วัดหัตถสารเกษตร

พระยาหัตถสารศุภกิจกับคุณนายจอนได้ซื้อที่ดินไว้ให้ชาวนาเช่าทำนา บริเวณคลองซอยที่ ๕ แล้วได้สร้างกุฏิพระขึ้นเรียกกันว่า วัดกลางคลองห้า ต่อมาเมื่อขอวิสุงคามสีมาได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า วัดหัตถสารเกษตร https://dmc.tv/a16441

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 20 ก.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17188 ]

วัดหัตถสารเกษตร

 
 
 
วัดหัตถสารเกษตร
วัดไทย ในจังหวัดปทุมธานี

เรียบเรียงจากรายการไปวัดไปวาที่ออกอากาศทางช่อง DMCเมื่อน้ำถึงความเจริยก็เดินถึง     เป็นที่พึงไร่นาธัญญาหาร

คลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่งสายธาร      จึงเกิดวัดหัตถสารสี่สายใจ

อุโบสถแบบฝรั่งหลังน้อยๆ     อายุร้อยปีครบสพสมัย

ปูนอาจกร่อนอิฐอาจเก่าก็เป็นไป     รักษาใจใสสะอาดปราศมลทิน

 
 

วัดหัตถสารเกษตร ประวัติและความเป็นมา

          

 วัดหัตถสารเกษตร
ได้รับพระราชทานนามวัดจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
     ในครั้งที่มีการขุดคลองชาญพระนครในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการทำไร่ทำนาได้สะดวกนั้น ขณะที่กำลังขุดคลองมาจนภึงบางหวายซึ่งปัจจุบันคือ คลอง๕ พระยาหัตถสารศุภกิจกับคุณนายจอนได้ซื้อที่ดินไว้ให้ชาวนาเช่าทำนา บริเวณคลองซอยที่ ๕ แล้วได้สร้างกุฏิพระขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกลางคลองห้า ท่านได้จัดที่ดินสำหรับสร้างวัด ๒๕ ไร่และเป็นที่ธรณีสงฆ์อีก ๘๙ ไร่เศษ ต่อมาเมื่อขอวิสุงคามสีมาได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า วัดหัตถสารเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๒
 
 
วัดหัตถสารเกษตร 
อุโบสถรูปทรงแบบฝรั่ง
 
 
     อุโบสถหันหน้าลงคลองขนาด ๕ ห้อง รูปทรงแบบฝรั่ง หลังคามุงกระเบื้องสีเหลี่ยมแบบกระเบื้องว่าว  มีช่อฟ้าเป็นเหล็กแหลมตั้งบนฐานคล้ายเชิงเทียนบานประตูหน้าต่างแกะไม้ตามสไตล์ยุโรป ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี คัทวยรับชายคาเป็นไม้สักแกะสลักอย่างสวยงาม หน้าบรรณตัวโบสถ์ตกแต่ด้วยพระพุทธรูปยืนปางประธานพรในช่องคูหา
 
 
อุโบสถวัดหัตถสารเกษตร
 
  
วัดหัตถสารเกษตร 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นปิดทอง
 
 
     ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นปิดทองของเดิม  มีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่ซ้าย-ขวา  ผนังโดยรอบเขียนเรื่องพุทธประวัตระหว่างช่องหน้าต่างเขียนภาพเทวดาเป็นคู่ๆ ด้านหลังพระประธานเป็นภาพวิมาน ด้านหน้าพระประธานเป็นภาพผจญมารตามคตินิยมของการเขียนภาพในโบสถ์  สีมาเป็นทรงเสาปิดทับด้วยกระเบื้องมียอดแบบมงกุฎฝรั่ง
 
 
 วัดหัตถสารเกษตร 
เจดีย์กลีบขนุนสร้างครอบสีมาต้นหน้าโบสถ์
 
 
     สีมาต้นหน้าโบสถ์มีเจดีย์กลีบขนุนของใหม่สร้างครอบไว้ กำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถตกแต่งดด้วยรูปปั้นกินรีบนหัวเสาในลักษณะเวีนยประทักษิณ ซุ้มประตูด้านนอกและด้านในเป็นปูนปั้นนูนรูปเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดพระเมาลีและเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ หน้าอุโบสถมีเจดีย์สีทองคล้องอุบะแบบเจดีย์มอญ  ถัดออกมาเป็นวิหารจตุรมุขประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อโสธรและอดีตเจ้าอาวาส
 
 

รูปปูนปั้น ณ วัดหัตถสารเกษตร

 
 
วัดหัตถสารเกษตร 
รูปปั้นพระพุทธมีมงคลโลกุตตระองค์ใหญ่
 
 
     มีรูปปั้นปูนพระพุทธมีมงคลโลกุตตระองค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหาร เป็นที่สักการะของคนทั่วไป จากเนื้อที่ของวัดกว่า ๑๑๔ ไร่เศษแบ่งเป็นตัววัด ๒๖ ไร่ ทางวัดยังได้แบ่งพื้นที่สร้างโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร  ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และให้ที่ดินอีก ๔๐ ไร่ สร้างโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตรเพื่อช่วยให้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วมีที่เรียนต่อได้สะดวกในพิ้นที่ใกล้บ้าน ทำให้ความผูกพันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนของชุมชนแห่งนี้เป็นไปอย่างผูกพัน เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนตลอดมา
 

วัดหัตถสารเกษตร 
ได้รับยกย่องเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
 
 
    วัดหัตถสารเกษตรบริเวณแต่เดิมเป็นทุ่งนาไม่มีต้นไม้ใหญ่ ท่านอดีตเจ้าอาวาสจึงได้ดำเนินการปลูกไว้นับพันต้น ทั้งต้นสาละ ต้นโศก ต้นยาง ต้นประดู่ ต้นแก้ว ทำให้ปัจจุบันบริเวณวัดมีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก  ทางวัดยังได้เอาใจใส่ตกแต่งดูแลจัดระเบียบรักษาความสะอาดและให้คงความเป็นธรรมชาติอยู่เสมอจนได้รับยกย่องว่าเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

http://goo.gl/ZsLtI1


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร