คนที่จะเป็น Idol ของคนอื่นได้ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

Idol คือบุคคลหรืออะไรบางอย่างที่เราชื่นชอบและมีอิทธิพลต่อตัวเรา จึงมักจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมหลายอย่างของ Idol ที่เราชื่นชอบ ทั้งการแต่งกาย ทรงผม ลีลาท่าทาง ฯลฯ https://dmc.tv/a14082

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข้อคิดรอบตัว
[ 14 ส.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 20333 ]
 
 
โดย พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ
เรียบเรียงจากรายการข้อคิดรอบตัว ทาง DMC
 
 
The Idol
 
        Idol คือ บุคคลหรืออะไรบางอย่างที่เราชื่นชอบและมีอิทธิพลต่อตัวเรา เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง ในดวงใจมักจะเป็น Idol ของกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลาย จึงมักจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมหลายอย่างของ Idol ที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งการแต่งกาย ทรงผม ลีลาท่าทาง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลต่อความคิด แนวทางการปฏิบัติตัว มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคน
 

คนที่จะเป็น Idol ของใครหลายๆ คนได้ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 
        หลักจริงๆ คือเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ดีจนเป็นตัวอย่างที่เขาสามารถสร้างอนุสาวรีย์ให้เลย ดีในด้านต่างๆ ในบ้านเมืองที่เจริญแล้วเขาจะมีอนุสาวรีย์ค่อนข้างมาก เป็นด้านๆ ไป คนไหนประสบความสำเร็จในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาก็สร้างอนุสาวรีย์ให้ บางทีก็เป็นฮีโร่ของชาติ ของตำบล ของบ้านเมือง เขาจะพยายามเอาคนที่มีความดีที่ต้องการให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นแบบอย่าง ก็ทำรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ให้กระจายเต็มไปหมด นั่นคือรูปแบบของคำว่า Idol หรือ ฮีโร่ ดูเพื่อเอาเป็นแบบอย่าง สังคมใดนิยมคนแบบไหน ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนรุ่นหลังในสังคมนั้นเอาเป็นแบบอย่างตาม
 
        ยกตัวอย่าง อเมริกา เนื่องจากคนส่วนใหญ่อพยพมาจากยุโรป พอข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลขนาดนั้น ถ้าข้าวของมีไม่พอจะกลับมาซื้อที่ยุโรปก็ไม่ได้ เพราะไกลมาก เดินทางก็ลำบากมากในยุคนั้น ใครที่คิดค้นประดิษฐ์อะไรขึ้นมาได้แล้วทำให้คนได้รับความสะดวกสบาย สังคมจะยกย่องมากเลย ก็เลยส่งผลให้คนอเมริกามีนักประดิษฐ์คิดค้นเกิดขึ้นจำนวนมาก คนไหนกล้าหาญสามารถบุกเบิกดินแดนตะวันตกได้สำเร็จ ทุกคนจะเล่าขานชื่นชมยกย่อง เด็กรุ่นหลังเกิดมาก็ได้ยินได้ฟังแต่เรื่องเหล่านี้ ก็วางเป้าอนาคตตัวเองไว้จะเป็นนักผจญภัย ต้องเป็นคนกล้าหาญ เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น ทุกคนต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ พอเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมอเมริกาให้เจริญก้าวหน้า นี่คืออิทธิพลของ Idol ที่ดี เราต้องการให้สังคมไปทางไหนก็จะไปทางนั้น Idol จะเป็นตัวนำให้คนตามอย่าง
 
        ฉะนั้นเรารู้แล้วว่า Idol จริงๆ คือ คนที่เป็นแบบอย่างได้ แต่ในปัจจุบันมันชักจะดูเบี่ยงเบนไปหน่อย กลายเป็นว่า นักร้อง ดารา นักแสดง ที่ดูเป็นที่สนใจของวัยรุ่นนั้นเรียกว่า Idol ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ มันต้องโดดเด่นด้วยความดีจนกระทั่งสังคมยอมรับจริงๆ
 

การเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ที่เราชื่นชอบนั้นจะมีผลดีหรือเสียอย่างไรบ้าง?

 
        คนเราถ้านิยมยกย่องใครก็มีแนวโน้มจะเลียนแบบตามเขา ถ้าได้ Idol ดี เป็นคนมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นแบบจริง ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาเองไปในทางที่ถูกต้องดีงาม แต่ถ้าไปได้แบบอย่าง Idol ที่ไม่เข้าท่า ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ตัวเองไปทำตามเขาก็แย่ตามกันไป
 
        จะเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันนี้ บางทีต้องการความสนใจ มันเกิดจากความเหงาในท่ามกลางฝูงชน เลยต้องการเรียกร้องความสนใจด้วยการแต่งตัวแปลกๆ ให้ดูแปลกตาและแตกต่างจากคนอื่น เพื่อให้คนสนใจโดยไม่รู้เลยว่าเขามองด้วยความรู้สึกอย่างไร จึงทำให้รูปแบบเรียกความสนใจมันผิดไป เดิมเขาเรียกความสนใจด้วยการทำความดีมากๆ จนคนยอมรับ ไปถึงไหนเขาก็สนใจเพราะต้องการดูเป็นตัวอย่าง
 
        แต่ตอนนี้เป็นยุคของการสื่อสารที่มันกว้างมาก ทำให้คนหันมาหาความสนใจด้วยความแปลกประหลาด หรือทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นข่าว เพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นข่าวก็จะดังขึ้นมา แบบนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
 
เราควรมีวิธีการในการเลือก Idol หรือบุคคลที่ชื่นชอบได้อย่างไรบ้าง?
 
        ถ้าเราปลูกฝังเยาวชนให้มีหลักในการคิด ว่าเราจะชื่นชอบชื่นชมใคร คนๆ นั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 
        1. คุณธรรม
 
        2. ความรู้ความสามารถ
 
        อย่างในด้านคุณธรรมก็คือเป็นคนดี มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี จะเป็นคุณธรรมด้านใดก็แล้วแต่ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เราก็หยิบยกขึ้นมา ซึ่งคนที่มีบทบาทมากคือผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง บุคคลที่มีคุณธรรมความดีในด้านใดๆ ก็แล้วแต่ ที่ควรจะให้เด็กหรือเยาวชนบุคคลทั่วไปยึดถือเป็นแบบอย่าง เจริญรอยตาม
 
ผู้ที่เป็นดารา นักร้อง หรือศิลปิน ควรจะยึดถือคุณธรรมอย่างไรเพื่อเขาจะได้เป็นต้นแบบที่ดีได้?
 
        เราจะพบว่าดาราที่อยู่ได้ค่อนข้างยาวนานนั้น จะเป็นดาราที่ฉลาด คือรู้ว่าต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าทำตัวเองให้ดี ไม่พูดอะไรให้เสียหาย อย่างนี้ความดังจะอยู่ยาว บางคนดังวูบวาบก็หายไปแล้ว บางคนก็เป็นดาวค้างฟ้าซึ่งมักมีความฉลาดคือ วางตัวดี ให้สังคมยอมรับ ฉะนั้นดาราที่ฉลาดจะต้องรู้จักฝึกตัวเอง วางตัวเองให้ดีด้วยบนแนวทางที่ถูกต้อง พ่อแม่ก็จะอุ่นใจ และคนเราแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นนั้นเขาก็พอแยกแยะได้ออกว่าคนไหนดีหรือไม่ดี แต่กระแสความแรงของการเห่อตามเพื่อนมันแรง ดาราคนไหนที่กระแสสังคมเป็นที่นิยมและเป็นคนดีด้วย ความนิยมภายในใจมันจะเพิ่มขึ้นมา ตรงส่วนนี้จะอยู่ได้ลึกและนาน
 
        ฉะนั้น ถ้าอยากจะเป็นดาราที่เป็นดาวค้างฟ้าได้ ก็ต้องฝึกตัวเองให้มีคุณธรรม เพราะอาชีพทุกอาชีพนั้น มันจะมีจุดอ่อนภายในตัวของมันอยู่ มีจุดแข็งก็มีจุดอ่อนอยู่ จุดอ่อนของอาชีพดารานักแสดงคือ ศีลข้อ 3 และ ข้อ 5 เพราะเป็นดาราแล้วมีคนนิยมชมชอบมาก ถ้าไม่ระวังแล้วละก็จะพลาดเรื่องศีลข้อ 3 มีแฟนหลายคน มีเรื่องราวที่ไม่ถูกต้อง กระแสก็จะตกวูบลงเลย ซึ่งโอกาสพลาดเรื่องศีลข้อ 3 นั้นมีมากกว่าอาชีพอื่น เพราะต้องทำตัวให้ดูดีตลอดเวลา ยิ่งไปแสดงหนังละครและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องรัก ๆใคร่ๆ ทั้งนั้นด้วย
 
        ถ้าเราเองยิ่งเป็นคนของสังคม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเรารู้ว่ามีแฟนคลับที่สนใจเราอยู่ เราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อเขา ในเมื่อเรารู้ว่าพฤติกรรมของเราเองจะมีผลต่อคนจำนวนมาก ซึ่งดูว่าเราเป็นแบบอย่าง ทำไมเราไม่เอาตรงนี้สร้างบุญซะเลย เพราะถ้าเราเองทำตัวดีง่ายๆ ด้วย ทาน ศีล ภาวนา เราเองถ้ามีภาพว่าเป็นคนมีน้ำใจ ที่ไหนมีอะไรลำบากเดือดร้อนขึ้นมา เราช่วยเหลือเกื้อกูลจะได้ดึงแฟนคลับมาช่วยกันด้วย หรือการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อายุครบบวชก็บวชเป็นพระอย่างนี้เป็นต้น คนก็จะนึกถึงการทำความดีของเรา เราจะได้บุญหลายต่อเลย ในฐานะที่เป็นต้นบุญต้นแบบ จึงควรใช้โอกาสนี้ในการทำความดี จะทำให้ดาราคนนั้นมีบุญหนุนส่งให้เป็นดาวค้างฟ้า และจะอยู่ในใจประชาชนอย่างยาวนานเลยทีเดียว
 
ในสมัยพุทธกาลนั้นมีตัวอย่าง Idol ที่ดีให้ยึดถือเป็นแบบอย่างได้หรือไม่?
 
        สุดยอดของ Idol ก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทุกด้าน และพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย แม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาอุบาสิกาวิสาขา เหล่านี้เป็นต้น ก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามในฝ่ายของโยมที่ตั้งใจบำรุงพระพุทธศาสนา ไม่ใช่แค่ใช้ทรัพย์ตัวเองอย่างเดียวแต่ตั้งใจปฏิบัติด้วยจนเป็นพระอริยะบุคคล บางครั้งชีวิตมีขึ้นมีลงมีภัยมาถึงก็ยังหนักแน่นในธรรมทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ใครเห็นเข้าก็อยากจะเอาอย่างตาม และเกิดกำลังใจในการทำความดี อิทธิพลของ Idol ที่ถูกต้องแท้จริงนั้นต้องเป็นอย่างนี้
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมในทุกด้าน และพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมในทุกด้าน และพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย
 
        เราจะหาคนที่สมบูรณ์แบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหายากในยุคปัจจุบัน ถ้าเป็นคนทางโลกโดยทั่วไปแต่ละคนจะโดดเด่นคนละอย่าง เช่น บางคนโดดเด่นในด้านความวิริยะอุตสาหะ ความเพียร ความเสียสละ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง แต่เน้นประเด็นที่โดดเด่นของเขายกขึ้นมา ว่าเป็นความดีในด้านไหน แม้ว่าในบางเรื่องอาจมีข้อบกพร่องบ้างก็ตาม
 
        มีคนๆ หนึ่งชื่อ George Washington Carver เกิดมาเป็นทาส พออายุได้ประมาณ 10 ขวบ ก็มีการประกาศเลิกทาส ทำให้เขากลายเป็นไท แล้วเขาก็ค่อยๆ ไต่เต้าศึกษาเล่าเรียนเต็มที่ ต้องยืนหยัดด้วยตนเอง ตอนเกิดมานั้นชีวิตตัวเองต้องเป็นของคนอื่น แต่ตอนตายนั้นรัฐแอละแบมาในอเมริกาได้สร้างอนุสาวรีย์ให้เขา และกำหนดให้วันตายของเขาเป็นวันหยุดราชการของรัฐจนถึงปัจจุบัน เพราะเขาขวนขวายศึกษาจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความสามารถมาก จนมหาวิทยาลัยเชิญให้เขาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยต่อ ในยุคที่เพิ่งเลิกทาสใหม่ๆ เอาคนผิวดำเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นสถานะที่สูงส่งมาก เรียกว่าหาได้ยากเลย ถ้าไม่เก่งจริงๆ นั้นไม่ได้ แต่สุดท้ายก็เป็นบิดาแห่งเคมีการเกษตรของโลก คือเป็นผู้บุกเบิกสาขาวิชาหนึ่งของโลกขึ้นมาเลย คือเอาวิชาเคมีการเกษตร เช่น เอาน้ำมันถั่วลิสงมาทำเป็นเนยเทียม กาแฟเทียม ยาสระผม ผงซักฟอก ยาสีฟัน ยาขัดรองเท้า ฯลฯ แค่น้ำมันถั่วลิสงอย่างเดียวสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นร้อยๆ อย่าง เขาเป็นคนบุกเบิกสาขาวิชานี้ เรียกได้ว่าในโรงเรียนชนบทนั้น ความดีที่เขาทำไว้ใหญ่พอ จนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งเศรษฐกิจและการเมืองทั้งหลายต้องการพบก็มาหาเขา และผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นจะให้เกียรติเขามาก เพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในทรัพย์ในอะไรต่างๆ สำหรับคนๆ นี้นั้นไม่มีความหมาย เพราะเขาเน้นที่ความดี สิ่งที่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเคยถือเป็นเครื่องถือตัว เมื่ออยู่ต่อหน้าคนๆ นี้แล้วไม่มีความหมายเลย
 
อนุสาวรีย์ของ George Washington Carver
อนุสาวรีย์ของ George Washington Carver
 
        เพราะฉะนั้นเมื่อคนๆ นี้ตายไปแล้ว มลรัฐถึงขนาดต้องสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้เลย และประกาศว่าวันตายของเขาคือวันหยุดราชการที่ทุกคนในรัฐนี้จะต้องระลึกถึง แม้ในปัจจุบันเป็นร้อยปีมาแล้วก็ตาม คนๆ หนึ่งที่เกิดมาจากทาสแล้วตายด้วยความยกย่องอย่างนี้ แบบนี้แหละ Idol ตัวจริง
 
        พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเขียนไว้ที่หนังสือประวัติของคนๆ นี้ว่า บุคคลผู้นี้เกิดมาไม่เป็นหนี้โลก คนบางคนเกิดมาอาศัยโลกแล้วเป็นหนี้โลก แต่คนแบบนี้เกิดมาแล้วไม่เป็นหนี้โลก ฉะนั้นเราเองเกิดมาชาติหนึ่งแล้วขอแค่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วไม่เป็นหนี้โลก ให้ทำสิ่งดีๆ เอาไว้ มันเป็นคุณกับตัวเราเอง และเป็นคุณต่อโลก เมื่อละโลกแล้วเราก็ไปดี

http://goo.gl/9rcQc


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      จับดีเขา จับผิดเรา
      ชาตินี้ ชาติหน้า
      เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงกัปไขลง
      มิตรแท้ มิตรเทียม
      สังคมอารมณ์ร้อน
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๗)
      เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
      ชีวิตจริง..บนสังคมออนไลน์
      เลิกติดเกมอย่างนุ่มนวล
      การสวดมนต์โดยเข้าใจกับไม่เข้าใจความหมายมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร
      การสวดมนต์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือเป็นหน้าที่เฉพาะของพระภิกษุ
      ทำไมบางวัดมีสวดพรมน้ำมนต์มีสายสิญจน์บางวัดไม่มีจะมีผลแตกต่างกันหรือไม่
      การสวดมนต์มีวัตถุประสงค์อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?งานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
จับดีเขา จับผิดเรา
  คนเราทุกคนต้องการความภูมิใจในตัวเอง ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความ..
(13 มิ.ย. 2561)    ชม 177 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร