วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

วัดเทวสังฆาราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า "วัดเหนือ" https://dmc.tv/a16919

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 29 ต.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17166 ]

ไปวัด ไปวา

วัดเทวสังฆาราม

 

วัดเทวสังฆาราม

(วัดเหนือ)

วัดไทย ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

วัดเทวสังฆาราม

วัดเหนือ หรือ วัดเทวสังฆาราม

 

วัดเหนือ

     วัดเทวสังฆาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วัดมีเนื้อที่ ๕๖ ไร่ ๒๗ ตารางวา สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕

      วัดเทวสังฆาราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสำคัญในทางประวัติ ศาสตร์ ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า"วัดเหนือ" อยู่ริมฝั่งแม่น้ำศรีสวัสดิ์จะสร้างขึ้นเมื่อใด ยังหาหลักฐานไม่ได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะสร้างมาได้เกือบ ๒๐๐ ปีแล้วโดยรู้กันเพียงว่า "ท่านสมภารเสี่ยง" เป็นผู้สร้าง


วัดเทวสังฆาราม

เป็นวัดเก่าแก่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์

 

ประวัติวัดเทวสังฆาราม
 

     
     เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าโจมตีทำลายเผาผลาญบ้านเรือนปราสาทราชวังยับเยินหมดสิ้น ไปแล้ว ได้กวาดต้อนผู้คนและขนทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไปยังประเทศ พม่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ แล้วนั้น ครั้งนั้นสามเณรเสี่ยงซึ่งเป็นบุตรของคนไทยผู้หนึ่งซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เมืองกาญจนบุรีเก่า ได้ถูกพม่ากวาดต้อนไปพร้อมกับโยมมารดาของท่านและอยู่ในพม่าจนได้อุปสมบทเป็น ภิกษุในประเทศพม่านั้น ต่อมาท่านปรารถนาที่จะเข้าประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเยียนแผ่นดินไทย อันเป็นมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ท่านจึงได้ชักชวนเพื่อนรักซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน ๕-๖ คน ปลอมตัวเป็นมอญเดินทางเข้ามาก่อนจะออกเดินทางโยมมารดาของท่าน ได้บอกสถานที่ที่ได้ฝังทรัพย์ไว้ในบ้านเดิมของท่านเล่ากันว่า ภิกษุเสี่ยง หรือเรียกตามฐานะในกาลต่อมาว่า 

 

วัดเทวสังฆาราม

พระพุทธรูปประดิษฐานในอุโบสถ

     

    ท่านสมภารเสี่ยง ได้เดินทางมาถึงเมืองกาญจนบุรีเก่าเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากทางราชการได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่ตำบลปากแพรก ผู้คนส่วนใหญ่ก็ย้ายตามมา ท่านสมภารเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าเมืองเก่ามีชำรุดทรุดโทรมโรยราไปตามกาลเวลา  ส่วนเมืองใหม่มีแต่จะเจริญรุ่งโรจน์ไพศาลสืบไปหากปรับปรุงวัดเก่าที่เมืองเก่าก็คงจะไม่เจริญรุ่งเรืองเท่ากับการสร้างวัดขึ้นใหม่ในเมืองใหม่ท่านจึงได้ตัดสินใจ สร้างวัดขึ้นใหม่ในเมืองกาญจนบุรีใหม่ คือ วัดเทวสังฆาราม ในบัดนี้วัดเทวสังฆารามนี้ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์โดย ลำดับ ดังต่อไปนี้ พ.ศ.๒๔๒๐ ปีฉลูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสไทรโยคครั้งที่ ๒ โดยทางชลมารคเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดเทวสังฆาราม ทรงเห็นว่าพระอุโบสถชำรุดมาก จึงได้มีพระราชดำรัสให้ พระยากาญจนบุรี จัดการปฏิสังขรณ์อุโบสถให้ดีขึ้น

 

วัดเทวสังฆาราม

สร้างวัดขึ้นใหม่ในเมืองกาญจนบุรีใหม่ คือ วัดเทวสังฆาราม      พ.ศ.๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสไทรโยค ครั้งที่ ๓ โดยทางชลมารคเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร วัดเทวสังฆราม อีกพระยากาญจนบุรีกราบบังคมทูลรายงานว่า  ขณะนี้กำลังรื้ออุโบสถเพื่อสร้างใหม่ในที่เดิมได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้างเป็นเงิน ๑๐ ชั่ง และได้พระราชทานกัปปปิยภัณฑ์แก่ภิกษุผู้ทำการองค์ละ ๒ บาท โบสถ์สร้างใหม่นี้สำเร็จ

 

วัดเทวสังฆาราม

ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ     วัดเทวสังฆาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระกฐินต้น ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้พระราชทานนามพระประธานในพระอุโบสถว่า "พระพุทธสุทธิมงคล" ซึ่งได้ทรงพระสุหร่ายศิลาจารึกพระนามพระราชทานด้วย นอกจากนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาภิไทย ภปร. เหนือผ้าทิพย์แห่งพระพุทธรูปปางประทานพรที่วัดสร้างขึ้นในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้และได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบรรจุแผ่นทองคำ เงินนาก ใบเบ้าพิธีหล่อพระทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และทรงเยี่ยมราษฏรพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญทั้งปวงนี้ เป็นการพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่วัดและพสกนิกรชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง

 

วัดเทวสังฆาราม

หอพระประวัติวัดเทวสังฆาราม

 

     ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่ ๒ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทวสังฆาราม และทรงเยี่ยมราษฏร วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าพระเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได้เสด็จเยี่ยมวัดเทวสังฆาราม วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๔ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมตึกรวิเทวานันท์นอกจากนี้ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะได้นำกฐินในนามของสโมสรคณะราษฏร์มาทอดถวายเป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างพระอุโบสถ


http://goo.gl/yP2SeK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
      การแต่งกายไปวัด เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องและสุภาพ

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร