วัดบึงพลาญชัย

วัดบึงพลาญชัยเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนประชาธรรมรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษ เป็นศูนย์อบรมศึกษาของพระธรรมกถึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๙ จังหวัด มีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาประมาณ ๑๓๐ รูป https://dmc.tv/a16039

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 29 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18401 ]

วัดบึงพลาญชัยวัดบึงพลาญชัย
วัดไทย  ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 จากสมัยทวารวดีพันปีผ่าน          บึงพลาญชัยนี้มีประวัติ

เคยรุ่งเรืองเลื่องชื่อระบือชัด        เมื่อกรรมซัดกรุงแตกก็แหลกตาม

หากแต่นามพลาญชัยไม่สิ้นชื่อ     ยังร่ำลือพันปีพ้นคนครั่นขาม

สระศักดิ์สิทธิ์สืบศรัทธาพระอาราม  เป็นวัดงามเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนค
ร   วัดบึงพลาญชัย
 
วัดบึงพลาญชัย
วัดบึงพลาญชัย หรือ วัดบึง
 
 
      จังหวัดร้อยเอ็ด หรือนามเดิมสาเกตนคร เป็นเมืองที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณมีวัดวาอารามน้อยใหญ่อยู่มากมาย วัดบึงพลาญชัยเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนประชาธรรมรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษ เป็นศูนย์อบรมศึกษาของพระธรรมกถึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๙ จังหวัด มีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาประมาณ ๑๓๐ รูป ความเก่าแก่ของวัดเนิ่นนานมากว่า ๑,๐๐๐ ปี มีหลักฐานปรากฏ คือ มีเสมาหินทรายสมัยทวารวดีที่รายรอบพระอุโบสถ
 
     เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาวัดบึงพลาญชัยก็กลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งในปี พุทธศักราช ๒๓๑๘ พระยาขัตติยะวงศาเจ้าเมืองร้อยเอ็ด ได้นำไพร่พลมาหักร้างถางโพง สถาปนาวัดขึ้นใหม่เรียกว่า วัดบึงพลาญชัย หรือ วัดบึง มีสัญลักษณ์ที่สะดุุดตาคือบึงน้ำใหญ่หน้าวัด และได้กลายเป็นนามของวัด  ด้วยสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่ฉลองชัยชนะและประกอบพระราชพิธีถึงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ  ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง
 
 
 วัดบึงพลาญชัย
นาคเจ็ดเศียรกระหวัดหางเกี่ยวกัน
 
 
     กาลเวลาผ่านไปกว่า ๑๐๐ ปี จนถึงปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ วัดมีความทรุดโทรมลงถึงที่สุด มหาเสวกโทพระยารณชัยชาญยุทธ สมุหเทศาพิบาลผู้ว่าราชการมณฑลร้อยเอ็ด จึงได้อาราธนาพระครูวินัยธร จากวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครมาเป็นเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่  ซึ่งเป็นพระอุโบสถก่อนพระอุโบสถหลังปัจจุบัน วัดบึงพลาญชัยจึงได้แปรสถานะเป็นวัดธรรมยุทธนับแต่นั้นเป็นต้นมา จากถนนใหญ่ผ่านถนนเข้าสู่ซุ้มประตูวัด มีทางเดินหรือฉนวนตรงเข้าสู่ลานพระอุโบสถ สองฝั่งกำแพงฉนวนแต่งลายด้วยนาคเจ็ดเศียรกระหวัดหางเกี่ยวกัน
 
 
วัดบึงพลาญชัย

 
วัดบึงพลาญชัย 
อผ้าไตรนิ่งเมืองตั้งอยู่กลางสระน้ำครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 
 
    ด้านขวาของพระอุโบสถเป็นหอผ้าไตรนิ่งเมืองเป็นอาคารขนาดย่อมสูง ๔ ชั้น ตั้งอยู่กลางสระน้ำ สร้างครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีน้ำผุดขึ้นเต็มบ่อตลอดเวลาเป็นที่น่าอัศจรรย์ ชั้นสองเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ชั้นสามประดิษฐานพระชัยมงคล ๙ องค์ ซึ่งสร้างด้วยวัสดุแตกต่างกัน คือ ทอง นาค สัมฤทธิ์ เงิน งาช้าง หน่อแรด หยกแก้วและแก่นจันทน์ ชั้นสี่เป็นชั้นบนสุดประดิษฐานพระไตรปิฎก พระแก้ว และพระบรมสารีริกธาตุ ถัดมาเป็นหอระฆังซึ่งอยู่ด้านหน้าของหมู่กุฏิอันเป็นเขตสังฆาวาส  มีถนนซอยทะลุไปยังบ้านเรือนร้านค้า ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เกิดพายุใหย่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง
 
 
วัดบึงพลาญชัย
พระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยที่สร้างเมื่อปี ๒๕๔๘
 
 
     พระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กว่า ๖๐ ปีได้ถูกพายุพัดพังทะลายลงเป็นเศษอิฐซากปูน ไม่อาจทำการบูรณะได้ทางวัดจึงได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ใช้เวลานานร่วม ๒๐ ปี โดยสร้างในพื้นที่เดิมแต่มีขนาดใหญ่แข็งแรงมั่นคง มีความกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ พระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทย หลังคาซ้อน ๓ ชั้น ลด ๓ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง เหนือหลังคาชั้นที่ ๒ และชั้นบนสุด ตกแต่งเป็นหน้าบรรณขนาดเล็ก ๙ หลัง แต่ละหน้าบรรณมีตราธรรมจักรและมงกุฎ  ด้านบนสุดของหลังคาเป็นยอดเจดีย์
ภายในพระอุโบสถผนังฉาบปูนเรียบ เพดานทาสีแดงประดับไฟช่อ บานประตูแกะสลักเป็นลายพระพุทธรูป บานหน้าต่างด้านขวาพระประทานแกะเรื่องพุทธประวัติ บานด้านซ้ายพระประธานแกะเรื่องพระเวสสันดร อันเป็นมหาชาติชาดกซึ่งเป็นที่นิยม
 
 
วัดบึงพลาญชัย


วัดบึงพลาญชัย 
ปัจจุบันมีคนมาสักการะกราบไหว้ทุกวัน
 
 
    เบื้องหน้าพระประธานเรียงรายด้วยเสาขนาดใหญ่โดดเด่นสะดุดตา  ทั้งงดงามด้วยการประดับตกแต่งด้วยลายธรรมจักรและดวงแก้ว บนพื้นสีที่แตกต่างกัน พระประธานในพระอุโบสถมี ๓ องค์ เคียงข้างทุกองค์ด้วยพระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตร องค์บนสุดปางมารวิชัย ถัดลงมาปางสมาธิ(Meditation) องค์หน้าสุดเป็นพระพุทธชินราชจำลอง  ทุกเช้าเย็นผู้คนในละแวกใกล้วัดจะได้พบเห็นได้ยินพระภิกษุทั้งวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนาโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้นำ
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

http://goo.gl/8dR0P


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
      การแต่งกายไปวัด เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องและสุภาพงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร