ทอดกฐินวัดพระธรรมกายประจำปี 2556

มหากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2556 การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 18 ก.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 15345 ]
"กฐินธรรมชัยเพื่อหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
และการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีทอดกฐิน
วัดพระธรรมกายประจำปี 2556
 
 
 
ทอดกฐิน 2556
พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย

กฐินทาน มหากาลทานที่ไม่ธรรมดา

      การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาว่าเป็นยอดของมหากุศลที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ด้วยเหตุนี้การทอดกฐิน จึงเป็นงานบุญประจำปีที่สาธุชนทั้งหลายต่างรอคอย
 
     ประเพณีทอดกฐิน ถือกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระสงฆ์ จึงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าได้ และเกิดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสองพันกว่าปีจนกระทั่งปัจจุบัน
 
     สำหรับความไม่ธรรมดาของกฐินทานนั้น เกิดจากเหตุหลายประการดังนี้ คือ
 
1. ในการถวายผ้ากฐินนั้น ต้องถวายภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป
2. ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
3. พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้น โดยไม่ขาดพรรษา และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป
4. แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
5. ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้
6. เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว ต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น
 
     นอกจากนี้ การทำบุญกฐินยังมีความพิเศษกว่าทานทั่วไป เพราะผู้รับและผู้ให้ต่างได้รับอานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ
 
ผู้รับ (ฝ่ายสงฆ์) ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย ทำให้ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณกิจในช่วงเวลาที่ออกพรรษาแล้ว
ผู้ให้ (ฝ่ายฆราวาส) เมื่อทอดกฐินแล้วย่อมได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่จากการสงเคราะห์พระภิกษุผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ และได้บุญจากกรทะนุบำรุงพระศาสนาด้วย หากการทอดกฐินนั้นมีส่วนในการสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม หรือศาสนวัตถุ และที่สำคัญการทอดกฐินยังถือเป็นสังฆทาน ซึ่งการถวายสังฆทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีผลมาก แม้แต่พระองค์เองยังไม่ทรงเห็นที่สุดของอานิสงส์จากการถวายสังฆทาน กล่าวคือ อานิสงส์จากการถวายสังฆทานนั้นมีปริมาณมาก และส่งผลยาวนานจนพระองค์ก็ยังไม่ทรงเห็นที่สิ้นสุดได้

     จึงขอเรียนเชิญท่านาธุชนทั้งหลายร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน (ข้อมูลจากแผ่นพับโครงการกฐินธรรมชัย มหากฐินสามัคคี 2556)
 
การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง
 
     การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

การทอดกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มหาศาล

     บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้ คือ

     1. จำกัดด้วยเวลา คือต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา

     2. จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้

     3. จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

     4. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป

     5. จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น

     6. จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เกิดจากพุทธประสงค์ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อพลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้อนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาต ถวายผ้าอาบน้ำฝน

อานิสงส์บุญทอดกฐิน

     การทอดกฐินจัดเป็นการถวายสังฆทานชนิดหนึ่ง เพราะถวายแด่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมากมายมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสรู้รับรองไว้ว่า "สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังผล" คือ ใครอยากได้บุญใหญ่ก็ให้ทำบุญกับคณะสงฆ์
    
     ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจำกัดหลายประการ

อานิสงส์กฐินสำหรับพระ

     1.เที่ยวไปสู่ที่สงัด เพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมได้ตามสะดวก โดยไม่ต้องบอกลา
     2.เที่ยวไปได้ โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรไปครบสำรับ
     3.ฉันคณะโภชนะได้ คือ ฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะหรือร่วมวงฉันด้วยกันได้
     4.ทรงอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา คือ รับผ้าจีวรได้มากผืน
     5.จีวรที่เกิดขึ้น ณ ที่นั้นจักได้แก่พวกเธอ คือ หากได้ผ้าจีวรมาเพิ่มอีก ก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องเข้าส่วนกลาง 

กำหนดการพิธีทอดกฐิน
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พิธีภาคเช้า

06.15 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย
09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
11.00 น. ถวายภัตตาหารและกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีฯ

พิธีภาคบ่าย
 

12.10 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.35 น. ริ้วขบวน “บรมเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย” อัญเชิญ “ผ้าไตรบรมจักรพรรดิ”
              เดินทางจากทางเข้า 1 สู่ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึก
15.20 น. พิธีทอดกฐินธรรมชัย
15.50 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน
19.00 น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน
 
* กรุณาสวมชุดสีขาวมาร่วมพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
 
       ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป ท่านที่ต้องการร่วมบุญกฐินสามารถทำเองได้ที่ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกาย หรือติดต่อผู้ประสานงานของท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1000
 
 

อานิสงส์การทำบุญทอดกฐิน

 
 

http://goo.gl/YJ7ZvA


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันออกพรรษา 2558 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอาสาฬหบูชา 2558 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2558 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2558 ประวัติวันวิสาขบูชา
      ทอดกฐินวัดพระธรรมกายประจำปี 2557 (กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง)
      ครั้งหนึ่งในชีวิต..เราต้องเป็นประธานกองกฐินให้ได้
      พระพุทธรูปปางสมาธิ รวมรูปพระพุทธรูปปางสมาธิยุคสมัยต่างๆ
      เทศกาลเข้าพรรษา
      วิธีตอบคำถามของพระพุทธเจ้า
      ศีล 5 การสมาทานและรับศีล 5 อานิสงส์ของศีล
      มหาสังฆทานของแผ่นดิน วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2557