วัดสุวรรณาราม

วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อว่าวัดทอง ในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้รื้อแล้วสถาปนาขึ้นใหม่แล้วใช้ชื่ิอว่า"วัดสุวรรณาราม" https://dmc.tv/a15395

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 1 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18037 ]

วัดสุวรรณาราม

 
 
 
 วัดสุวรรณารา
 
วัดไทย ในกรุงเทพมหานคร
 
วัดสุวรรณารามมีความขลัง
รำลึกครั้งเรืองรุ่งคราวกรุงศรีฯ
มาจำเริญเลิศหล้าในธาตรี
ครั้งกรุงเทพธานีบุรีรมย์
ทั้งเจ้านายขุนนางช่วยสร้างเสริม
ร่วมต่อเติมจำเพาะดูเหมาะสม
ทศชาติช่างเขียนวนเวียนชม 
งามสวยสมอารามหลวงช่วงโชติเอย      
 
 
 วัดสุวรรณาราม หรือ วัดทอง
 
  
รัชกาลที่ ๑ ผู้ทรงโปรดเกล้าสถาปนาวัด
รัชกาลที่ ๑ ผู้ทรงโปรดเกล้าสถาปนาวัด


 การสถาปนาพระอาราม


     ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรี เป็นที่ตั้งของ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโทมีพระภิกษุจำพรรษากว่า ๕๐ รูป มีการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ประโยค ๑ จนถึง ประโยค ๙ พร้อมทั้งการปฏิบัติธรรม วัดสุวรรณารามเดิมเป็นวัดโบราณชื่อว่าวัดทอง ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อแล้วสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม ทรงสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร กำแพงแก้ว เก๋งข้างหน้า ๒ เก๋ง พร้อมทั้งเสนาสนะต่างๆ


สมัยรัชกาลที่ ๓ ท่านทรงให้ขยายอาณาเขตวัดกว้างขึ้น
สมัยรัชกาลที่ ๓ ท่านทรงให้ขยายอาณาเขตวัดกว้างขึ้น


     ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขยายอาณาเขตวัดให้กว้างขวางขึ้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างกุฏิตึกขึ้นหมูหนึ่ง ๖ หลัง มีหอฉันอยู่ตรงกลาง หอเล็ก หอระฆัง หอไตร กุฏิฝากระดานและศาลาการเปรียญเป็นยุคที่วัดสุวรรณารามมีความเจริญรุ่งเรือง มาก  พระอุโบสถเป็นศิลปะทรงไทยมีช่อฟ้าใบระกาประดับกระจกหน้าบรรณจำหลากหลายเทพ พนมและรูปนารายณ์ทรงครุฑปิดทอง  ภายในพระอุโบสถคงบรรยากาศของความสงบเป็นสมาธิ(Meditation)อย่างยิ่ง


พระพุทธรูปปางมารวิชัยคล้ายในสมัยสุโขทัย
พระพุทธรูปปางมารวิชัยคล้ายในสมัยสุโขทัย


พระประทานในพระอุโบสถ


     พระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อ ปางมารวิชัยทรวดทรงคล้ายพระพุทธรูปสุโขทัย ความสูงตลอดทั้งพระรัศมี ๘ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๑ คืบ ฝีมือประณีตงดงามมาก ชาวบ้านเรียกว่าพระศาสดา รายรอบผนังพระอุโบสถงดงามวิจิตรบรรจงด้วยภาพเขียนเรื่องทศชาติ ฝีมือช่างเอกในสมัยรัชกาลที่ ๓ คือครูคงแป๊ะและครูทองอยู่
 
 
ผนังรอบด้านในเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติ ที่เขียนโดยฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
ผนังรอบด้านในเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติ
ที่เขียนโดยฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ ๓
 

     ปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ บริเวณลานด้านหน้าพระอุโบสถ ซึ่งแต่เดิมเป็นคลองแยกเข้ามาเคยถูกระเบิดจากเครื่องบินเมื่อสมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ แต่พระอารามไม่ได้รับอันตราย  ด้านหลังพระอุโบสถระหว่างซุ้มประตูมีเก๋งจีนทำนองเดียวกับเก๋งจีนหน้าวัด สุทัศน์ ถัดออกไปมีเจดีย์ไม้ ๑๒ ๑คู่ พระวิหารอยู่ด้านข้างพระอุโบสถ มีมุขขวางทั้งหน้า-หลัง หลังคาทรงไทยประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบรรณจำหลักลายเทพพนมปิดทอง
 
ใช้เป็นฌาปนสถานหลวงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
ใช้เป็นฌาปนสถานหลวงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
 
 
     ระหว่างพระอารามมีถนนซอยคั่นเป็นส่วนของฌาปนสถาน ซึ่งแต่เดิมสร้างโดยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างเมรุ หอสวด หอทิ้งทาน โรงโขน โรงหุ่น พลับพลาในโรงครัวพร้อมทุกอย่าง ทำให้ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ วัดสุวรรณารามแห่งนี้ใช้เป็นฌาปนสถานหลวงต่อเนื่องกันมาถึง ๕ รัชกาล

รับชมวิดีโอ


รับชมคลิปวิดีโอวัดสุวรรณาราม
ชมวิดีโอวัดสุวรรณาราม   Download ธรรมะวัดสุวรรณารามhttp://goo.gl/zxqOP


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร