วัดคงคารามดอนหวาย

วัดดอนหวายหรือวัดคงคารามดอนหวายตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครไชยศรีโดยเฉพาะตลาดน้ำดอนหวายซึ่งเป็นแหล่งอาหารการกินและซื้อหาพืช ผัก ผลไม้ จากไร่สวนของชาวบ้านสองฟากฝั่ง https://dmc.tv/a15511

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 24 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 20758 ]

วัดคงคารามดอนหวาย
วัดคงคารามดอนหวาย

วัดไทย ในจังหวัดนครปฐม              วัดดอนหวายคงคารามงามอุโคตร        เขาโปรโมทด้วยตลาดการค้าขาย

     ผูกแพใหญ่เช่าขายของมองตาลาย      ริมแม่น้ำนั่งสบายลมชายโชย

     หลายบัสมาจับจ่ายปลื้มลืมเข้าวัด       สารพัดซื้อตะบันกันหิวโหย

     พระอารามงามกระจ่างหรือร้างโรย           ต้องร้องโอยลืมอาวาสตลาดบัง

 
    

วัดคงคารามดอนหวาย หรือ วัดโคกหวายวัดคงคารามดอนหวาย หรือ วัดโคกหวาย
วัดคงคารามดอนหวาย หรือ วัดโคกหวาย


     วัดดอนหวายหรือวัดคงคารามดอนหวายตั้งอยู่ริม แม่น้ำนครไชยศรี ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะตลาดน้ำดอนหวายซึ่งเป็นแหล่งอาหารการกินและซื้อหาพืช ผัก ผลไม้ จากไร่สวนของชาวบ้านสองฟากฝั่งนครไชยศรีเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๓ สร้างวัดดอนหวายเนื้อที่ ๙ ไร่เศษ เมื่อแรกเรียกกันว่า "วัดโคกหวาย" ตามชื่อหมู่บ้านโคกหวายซึ่งมีต้นหวายขึ้นอยู่มากในย่านนี้ 


ประวัติผู้สร้างวัดคงคารามดอนหวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุก     ผู้สร้างวัดดอนหวายเป็นพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ชั้นสมเด็จนามว่า "สมเด็จพระพุฒาจารย์พุก" อดีตเจ้าคณะใหญ่แขวงกรุงเก่า เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนท่านเป็นชาวนครไชยศรี เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๑ มรณภาพในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังมีรูปหล่อของท่านอยู่ที่กุฏิตึกวัดศาลาปูน ได้สร้างวัดเมื่อราวพุทธศักราช ๒๓๙๔ ซึ่งเป็นยุคต้นรัชกาลที่ ๔ งานศิลปกรรมของวัดดอนหวายจึงผสมผสานกันด้วยโครงสร้างหลักเหมือนรูปแบบสมัย  รัชกาลที่ ๓ แต่มีการตกแต่งช่อฟ้า หลังคาแบบรัชกาลที่ ๔ ปัจจุบันได้ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปหลายประการแล้ว


อุโบสถวัดคงคารามดอนหวาย
เปนอาคารทรงไทยหลังคาซ้อน ๓ ชั้น

 
      เจ้าคุณธรรมราชานุวัฒน์ อาด จันทโชโต  เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนรูปถัดมาซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของพุฒาจารย์พุ๊ก ท่านทำการปฏิสังขรเพิ่มเติมในยุคนี้ได้มีการปรับปรุงชื่อวัดเป็น "วัดคงคารามดอนหวาย"  หมายถึงวัดที่อยู่ริมน้ำ อุโบสถหลังเดิมเป็นทรงโรงหน้าบรรณ ชั้นลดเป็นเสาสี่เหลี่ยมใหญ่และผนังรับหลังคา  แต่อุโบสถที่เห็นนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เป็นอาคารทรงไทยหลังคาซ้อน ๓ ชั้น มีมุขทั้งหน้า-หลัง หน้าบรรณตกแต่งลายธรรมจักร ซุ้มเหนือประตูและหน้าต่าง ตกแต่งทรงยอดมณฑปทั้งหมด
   

      วัดคงคารามดอนหวาย
หลวงพ่อวิไลยเลิศ


หลวงพ่อวิไลยเลิศ ณ วัดคงคารามดอนหวาย            พระประธานปางมารวิชัยนามว่า "หลวงพ่อวิไลยเลิศ" เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น  มีการบูรณะซ่อมแซมให้พุทธลักษณะสวยงามขึ้นและจัดทำเม็ดพระสพขึ้นใหม่ทั้งหมด ลงรักปิดทองทั้งองค์ ด้านซ้าย-ขวามีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ใบเสมารอบอุโบสถทำด้วยหินแกรนิตแกะสลักลายประจำยามและลายกนกแบบที่เห็นได้ทั่วไป  ซึ่งนิยมทำขึ้นแถวเมืองชายทะเลที่มีหินแกรนิตในสมัยรัชกาลที่ ๓
 
   
วัดคงคารามดอนหวาย
วิหารลักษณะทรงโรงหลังคาทรงไทยซ้อน ๒ ชั้น


     วิหารตั้งขนานกับอุโบสถมีลักษณะทรงโรง หน้าบรรณ ชั้นลด หลังคาทรงไทยซ้อน ๒ ชั้นมุงกระเบื้อง หน้าบรรณตรงกลางเป็นวงกลม มีรูปปราสาทตรงกลาง ด้านข้างซ้าย-ขวามีรูปพัดยศ แสดงสมณะศักดิ์ของผู้สร้าง บันทึกในบางแห่งกล่าวว่าเป็นรูปปราสาท ๓ หลัง ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ในรัชกาลที่ ๓ และพัดยศ มีเสานางเรียงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ลบมุมล้อมรอบรับชายคา เป็นลักษณะของงานช่างสมัยรัชกาลที่ ๓ มีชานระเบียงเดินได้รอบ บันไดขึ้น-ลงด้านข้างด้านละ ๒ ทาง มีประตูเข้า-ออก ด้านละ ๒ ประตูเช่นกัน


หลวงพ่อวิสาหาร
หลวงพ่อวิสาหาร


 ลวงพ่อวิสาหาร


            ภายในวิหารทาสีขาว บานประตู หน้าต่างทาสีแดง พระประธานปางมารวิชัยนามว่า "หลวงพ่อวิสาหาร" ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นและมีพระพุทธรูปต่างๆอีกหลายองค์ เบื้องขวาของวิหารได้ตั้งระฆังไว้ ๑๐ ระฆัง หมายถึงบารมี ๑๐ ทัต การเคาะระฆังให้ใช้เหรียญที่ได้จากการทอนเงินซื้อของมาเคาะเสียงเหรียญเคาะระฆังจะดังทำให้คนอื่นได้ยิน  เพื่อให้เขาได้เข้ามาทำบุญกัน มีเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้ง ๔ มุม ภายในกำแพงแก้วเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ แทนของเดิมซึ่งชำรุดหัก พังทลายและถูกขุดค้นพระเครื่องบูชาออกไป 
 
 
ตลาดน้ำวัดดอนหวาย 
ตลาดน้ำวัดดอนหวา
 

 ตลาดน้ำวัดดอนหวาย
 

     ปัจจุบันวัดดอนหวายกลายเป็นแหล่งการค้าขายที่ผู้คนทั้งใกล้และไกลต่างรู้จักกันดี จึงเป็นภาระไม่น้อยที่ท่านสมภารผู้ครองวัดจะต้องดูแลจัดการ  ให้เกิดความสมดุลให้เป็นทั้งแหล่งสร้างบุญและแหล่งเศรษฐกิจของชาวบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนาจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของวัดแห่งนี้                       


รับชมวิดีโอ
 

http://goo.gl/AqP8L


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร