แถลงการณ์คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย ทีมกู้ชีพรัตนเวช

จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรม ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 2 ศพ ที่เกิดจากการใช้ กฎหมาย ม.44 ที่ ปิดกั้นทางเข้าออกรอบวัดพระธรรมกาย คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย ทีมกู้ชีพรัตนเวชรู้สึกสลดและโศกเศร้าใจเป็นอย่างมาก และไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก https://dmc.tv/a22302

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าววัดพระธรรมกาย รวมคำถาม-คำตอบ
[ 4 มี.ค. 2560 ] - [ ผู้อ่าน : 4912 ]
แถลงการณ์คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย
ทีมกู้ชีพรัตนเวช
 
 
    จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรม ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 2 ศพ ที่เกิดจากการใช้ กฎหมาย ม.44 ที่ ปิดกั้นทางเข้าออกรอบวัดพระธรรมกาย คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย ทีมกู้ชีพรัตนเวชรู้สึกสลดและโศกเศร้าใจเป็นอย่างมาก และไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก จึงหามาตรการเพื่อที่จะป้องกันและดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและสุดความสามารถเท่าที่สภาพการณ์ ณ ปัจจุบัน จะอำนวย 
 
     คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย และทีมกู้ชีพรัตนเวชมีประสบการณ์การดูแลสุขภาพประชาชนจำนวนมากและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพทั้งยังได้รับน้ำใจและความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ อาสาสมัครกู้ชีพ เจ้าหน้าที่ 1669 ด้วยดีเสมอมา แต่เมื่อเกิดการบังคับใช้กฏหมาย ม.44 นี้ ทำให้ประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร การคมนาคม การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกลดลง จึงอยากร้องขอให้ดีเอสไอและรัฐบาล โปรดเห็นใจและกรุณาปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หลักมนุษยธรรมและสิทธิของผู้ป่วย ดังข้อเรียกร้องต่อไปนี้
 
1. ยกเลิก ม.44 และการปิดกั้นทางเข้าออกทั้งหมดรอบวัดพระธรรมกาย 
2.ยกเลิกการตัดสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เนตและการสื่อสารทุกชนิด
3.ขอให้ผ่อนปรนการเข้าออกของเจ้าหน้าที่กู้ชีพรัตนเวช ให้สะดวกมากขึ้น เช่น ทำบัตรผ่านพิเศษเพื่อลดเวลาในการประสานงาน
4. ขอให้มีหน่วยพยาบาลที่เป็นกลางทางสากล เช่น กาชาดสากล มาช่วยดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกั้นการเดินทาง โดยเฉพาะชาวบ้านใน ตำบลคลองสอง คลองสาม คลองสี่ 
5.สำหรับการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่วัดพระธรรมกาย คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย และทีมกู้ชีพรัตนเวช มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือที่สามารถดูแลรักษาเบื้องต้นแก่พระภิกษุสามเณรและสาธุชนได้ ทั้งมีความคุ้นเคยทำให้ผู้ป่วยได้รับความสบายใจ ไว้วางใจต่อบุคลากรทางการแพทย์  นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันมือที่สามที่อาจปลอมปนเข้ามาก่อความไม่สงบภายในวัด และลดการซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่  ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่หน่วยงานของรัฐ ทางคณะจึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนด้านกำลังจากหน่วยงานอื่นเข้ามาภายในวัด เว้นแต่ทางคณะจะร้องขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
6.คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย ทีมกู้ชีพรัตนเวชต้องดูแลประชาชนที่อยู่ภายในวัดกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งบุคลากรในขณะนี้มีจำนวนเพียงพอ แต่การปิดกั้นยืดเยื้อเป็นเวลานาน ทำให้บุคลากรที่อยู่ภายในวัดต้องรับภาระหนักจนเกิดความเหนื่อยล้า จึงใคร่ขอความกรุณาให้บุคลากรส่วนที่เหลือที่อยู่ภายนอกวัด ที่ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ สามารถเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10-15 ท่าน
7.ขอช่องทางการสื่อสารที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประสานงานของคณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย ทีมกู้ชีพรัตนเวช และการติดต่อกับ 1669 เพื่อส่งต่อผู้ป่วย
8.เนื่องจากปริมาณประชาชนจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ก็เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถรักษาภายในวัดได้ แต่ปริมาณยาที่มีเริ่มไม่เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์ให้อำนวยความสะดวกเรื่องการจัดหา การขนส่งยาและเวชภัณฑ์ตามที่คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย ทีมกู้ชีพรัตนเวชเห็นว่าสำคัญและเท่าที่จำเป็น

     ขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานของรัฐ และอาสาสมัครกู้ชีพทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 1669 ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความมีน้ำใจ และมีประสิทธิภาพ ในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุ สามเณร สาธุชนภายในวัด และขอความเมตตาของดีเอสไอและรัฐบาลช่วยอนุเคราะห์ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางคณะ เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าเกิดขึ้นแก่ประชาชนคนไทยอีก

คณะแพทย์พยาบาลอาสาวัดพระธรรมกาย ทีมกู้ชีพรัตนเวช 
3 มี.ค.60
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวการคาดการณ์ของสื่อมวลชนบางสำนัก กรณีอดีตพระพรหมเมธี จะพำนัก ณ วัดสาขาในประเทศเยอรมนี
      ทำไม...ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?
      วัดพระธรรมกายส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทราบเป็นประจำทุกปี
      วัดพระธรรมกายไม่เกี่ยวข้องการตั้งเจ้าอาวาสวัดใน จ.เชียงใหม่
      นายนพรัตน์ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย ชี้แจงที่ดินสร้าง ‘บุญรักษา’ เป็นธรณีสงฆ์
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธกรณีข่าวโยงโกตี๋ และกรณีมีอาวุธในอาคารบุญรักษา
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าว กลุ่มลูกศิษย์เรียกร้องถอนตราฮาลาล
      ชี้แจงกรณีผู้แจ้งว่าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย แสดงความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมต่างๆ
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
      แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
      วัดพระธรรมกายชี้แจง กรณีร่องน้ำและถังน้ำมันเปล่า โซนอาคารบุญรักษา ไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร