พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง

พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 https://dmc.tv/a21784

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 24 ส.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 1242 ]
พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
 
   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีสมโภชพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

    โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระผู้ทรงสมณศักดิ์จากมหาเถรสมาคมเดินทางมาร่วมงาน อาทิ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร , สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม , พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลถา โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการนำเจริญชัยมงคลคาถา นอกจากนี้ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามหลวง พิธีสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร และพิธีทักษิณานุประทาน และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย นำโดยกัลยาณมิตรบุญชัย  เบญจรงคกุล , ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  ได้น้อมถวายพานสักการะ ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม แด่คณะสงฆ์รับทักษิณา 200 ชุด  

     สำหรับวัดสองพี่น้องได้ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 ลงนามโดยนายนิวัฒน์  ธำรงบุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2555  ซึ่งวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง มีอายุเก่าแก่ถึง 340 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      สมเด็จพระสังฆราช นำพสกนิกรเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
      ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะ มหาเปรียญธรรม ๖ ประโยคและ ๙ ประโยค
      โครงการรักษ์วัด รักศีล5 ปวงประชาเป็นสุข ณ วัดเมตารางค์
      เสียงจากแอฟริกาใต้ สู่ UN.ให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา 44 ที่ข่มเหงรังแกพระภิกษุสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนา
      จดหมายและแถลงการณ์ของความเมตาธรรมจาก มส แก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกาย
      พุทธฮ่องกงขอให้รัฐบาลทหารยกเลิกการใช้ ม.44 ต่อวัดพระธรรมกาย
      ประธานสมัชชาพุทธนิวยอร์ก ขอพลเอกประยุทธ์ ยกเลิก ม.44 ต่อชาวพุทธไทย
      พระสงฆ์จังหวัดสกลนคร ขอบิณฑบาต ยกเลิก ม.44
      พระสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ขอบิณฑบาต นายก ยกเลิก ม.44
      สมาพันธ์นักกฏหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ ออกแถลงการณ์ให้ยกเลิก ม.44 เหตุขัดกับหลักนิติธรรม
      แถลงการณ์สมาคมเปรีญยธรรม 9 ประโยค (สป9)
      วัดพระธรรมกายไม่ทิ้งคณะสงฆ์ 323 วัด 13 ปีช่วยแล้วกว่า 300 ล้านบาท
      วัดพระธรรมกายเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำระฆัง 20 ครั้ง ถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”