วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญต้นเดือนกรกฎาคม

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี https://dmc.tv/a22547

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 3 ก.ค. 2560 ] - [ ผู้อ่าน : 2104 ]
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญต้นเดือนกรกฎาคม
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 
     พุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  

 
     ภาพในวันนี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่ตั้งใจเดินทางมายังวัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระที่จัดขึ้นในทุกๆ ต้นเดือน โดยภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชชา ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์

 
     ส่วนภาคบ่ายเป็นการจัดงานสัมมนาโดยมีพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข ได้เปิดวิดีโอประมวลภาพผลงานที่ลูกของหลวงพ่อทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดพระธรรมกาย และมาร่วมกิจกรรมงานบุญ ซึ่งเป็นภาพอันงดงามที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาสู่สายตาชาวโลก และยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยงบประมาณที่ไม่น้อยไปกว่าการก่อสร้างอาคารสถานที่ นั่นก็คือ การสร้างคนดี ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากลูกสาธุชนทุกท่าน

 
     ด้านพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรสจฺโจ ได้เล่าถึงอานุภาพของการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่กัลยาณมิตรหลายๆ ท่านได้ประสบพบเจอ ทำให้การค้าขายดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ท่านได้นำโอวาทของหลวงพ่อทัตตะชีโว ที่ท่านได้เมตตาเรียบเรียงอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเบื้องต้นมาอ่านให้สาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังอีกด้วย  พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวถึงการทำหน้าที่ของพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มียอดการสวดธัมมจักฯถึงสัปดาห์ละ 1 แสนกว่าจบ 

 
     ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 9 ประโยค 6 และประโยค 3 และพิธีมอบดวงแก้วเกียรติยศแก่สามเณร และอุบาสิกา ผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระเผด็จ ทตฺตชีโว เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้มีบุญที่มาร่วมงานในวันนี้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
      พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 139
      พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน
      คณะกัลฯ จ.ชลบุรี จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      คณะสงฆ์อำเภอเมือง, ยี่งอ, บาเจาะ ร่วมสอบธรรมสนามหลวง
      พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
      ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระ
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล 5
      ธุดงคสถานนครธรรม จัดค่ายอบรมศีลธรรม
      สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561
      พิธีบรรพชาสามเณร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าตะวันออกครั้งที่ 2