วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)เป็นวัดโบราณหลายร้อยปีมาแล้ว ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ กลายเป็นวัดร้างและได้รับการบูรณะใหม่ตั้งชื่อว่า"วัดไกลกังวล" https://dmc.tv/a15407

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 2 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 24013 ]

วัดไกลกังวล

 
  
 
 วัดไกลกังวล  
 
วัดไทย ในจังหวัดชัยนา

 
  แนวรั้วล้อมอารามไว้กลางไพรสน        รอบมณฑลภูผาลิบไสว 
 
  ไกลกังวลเปี่ยมสุขปราศทุกข์ภัย           แสนสุขใจได้มาชมสมอุรา
 
ขึ้นยอดเขากราบเจดีย์สี่พระธาตุ               กราบพระบาทสี่รอยบนภูผา
 
      เพลินชมหมู่นกยูงไพรในพนา                        เก้งกวางป่าเราเดินเรียงใกล้เคียงกันวัดไกลกังวล


วัดไกลกังวล
ได้รับการกำหนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อ.หันคา จ.ชัยนาท


     จากบึงฉวากสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของ จังหวัดสุพรรณบุรีเขตติดต่อจังหวัดชัยนา ขับรถแล่นในอำเภอหันคา ถนนสายมะขามเฒ่า-อู่ทอง จะเห็นทางแยกเข้าวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) วัดไกลกังวลได้รับการกำหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหันคา จ.ชัยนา
 
 
วัดไกลกังวล
เป็นที่รู้จักของผู้รักการทำบุญ และทัศนาจรธรรมชาติ
 
 
การบูรณะและก่อตั้งวัด


     เป็นที่รู้จักของผู้ที่รักการทำบุญ และทัศนาจรชมธรรมชาติไปพร้อมๆกัน พื้นที่นี้เคยเป็นวัดโบราณเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ต่อมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ กลายเป็นวัดร้าง มีซากปรักหักพัง ที่ชาวบ้านเคยเห็นและเรียกกันว่าวิหารเก้าห้อง สันนิษฐานว่าเป็นกุฏิพระ ซากเจดีย์และกองอิฐอยู่รายรอบ กรมศิลปากรพิสูจน์อายุแล้วเชื่อว่าเก่าแก่สมัยลพบุรี พระพุทธรูปที่หักพังถูกนำไปบูรณะ ตั้งบูชาในวัดต่างๆ ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดให้ผู้คนกราบไหว้
 

วัดไกลกังวล
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญรอย
 
 
     ปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ พระใบฎีกา ชนก ปุญญวัฒโน ศิษย์ของเจ้าคณะตำบลเชื่ยนขณะนั้น นำชาวบ้านมาช่วยกันหักร้างถางโพรงสร้างวัดเปนที่บำเพ็ญเพียรทางจิต  ท่านพากเพียรออกไปบอกบุญหาทุนสร้างวัดทั้งในจังหวัดและกรุงเทพฯ ตั้งแต่ชาวบ้านยากไร้ถึงรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา จนกระทั่งสามารถสร้างวัด สร้างพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ ปลูกกุฏิสร้างแท๊งค์น้ำใช้ เมื่อสร้างเสร็จทรงตั้งชื่อว่า "วัดไกลกังวล"
 
 
พระใบฎีกา ชนก ปุญญวัฒโน 
ผู้พัฒนาวัดไกลกังวลจากร้างมานาน ๒๒ ปี
 
 
หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก
 
 
     หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผู้คนอดอยาก โจรผู้ร้ายชุกชุม ชาวบ้านต้องคอยหลบหนีโจรไม่ได้ทำมาหากิน และทิ้งถิ่นฐานในที่สุด วัดไกลกังวลจึงกลายเป็นวัดร้างอีกครั้งนานถึง ๒๒ ปี กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก จาริกผ่านมาท่านพอใจความเงียบสงบร่มรื่นเหมาะแก่การบำเพ็ญกรรมฐาน  แม้ห่างไกลผู้คนแต่มีหมู่บ้านพอออกบิณฑบาตยังชีพได้ จึงตัดสินใจพำนักอยู่ที่นี่ วัดไกลกังวล จึงเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาขึ้นรองรับสาธุชนที่เข้ามามากมายแทบทุกวัน
 

วัดไกลกังวล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
สร้างด้วยไม้สักใช้เป็นที่รับรองพระอาคันตุกะ
 
  
     วัดไกลกังวล สร้างความเป็นวัดป่าในพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยการสร้างกำแพงล้อมรอบยาว ๕,๐๐๐ เมตร สูง ๓ เมตรเศษ กุฏิเสนาสนะรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมกว่า ๑๐๐ หลัง ภายในบริเวณวัดนอกจากมีต้นไผ่และมวลไม้นานาชนิด พระอาจารย์สำรวม สิริภทฺโท เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกป่าอีก ในเนื้อที่หลายร้อยไร่ มีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง เช่น นกยูง เก้ง กวาง เดินให้เห็นอยู่ทั่วไป มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นสวยงาม ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ สร้างด้วยไม้สัก มีความงามเข้ากับธรรมชาติเป็นอย่างดี ใช้เป็นที่รับรองพระอาคันตุกะ ขึ้นบันไดอาคารเฉลิมพระเกียรติไปตามทางเดินชั้น ๒ ทะลุไปถึงศาลาปฏิบัติธรรมเป็นศาลาขนาดใหญ่จุได้ราว ๑,๐๐๐ คน
 

วัดไกลกังวล
าลาฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้ราว ๑,๐๐๐ คน
 
 
     บรรยากาศร่มรื่นล้อมรอบด้วยแมกไม้ ด้านหลังมีหอสวดมนต์ ๓ ชั้น ทรงกลมหลังคาจตุรมุขยอดปรางถือเป็นจุดเด่นของวัด  ทองเห็นได้แต่ไกลแต่ขณะนี้เริ่มทรุดโทรมลงตามกาลเวลา  พระอุโบสถของวัดไกลกังวลสร้างบนยอดเขาตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นพระอุโบสถเก่าแปลกกว่าวัดอื่น  เป็นศาลาโล่งกรุผนังด้วยลวดตาข่าย มีจุดเด่นที่ใบเสมาหินขนาดสูงใหญ่
 
วัดไกลกังวล
ที่ประดิษฐนพระบรมสารีริกธาตุ
และสร้างครอบรอยพระพุทธบาท ๔ รอย
 
 
สถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
 
 
     ด้านหลังพระอุโบสถเป็นสถูปคล้ายภูเขา ถ้ำส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระสถูปนี้พระอาจารย์สำรวมได้สร้างครอบพระพุทธบาทจำลอง ๔ รอย เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่มาอุบัติในกัปป์นี้ ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอื่นๆ รวมทั้งพระพิรุณพระพุทธรูปปางขอฝน ชาวบ้านเขื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก หากนั่งรถชมบริเวณรอบวัดจะรู้สึกเหมือนกำลังชมป่า ทางด้านซ้ายจะเห็นเก้ง กวาง นกยูงเดินเล็มหญ้าระหว่างต้นไม้และกุฏิหลังย่อมๆ  ด้านขวาเป็นแนวกำแพงสูงสร้างล้อมอาณาบริเวณป่าเป็นการปกป้องผืนแผ่นดินแห่งนี้ ให้ห่างไกลจากภยันตรายทั้งปวง  


 

http://goo.gl/N0DPx


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร