จดหมายจากองค์กรพุทธประเทศอินเดียร้องนายกรัฐมนตรีอย่าให้เกิดความรุนแรงกรณีหลวงพ่อธัมมชโย

ในนามตัวแทนขององค์กรพุทธประเทศอินเดีย อาตมารู้สึกกังวลและเจ็บปวดที่ได้รู้ว่าวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นวัดในสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ รวมถึงหลวงพ่อธัมมชโย ได้ถูกกล่าวหาโดยกลุ่มคนผู้บริหารประเทศไทยในหลายๆ คดี ซึ่งล้วนแล้วแต่บิดเบือนจากความเป็นจริง เต็มไปด้วยอคติและความแค้นส่วนบุคคล เป็นไปเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a22097

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าววัดพระธรรมกาย รวมคำถาม-คำตอบ
[ 12 ธ.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 1543 ]
จดหมายจากองค์กรพุทธประเทศอินเดีย

เลขที่ F. 01/NEIBSC/GHY//16/ 27
 
 

วันที่ 11 ธันวาคม 2559

เจริญพร ​ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา


    ในนามตัวแทนขององค์กรพุทธประเทศอินเดีย อาตมารู้สึกกังวลและเจ็บปวดที่ได้รู้ว่าวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นวัดในสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ รวมถึงหลวงพ่อธัมมชโย ได้ถูกกล่าวหาโดยกลุ่มคนผู้บริหารประเทศไทยในหลายๆ คดี ซึ่งล้วนแล้วแต่บิดเบือนจากความเป็นจริง เต็มไปด้วยอคติและความแค้นส่วนบุคคล เป็นไปเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกาย

    อาตมาขอยกย่องชื่นชมวัดพระธรรมกายในดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ อาสาสมัครของวัดพระธรรมกายจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวตของนักเรียน ครูอาจารย์ สามเณร และพระทั่วโลก นับเป็นการทำงานที่น่าชมเชยอย่างยิ่ง

    หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธศาสนาถูกแบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่ทุกนิกายได้มีความสมัครสมานสามัคคีมีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของพระพุทธศาสนา เป็นตัวอย่างอันดีให้กับสังคมโลกในฐานะศาสนาแห่งสันติภาพ อีกทั้งยังทำให้ผู้คนทั่วโลกมีความสนใจในการเจริญรอยตามวิถีพุทธ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องปกป้องพระพุทธศาสนาจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอก อาตมาภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เพื่อขยายสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทย

    หากพระพทธศาสนามีความสั่นคลอนในเมืองพุทธซึ่งมีพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้ว ศาสนาพุทธจะดำรงคงอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่เมืองพุทธ เช่น บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ฯลฯ ได้อย่างไร

   ถึงแม้อาจจะมีความแตกต่างทางปรัชญา หรือบทบัญญัติบ้างในบางนิกาย แต่สิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะเป็นเหตุให้เกิดการทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่สร้างสันติสุขและความสามัคคีให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนไปถึงระดับสังคม ถ้าจะมีความขัดแย้งใดๆ การแก้ไขปัญหาก็ควรยึดแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ นั่นคือ การใช้ทางสายกลางและอริยสัจ 4 เพื่อนำสันติสุขและความสงบมาสู่ชาติบ้านเมือง

     และหากมีการกระทำการอันไม่สมควรโดยวัดพระธรรมกาย หรือ หลวงพ่อธัมมชโย หรือบุคคลใดๆ อาตมาเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาโดยสันตินั้นมีอยู่หลายวิธีซึ่งวิธีเหล่านี้ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของสงฆ์และกฏหมายของแผ่นดิน การใช้กำลังทหารของกรมควบคุมคดีพิเศษในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับทางสงฆ์ครั้งนี้จัดเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ อาตมาหวังด้วยความจริงใจและขอเรียกร้องการสนับสนุนจากชาวพุทธและรัฐบาลไทยในการส่งเสริมธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลก นำสันติสุข ความสงบ มาสู่โลกใบนี้ ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

     ขออาราธนาอำนาจแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความรัก ความเมตตา จงสถิตย์ในดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และขอให้ดวงใจของมนุษย์ทั้งหลายเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจในความจริง ขอสันติสุขและความสงบเกิดขึ้นทุกที่บนโลกใบนี้

พระ ดร.ธัมมะปิยะ
เลขาธิการสมัชชาสงฆ์แห่งอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ กูวาฮาตี, อัสสัม, อินเดีย

โทรศัพท์มือถือ : +91-9612727388
E-mail: [email protected]
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวการคาดการณ์ของสื่อมวลชนบางสำนัก กรณีอดีตพระพรหมเมธี จะพำนัก ณ วัดสาขาในประเทศเยอรมนี
      ทำไม...ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?
      วัดพระธรรมกายส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทราบเป็นประจำทุกปี
      วัดพระธรรมกายไม่เกี่ยวข้องการตั้งเจ้าอาวาสวัดใน จ.เชียงใหม่
      นายนพรัตน์ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย ชี้แจงที่ดินสร้าง ‘บุญรักษา’ เป็นธรณีสงฆ์
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธกรณีข่าวโยงโกตี๋ และกรณีมีอาวุธในอาคารบุญรักษา
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าว กลุ่มลูกศิษย์เรียกร้องถอนตราฮาลาล
      ชี้แจงกรณีผู้แจ้งว่าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย แสดงความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมต่างๆ
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
      แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
      วัดพระธรรมกายชี้แจง กรณีร่องน้ำและถังน้ำมันเปล่า โซนอาคารบุญรักษา ไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร