วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดเกตุมดีศรีวรารามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้สร้างวัดคือท่านพ่อบัณฑูรสิงห์(เจิม คุณาบุตร)มาพบเจดีย์ปรักหักพังจึงเริ่มก่อสร้างขึ้นใหม่แทนของเก่า https://dmc.tv/a15443

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 27 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 40177 ]

วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

 
วัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดไทย ในจังหวัดสมุทรสาคร
 
 
  สัมมาอะระหังกลางกายา            จิตกำหนดมัชฌิมาสว่างไสว
 
 ทั้งร่างกายใสดังแก้วแวววิไล         มองเห็นได้ที่สร้างวัดวิปัสสนา
 
อธิษฐานบารมีโพธิสัตย์               ขออุบัติชาติใหม่ในโลกหล้า

   เมื่อพระศรีอริยเมตไตรย์จุติมา     บำเพ็ญเพียรปรารถนาพุทธภูมิ
 
 
 
วัดเกตุมดีศรีวราราม
 
 
วัดเกตุมดีศรีวราราม

พระอุโบสถที่งดงามของวัดเกตุมดีศรีวราราม


 
     วัดเกตุมดีศรีวราราม สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อวัดมีความหมายว่า "เป็นที่อยู่ของผู้มีความปรารถนาอันสูงสุด" มีผู้สร้างวัดคือ ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร) ผู้ปฏิบัติธรรมจนเกิดความสว่างภายใน เห็นร่างกายโปร่งชัดเจนเหมือนกระจกแก้วใสทั้งร่าง เมื่ออธิษฐานจิตมองพื้นดินก็เห็นแจ้งไปหมด
 
 
พ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร)

พ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร)
 
 

พ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร)

  
   หลวงพ่อรุซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านทราบด้วยญาณประกาศในหมู่สงฆ์ว่าคุณเจิมรู้ธรรมแล้ว ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์มาพบสถานที่นี้ซึ่งมีเจดีย์เล็กๆ ปรักหักพังอยู่ ท่านก่อเจดีย์สวมทับองค์เก่ากำหนดเป็นศูนย์กลางของวัดและขอที่ดินญาติโยมเป็นผืนสี่เหลี่ยมด้านละ ๔ เส้น สมัยนั้นเรียกว่าพุทธเจดีย์กลางทุ่ง เพราะรายรอบวัดมีสภาพเป็นป่าเป็นทุ่ง ปัจจุุบันได้ก่อเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่สูง ๘๐ เมตร  
 
 
พระบรมธาตุเจดีย์

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเกตุมดีศรีวราราม
 
 

ระบรมธาตุเจดีย์ภายในวัดเกตุมดีศรีวราราม


     พระบรมธาตุเจดีย์สำแดงพุทธานุภาพให้ผู้มาแสวงบุญประจักษ์อยู่บ่อยครั้ง เช่น เปล่งเสียงมโหรีบ้าง เสียงสวดมนต์จากพระนับร้อย นับพันบ้าง บางคราวปรากฏแสงสว่างที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระอุโบสถวัดเกตุมดีมีลักษณะเป็นทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕๖ เมตรเศษ ยาว ๑๐๖ เมตรเศษ นับว่าเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่มากจุคนได้นับพันคน
 

พระประธานลักษณะคล้ายพระพุทธชินราช

พระประธานวัดเกตุมดีศรีวราราม มีลักษณะคล้ายพระพุทธชินราช

 
 

พระอุโบสถวัดเกตุมดีศรีวราราม 


   พระพุทธรูปในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่า "หลวงพ่อพระพุทธชินราช" มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก เบื้องซ้ายและขวามีพระปางมารวิชัยนามว่า "พระมหาแสนและพระอู่ทอง" ภายในพระอุโบสถขนาดใหญ่นี้ นอกจากจะเป็นที่เข้ามาสักการะพระประธาน มาเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ยังใช้เป็นที่อบรมความรู้ทางพุทธศาสนาแก่เยาวชน และเป็นที่ทำบุญสุนทานของสาธุชน
 
 
วัดเกตุมดีศรีวราราม

ด้านในพระอุโบสถวัดเกตุมดีศรีวรารามที่กว้างขวาง

 
      นอกจากกิจกรรมการเรียน การสอนของพระภิกษุ การจัดหมู่ปริวาส การกระทำสังฆกรรมต่างๆแล้ว ทางวัดยังมีกิจกรรมให้ครูพานักเรียนมารับศีล ๕ โดยให้แต่ละคนสมัครใจว่าตนจะรับศีลข้อใดข้อหนึ่งโดยปฏิญาณว่าจะรักษาไปตลอดชีวิต  เมื่อจะเรียนกรรมฐานปีต่อไปก็ไปรับศีลอีกข้อหนึ่งจนครบทั้ง ๕ ข้อ นักเรียนจึงรู้สึกไม่เป็นการยากในการรักษาศีลเป็นวิธีที่หลวงพ่อรุวัดช้างเผือกใช้อบรม ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์  ผู้สร้างวัดเกตุมดีศรีวรารามมาแต่แรก
 
 
รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ 
รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ
 
 

ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม


     วัดเกตุมดีศรีวรารามเป็นสถานที่กว้างขวางใหญ่โตแห่งเมืองสมุทรสาคร นอกจากเป็นที่รวมของความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธนุภาพแล้ว  ด้านหน้าพระอุโบสถยังสร้างรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ ผู้ทรงวิทยาคมไว้ให้สาธุชนเคารพกราบไหว้บูชา  ด้านในของวัดบริเวณทางเข้าเจดีย์มีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณอันศักดิ์สิทธิ์มีขนาดความสูง ๕ เมตร พร้อมรูปปั้นช้างและราชสีห์ราชาแห่งสัตว์ ทำให้บริเวณพุทธสถานแห่งนี้ดูยิ่งใหญ่งดงามอลังการ
 
 
                 รับชมวิดีโอ      
 
 
  

http://goo.gl/MMjkB


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร