เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอวดอุตริมนุสธรรมหรือไม่

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อวดอุตริมนุสธรรมหรือไม่ ในกรณีที่บอกว่าสตีฟ จอบส์ หรือคนนั้นคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน? ชาติที่เเล้วเป็นอะไร? หรือไปทำกรรมอะไรมา? https://dmc.tv/a21601

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมะสอนใจ
[ 12 ก.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2940 ]
สมาธิ(Meditation)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อวดอุตริมนุสธรรมหรือไม่
ในกรณีที่บอกว่าสตีฟ จอบส์
หรือคนนั้นคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน?
ชาติที่เเล้วเป็นอะไร? หรือไปทำกรรมอะไรมา?

เคลียร์ข่าววัด
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
วารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559     ประเด็นเรื่องชีวิตหลังความตาย เรื่องการระลึกชาติเรื่องตายแล้วไปไหน อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยของเหล่าผู้มีรู้มีญาณที่ทรงอภิญญา หรือผู้ที่บรรลุวิชชา ๓ ที่สามารถกำหนดรู้ในการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมด้วยการใช้ “จุตูปปาตญาณ”

     อีกทั้งจากประวัติและเรื่องราวที่มีบันทึกไว้ของพระสายกรรมฐาน พระวิปัสสนาจารย์ หรือบรรดาพระเกจิผู้มีรู้มีญาณชื่อดังในยุคปัจจุบันหลาย ๆ รูป ท่านก็สามารถระลึกชาติได้ และล่วงรู้การไปเกิดมาเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้ เช่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่บุดดา ถาวโร ฯลฯ

      
หลวงปู่บุดดา ถาวโร                                                                       หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

     โดยเฉพาะหลักฐานในพระไตรปิฎกก็ระบุไว้ชัดหลายเเห่ง เช่น นางวิสาขาละสังขารจากโลกมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นมเหสีของผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนิมมานรดี (พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๖ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา) หรือ โตเทยยพราหมณ์ที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านตนเอง (พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๓ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์)

    เพียงแต่เรื่องเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเหลือวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่จะตรองตามด้วยการฟังและการอ่านให้เข้าใจได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเอง โดยนั่งสมาธิจริงจังอย่างถูกวิธี จนสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวเหล่านี้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
 

     ทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นเรื่องเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอวดอุตริมนุสธรรมหรือไม่?


   หากผู้อ่านเกลียดวัดพระธรรมกายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มาอ่านจั่วหัวเรื่องนี้ก็คงมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่า “เจ้าอาวาสวัดนี้อวดอุตริฯ จริง” ซึ่งไหน ๆ ก็คิดว่าจริงแล้ว ก็อยากให้อ่านต่ออีกนิด โดยผู้เขียนก็ไม่ได้หวังจะให้ผู้อ่านเปลี่ยนใจอะไรหรอก แต่อยากให้ผู้อ่านมีข้อมูลอีกด้านว่า เจ้าอาวาสท่านอวดอุตริฯ จริง ๆ หรือเป็นเพราะเราหลงเชื่อตาม ๆ กันมา โดยที่ไม่ได้ศึกษาอะไรจริงจังกันแน่

    แล้วอีกอย่างก่อนจะกล่าวหาหรือหลงเชื่อใคร ปกติของผู้มีปัญญาเขาจะทำความเข้าใจศึกษาข้อมูลในสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ !

   ดังนั้น ก่อนจะกล่าวหาว่า เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอวดอุตริฯ หรือแต่งเรื่องมั่ว ๆ มาหลอกคน ก็อยากจะถามผู้อ่านว่าเข้าใจคำว่า “อวดอุตริมนุสธรรม” มากแค่ไหน? คำนี้หมายถึงอะไร? มีความหมายครอบคลุมแค่ไหน?

    คำว่า “อวดอุตริมนุสธรรม” พูดง่าย ๆ ก็คือ การกระทำของพระที่อวดอ้างคุณความดีหรือคุณวิเศษของตน ถ้าตัวท่านมีคุณวิเศษอย่างนั้นจริง ๆ ก็ถือเป็นอาบัติเบาที่เรียกว่า “อาบัติปาจิตตีย์” แต่ถ้าท่านไม่มีคุณวิเศษอย่างนั้นจริง ๆ ก็เป็นอาบัติหนักถึงขั้น “ปาราชิก”เปรียบเหมือนคนเอาทรัพย์สมบัติมาอวดว่าตัวเองมั่งมี ถ้าเป็นของตัวเองจริง พอคนอื่นเห็นเขาก็อาจหมั่นไส้ แต่ถ้าสมบัติที่เอามาโอ้อวดนั้นไม่ใช่ของตัวเอง อันนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่เพราะอาจไปขโมยหรือปล้นเขามา ซึ่งอย่างนี้ตำรวจก็ต้องมาจับ

  แต่ถ้าพระภิกษุผู้นั้นมีคุณวิเศษจริง ๆ และใช้คุณวิเศษนั้น เช่น ใช้ความทรงอภิญญามาเทศน์สอน เพื่อประโยชน์แห่งการพ้นทุกข์ของญาติโยม โดยมิได้มีเจตนาเพื่อโอ้อวดตนเลย ก็ไม่ถือว่าอวดอุตริฯ

    แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงธรรมโดยการระลึกชาติแล้วทรงเมตตานำมาสอน อีกทั้งยังตรัสว่าคนนั้นคนนี้ตายแล้วไปไหน อดีตชาติทำกรรมอะไรมา จะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างไร

   หรือกรณีของพระโมคคัลลานะที่เหาะไปดูวิมานบนสวรรค์ แล้วเอามากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ก็ไม่ถือว่าอวดอุตริฯ แต่อย่างใด

    หรืออย่างในยุคใกล้ ๆ นี้ เช่น หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านใช้ความรู้ที่ได้จากการทำสมาธิขั้นสูงมาอธิบายนรกสวรรค์และช่วยให้มนุษย์หายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือเอาบุญไปช่วยมนุษย์ที่ตายไปแล้ว ก็ไม่ถือเป็นการอวดอุตริฯ เช่นกัน

    มาถึงกรณีของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหากคุณลองปลอมตัวเข้ามาเป็นสาวกวัดนี้คุณจะพบว่า ท่านไม่เคยพูดโอ้อวดตัวถึงความทรงอภิญญาใด ๆ ของท่านเลย แถมเวลาจะเทศน์สอนยังพูดทุกครั้งว่า “หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งที แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา ให้พอเป็นความรู้ติดแข้งติดขา ถ้าจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร”

    แถมยังไม่เคยมีสักครั้งที่ท่านจะกล่าวอวดอ้างว่า ท่านนั่งสมาธิไปดูด้วยตนเอง หรือใช้ญาณทัสนะของท่านไประลึกชาติ เพื่อดูเรื่องราวในอดีตหรือดูการไปเกิดมาเกิดของใครเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องในลักษณะนี้จึงไม่ใช่การอวดอุตริมนุสธรรม แต่ท่านมีจุดประสงค์มุ่งเน้นสอนคนให้รู้และเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม

   จากพฤติกรรมของท่านจะเห็นว่านอกจากไม่อวดอุตริฯ แล้ว ต้องบอกว่าท่านถ่อมตัวด้วยซ้ำ เพราะลองคิดดูเถิด หากคนคนหนึ่ง ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี ก็นั่งสมาธิทั้งวี่ทั้งวันกับแม่ชีผู้สำเร็จวิชชา (คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) ที่เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่วัดปากน้ำมาตลอด

     ตรงจุดนี้ อยากให้ทำใจเป็นกลาง ๆ แล้วลองคิดดูเถิดว่า ท่านนั่งสมาธิเยอะขนาดนี้ จะไม่บรรลุธรรมอะไรบ้างเลยหรือ? และที่มากไปกว่านั้นท่านยังอ่านพระไตรปิฎกจนหมด สวดพระปาฏิโมกข์ได้ทั้งแบบปกติและสวดย้อนกลับได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ดูหนังสือเลยพระที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้จะไม่มีคุณวิเศษอันใดบ้างเลยหรือ?

    แต่เอาเถิด การที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำเรื่องราวชีวิตหลังความตายของสตีฟ จอบส์มาเล่า ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ เพราะเรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน เราคงไม่สามารถไปห้ามความคิดของใครได้ เพราะตราบใดที่เรายังไม่เคยคิดที่จะพิสูจน์จริง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเอง ก็คงยากที่จะเข้าใจ ทำให้ต้องมานั่งเถียงกันอยู่ร่ำไป

     ดังนั้น หากใครอยากรู้ว่า สตีฟ จอบส์ตายแล้วไปไหน ก็ควรจะพิสูจน์สิ่งนี้ด้วยตัวเองดีกว่า คือ ลองนั่งสมาธิจนได้อภิญญาญาณแล้วก็ไปดูสิว่า..จะเหมือนกับที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านเล่าไหม แล้วค่อยมาคุยกันต่อดีกว่า…
 
 
 

     การที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำ เรื่องราวของสตีฟ จอบส์ มาเล่าเพราะต้องการโหนกระแสให้ตัวเองดังหรือเปล่า? และคิดอย่างไรถึงเอาเรื่องสตีฟ จอบส์ มาเล่าจนเป็นประเด็นขนาดนี้?

   จากคำถามนี้ อยากเรียนถามกลับว่า ณ เวลานี้มีใครไม่รู้จักเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบ้าง? แม้ท่านไม่พูดเรื่องสตีฟ จอบส์ ปัจจุบันท่านก็ดังพออยู่แล้ว ดังในระดับที่คนค่อนโลกในหลายประเทศรู้จักวัดพระธรรมกาย และรู้จักท่านในนามของผู้นำการปฏิบัติสมาธิเพื่อสันติภาพโลก จนได้รับรางวัลจาก ๔๐ ประเทศ ๙๗ รางวัลเลยทีเดียว

   จากผลงานของท่านตรงนี้ จะเห็นว่าท่านสามารถดังได้ด้วยตัวเอง โดยไม่เห็นต้องโหนกระเเสสตีฟ จอบส์ เพื่อให้ดังเลย ดังนั้น..ประเด็นโหนกระแสนี้ ถือว่าตกไปนะ!

     ต่อไปมาถึงประเด็นที่ว่าทำไมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าล่ะ?

    เดิมทีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ไม่เคยมีความคิดที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตในปรโลกของสตีฟ จอบส์ แต่ด้วยความที่มีบุคคลท่านหนึ่ง (ไม่ขอเอ่ยนาม แต่เรามีเอกสารยืนยันตัวตนของบุคคลท่านนี้) ซึ่งเป็นวิศวกรอาวุโสของบริษัท Apple ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับสตีฟ จอบส์ ส่งจดหมายและดั้นด้นเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถามเรื่องราวเกี่ยวกับสตีฟจอบส์ กับหลวงพ่อด้วยตัวเอง

  เมื่อหลวงพ่อเห็นความตั้งใจของบุคคลท่านนี้ กอปรกับตัวท่านมองเห็นประโยชน์ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้ใครอีกหลายคนท่านก็เลยตัดสินใจนำเรื่องราวในปรโลกของสตีฟ จอบส์ มาเล่าออกอากาศทางช่อง DMC ก็เท่านั้นเอง...
 
ประวัติสตีฟ จอบส์

      อันที่จริง หากสมมุติว่าเราเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือมีสตีฟ จอบส์ เป็นไอดอล ก็ถือเป็นเรื่องปกติของแฟนคลับนะ ที่จะอยากรู้ว่าสตีฟ จอบส์ ทำบุญทำกรรมอะไรมาถึงได้ดัง มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้ แถมยังอยากรู้ต่อไปอีกว่า คนที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน เพื่อจะได้ทำตามสิ่งดี ๆ ที่สตีฟ จอบส์ ทำเอาไว้บ้าง และอะไรที่ไม่ดีก็จะได้ไม่ทำตาม ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเองคิดว่า ถ้าหากเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวเหล่านี้ได้จริง ๆ แล้วเอามาบอกเล่า ก็เป็นประโยชน์ดีนะ ไม่เห็นจะเป็นโทษตรงไหนเลยกับการที่เราจะเอาเรื่องของสตีฟ จอบส์ มาเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างเหตุแห่งการประสบความสำเร็จแก่ชีวิตของเราบ้าง

 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำดีแต่อายุสั้น
      ไม่มีที่ให้พึ่ง
      อยากมีสติว่องไว
      กำลังตัดสินใจเป็นโสด
      อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด
      หลับยากแต่ตื่นง่าย
      มีลูกมากกับมีลูกน้อย
      อยากดับความจน
      กินบุญเก่า
      พระโพธิสัตว์
      ทางแก้สมาธิสั้น
      เลี้ยงลูกวัยรุ่น
      ไฝขี้เกียจกับไฝเดินทาง
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร