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127 จ.นราธิวาส
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา จัดพิธีเวียนประทักษิณและบรรพชาสามเณร