พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง

พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 https://dmc.tv/a21784

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 24 ส.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2450 ]
พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
 
   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีสมโภชพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

    โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระผู้ทรงสมณศักดิ์จากมหาเถรสมาคมเดินทางมาร่วมงาน อาทิ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร , สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม , พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลถา โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการนำเจริญชัยมงคลคาถา นอกจากนี้ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามหลวง พิธีสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร และพิธีทักษิณานุประทาน และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย นำโดยกัลยาณมิตรบุญชัย  เบญจรงคกุล , ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  ได้น้อมถวายพานสักการะ ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม แด่คณะสงฆ์รับทักษิณา 200 ชุด  

     สำหรับวัดสองพี่น้องได้ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 ลงนามโดยนายนิวัฒน์  ธำรงบุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2555  ซึ่งวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง มีอายุเก่าแก่ถึง 340 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติ
      พิธีบรรพชาธรรมทายาท ประเทศเนปาล
      โรงเรียนนครไทย อบรมโครงการแสงทองส่องชีวิต
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
      สามเณรโครงการบรรพชาสามเณร จ.ไพลิน ออกบิณฑบาต
      พิธีมุทิตาสักการะพระมหาด๊อกเตอร์สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ
      กัมพูชาจัดพิธีบรรพชาสามเณร และพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว
      มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2548 นำขบวนชุดไทยร่วมงานวิสาขโลก
      ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน แห่งที่ 29
      พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณร จังหวัดไพลิน
      พิธีปฐมนิเทศเปิดการเรียนบาลี
      พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธาน
      พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่คณะทำงานโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่น 7