วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ พื้นที่แต่ก่อนเป็นไร่ขิงของชาวจีน เมื่อวัดเกิดขึ้นจึงเรียกชื่อวัดตามกลุ่มชุมชนว่า "วัดไร่ขิง" ประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิงติดตามได้จากบทความนี้ค่ะ https://dmc.tv/a15463

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 17 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 19785 ]

วัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง
 
วัดไทย ในจังหวัดนครปฐม


                         โสตถิเปโหตุสัพธา       ขอจงผาสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
 
             วัดไร่ขิงงานปิดทองต้องมายล         แสนยิ่งใหญ่ในกระวนคนสามพราน
 
      สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลงานกุศล       สร้างสะพานตัดถนนชนกล่าวขาน
 
           พระอุบาลีคุณูปมาจารย์             สร้างตำนานฝากไว้ให้แผ่นดิน
 
 
 
วัดไร่ขิง หรือ วัดมงคลจินดาราม
 
 
วัดไร่ขิง
พื้นที่แต่ก่อนเป็นไร่ขิงของชาวจีน
 
 
ประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิง
 
 
     วัดไร่ขิง สร้างในปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์พุ๊กเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์ ๔ หัวเมือง แต่เดิมเป็นวัดราชตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครไชยศรี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พื้นที่แต่ก่อนเป็นไร่ขิงของชาวจีน เมื่อวัดเกิดขึ้นจึงเรียกชื่อวัดตามกลุ่มชุมชนว่"วัดไร่ขิง" จนกระทั่งในราวปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพราน จึ้งได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า"วัดคงคาราม" แต่คนทั่วไปยังคงนิยมเรียกกันว่าวัดไร่ขิงแม้ปัจจุบันจะตั้งชื่อใหม่ว่า"วัดมงคลจินดาราม" คนยังเรียกวัดไร่ขิงเหมือนเดิม
 
 
วัดไร่ขิง
กำแพงแก้วล้อมรอบอาคาร
 

อุโบสถวัดไร่ขิง


     พระอุโบสถวัดไร่ขิง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนกว้าง ๔ วา ๒ ศอก ยาว ๑๒ วา หลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องซ้อน ๒ ชั้น ชั้นลด ๓ ชั้น มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์และมุขยื่นหน้าหลัง หน้าบรรณตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจกสีลายดอกพุฒตาล หันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นแม่น้ำนครไชยศรี เหนือกรอบประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้น ลงรักปิดทองประดับกระจกผสมลายไทย จีนและฝรั่ง ลายกระเช้าดอกไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งนิยมมากในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓
 
 
วัดไร่ขิง
ภาพพุทธประวัติที่งดงามมากในอุโบสถวัดไร่ขิง


      ผนังพระอุโบสถวัดไร่ขิง แต่เดิมปล่อยว่าง ในสมัยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นเจ้าอาวาสได้ให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรม พุทธประวัติที่งดงามมาก รวมทั้งภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรกในสุวรรณภูมิ ภาพพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ภาพเจดีย์สามจิ ภาพนาคราชเอราปัต เป็นต้น ด้านหลังพระประธานเป็นภาพเมืองแก้ว ซึ่งอาจหมายถึงพระบรมมหาราชวังหรือกรุงเทพมหานคร เมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
 
 
วัดไร่ขิง 
บานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นภาพเทพยดา

 
     บานประตูและหน้าต่างด้านนอกตกแต่งด้วยลวดลายไทยประดับมุขเป็นภาพเทพยดาแซมอยู่ในลายก้านขดกนกยอดเปลว ฝีมือละเอียดชั้นครูที่น่าชื่นชมมาก บานประตูด้านหลังประดับมุขเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ในวงกลม เช่น รูปกินรี หงส์ นาค และราชสีห์เป็นต้น บานประตูด้านในเขียนรูปเสี้ยวกลางหรือทวารบานแบบจีน  บานหน้าต่างด้านในเป็นทวารบานแบบไทย ใบเสมาสลักจากหินแกรนิตสีเขียวเข้มเป็นลายนาคสามเศียร ตรงกลางเป็นรูปทับทรวงและสร้อยสังวาลย์ ยอดพระเกี้ยวแบบเดียวกับใบเสมาวัดบวรนิเวศวิหารตั้งอยู่บนานย่อมุม                                              
 

พระประธานวัดไร่ขิง
พระประธาน วัดไร่ขิง งดงามสง่าแบบพระสมัยสุโขทัย


พระพุทธรูปเชียงแสนสมัยสุโขทัย


     เนื่องจากมีผู้มาทำบุญอยู่ ตลอดเวลาทางวัดจึงสร้างหลังคาคุ้มแดด คุ้มฝนค่อนข้างถาวรไว้ แม้จะลดความงามของพระอุโบสถลงไปบ้างก็ตาม พระประธานเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ พระวรกายงดงามสง่าแบบพระพุทธรูปเชียงแสน แต่สังฆาฏิ จีวรและพระหัตถ์ เหมือนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระพักตร์ออกสี่เหลี่ยม พระเนตรหลบต่ำ พระสพละม้ายไปทางสมัยอู่ทอง รูปแบบพุทธศิลป์ต่างยุคสมัยกันเช่นนี้ สันนิษฐานกันว่าเดิมเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากภาคเหนือ  มาไว้ที่หน้าวัดศาลาปูนแต่เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่พระเศียรชำรุด มาก  จึงได้ทำการซ่อมแซมเมื่อแล้วเสร็จได้อัญเชิญใส่แพล่องมาเป็นพระประธานที่วัด ไร่ขิง ต่อมาที่วัดไร่ขิงก็ได้มีการซ่อมแซมโดยเฉพาะพระเศียรและพระสพขึ้นใหม่อีก และจัดให้มีการปิดทองทุกปี

 
ับชมวิดีโอ
 
 


http://goo.gl/YpACc


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร