โรคความดันโลหิตต่ำและสูง-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

กรรมที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตต่ำหรือสูง มักเกิดจากการฆ่า สั่งฆ่า ทำร้าย ซ้อม หรือใช้แรงงานผู้อื่นหนักเกินไป https://dmc.tv/a8345

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 29 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 20147 ]
 
ฆ่า

 

 
 
ทำร้าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ซ้อมข้าศึก 
ความดันโลหิต
ต่ำ/สูง

  
ใช้แรงงานหนัก
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ/สูง
 
 

 
    
วิบาก
รายละเอียด
โรคความดันโลหิตต่ำ/สูง
1. อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2. อดีตชาติ สั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำ
โรคความดันโลหิตต่ำ/สูง
1. อดีตชาติ ชกตีทำร้ายผู้อื่นเสมอ
2. อดีตชาติ ทรมานข้าศึกด้วยวิธีต่าง ๆ
โรคความดันโลหิตต่ำ/สูง
1. อดีตชาติ ใช้แรงงานทาสหนักเกินไป

 
สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ/สูง
 
1. ฆ่า สั่งฆ่า
2. ทำร้าย ซ้อม ใช้แรงงานหนักเกินไป

 
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม 

 

http://goo.gl/Oplx7


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน