วัดโบสถ์

วัดโบสถ์ เป็นวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทางเข้าสู่วัดโบสถ์จะผ่านเส้นทางที่ 2 ฟากถนนยังเป็นเรือกสวนร่มรื่น กระทั่งเข้าสู่วัดซึ่งมีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ https://dmc.tv/a14321

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 21 ก.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 26247 ]

วัดโบสถ์

 
วัดโบสถ์
วัดไทย ในจังหวัดปทุมธานี
 
                    วัดเอ๋ยโอ้วัดโบสถ์           แลรุ่งโรจน์อร่ามตา
                    อยู่ริมเจ้าพระยา             ที่สามโคกเมืองดอกบัว
                    หลวงพ่อโตใหญ่ยิ่งยล     ทุกสิ่งล้วนงามทั่ว
                    หลวงพ่อเหลือรอดตัว       แคล้วคลาดเคราะห์ขอบูชา
 
วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 
        วัดโบสถ์ เป็นวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ที่ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เส้นทางที่เข้าสู่วัดโบสถ์จะผ่านเส้นทางที่สองฟากถนนยังเป็นเรือกสวนร่มรื่น กระทั่งเข้าสู่วัดซึ่งมีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ
 
รูปปั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี ปางเทศนาธรรม
รูปปั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี ปางเทศนาธรรม
 
        จุดเด่นของวัดที่เห็นได้ก่อนสิ่งอื่นก็คือ รูปปั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี ปางเทศนาธรรม ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 28 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 ผู้จัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชาคือนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ อุ๊ กรุงสยาม ท่านเป็นศิษย์ของพระพรหมเมธี เลขาธิการเจ้าคณะธรรมยุติ
 
        บริเวณลานธรรมหลวงพ่อโต มีวิหารคตล้อมสร้างในรูปแบบสมัยใหม่ ในวาระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550   ด้านหน้าศาลามีเจ้าหน้าที่จัดบริการผ้าไตร ดอกไม้ธูปเทียน ให้ทำบุญตามศรัทธา มีรูปปั้นหลวงพ่อโตขนาดย่อมสำหรับให้ปิดทองทำบุญและมีบริการน้ำดื่มด้วย
 
มีทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยากว้างไกลสุดสายตา
มีทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยากว้างไกลสุดสายตา
 
        จากลานธรรมหลวงพ่อโตมีทางเดินไปยังศาลาจัตุรมุขยอดมงกุฎ  ณ ที่นี่เราจะเห็นทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยากว้างไกลสุดสายตา ด้านซ้ายมีสะพานวัดกร่างพาดผ่านเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ
 
หอสวดมนต์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเหลือ
หอสวดมนต์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเหลือ
 
        สถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดคือหอสวดมนต์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น สร้างด้วยศิลาทรายปางมารวิชัย ปิดทองคำเปลวทั้งองค์
 
หลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นสร้างด้วยศิลาทรายปางมารวิชัย ปิดทองคำเปลวทั้งองค์
หลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นสร้างด้วยศิลาทรายปางมารวิชัย ปิดทองคำเปลวทั้งองค์
 
        หลวงพ่อเหลือองค์นี้เป็นพระเก่าแก่องค์หนึ่งในอุโบสถเก่า ซึ่งมีทั้งหมด 12 องค์ แต่ทุกองค์ถูกโจรใจบาปลักลอบตัดเศียรไป เหลือเพียงองค์เดียวที่ไม่ได้ถูกโจรกรรม ผู้คนจึงเรียกว่า หลวงพ่อเหลือ ทางวัดได้นำมาเก็บรักษาไว้และต่อมา ก็ได้นำมาให้ผู้คนสักการบูชาถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัด
 
อุโบสถ วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
อุโบสถ วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 
        อุโบสถวัดโบสถ์สร้างใหม่เมื่อราว 50 ปีมานี้ บนพื้นที่อุโบสถเดิมซึ่งทรุดโทรมพังทลายลง ลักษณะอาคารเป็นทรงไทย ประดับตกแต่งด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ตามแบบอยุธยา แต่ที่ผนังภายนอกด้านหน้าเขียนภาพพุทธประวัติ ตอนเสด็จลงจากดาวดึง
 
พระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่สององค์ตั้งเรียงหน้าหลัง
พระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่สององค์ตั้งเรียงหน้าหลัง
 
        ในโบสถ์มีพระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่สององค์ตั้งเรียงหน้าหลัง มีพระพุทธรูปขนาดย่อมอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านๆ ละสี่องค์ ผนังภายในโบสถ์เหนือช่องหน้าต่างแบ่งเป็นช่องได้ 36 ช่อง เขียนเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่เทพยาดาทูลเชิญท้าวสัตดุสิตเทวราชลงมาบรรจบในมนุษยโลก จนกระทั่งบรรพชาและได้ตรัสรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกจวบจนดับขันธ์ปรินิพพาน
 
ปัจจุบันวัดโบสถ์มีผู้คนเข้ามาสั่งสมบุญตลอดเวลา
ปัจจุบันวัดโบสถ์มีผู้คนเข้ามาสั่งสมบุญตลอดเวลา
 
        วัดโบสถ์เกือบเป็นวัดร้างเมื่อราว 6-7 ปีที่แล้ว แต่ด้วยความสามารถและวิสัยทรรศน์ของพระอุดมสารโสภณ(วิชาญ ถิรสีโล) ท่านเจ้าอาวาส ทำให้ปัจจุบันวัดโบสถ์มีผู้คนเข้ามาสั่งสมบุญตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวันทำงาน วันหยุด แม้ฝนฟ้าตกอย่างไรวัดโบสถ์ก็ไม่เคยร้างลาผู้คนเลย

http://goo.gl/BHjSD


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร