โรคที่ขาและเท้า-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคที่ขา / เท้า ประกอบด้วย ปวดขา ขาบวม เดินไม่ได้ เดินไม่ไหว โปลิโอ ขาลีบ ขาพิการ ขาหัก ใช้หลังเท้าเดิน เท้าต้องเปียกน้ำตลอดเวลา มีน่อง เท้าใหญ่ นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วอื่น ถูกตัดขา เข่าเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ คันเท้า ฝ่าเท้าพุพอง และนิ้วเท้าหงิกงอ https://dmc.tv/a8362

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 30 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 24816 ]
 
ใช้แรงงานหนัก
ใช้แรงงานหนัก

 
 ทำร้าย
ทำร้าย
 

โรคที่ขาและเท้า
โรคที่ขาและเท้า


 
 
 
ล้อเลียน
 
ผูกมัดสัตว์
ผูกมัดสัตว์
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้า
 

โรคที่ขาและเท้า
วิบาก
รายละเอียด
ปวดขา ขาบวม
1. อดีตชาติ เอาไม้ตีขาสุนัข
2. อดีตชาติ ผูกขาสัตว์ส่งขาย/ล่ามสัตว์ที่ขา
3. อดีตชาติ ใช้แรงงานสัตว์อายุมากให้ทำงานหนัก
4. อดีตชาติ ทำร้ายขาช้างของแม่ทัพข้าศึก
5. อดีตชาติ + ปัจจุบันจับแมวลงจากที่สูง
6. อดีตชาติ ขึ้นไปเล่นบนอาสน์สงฆ์
เดินไม่ได้ เดินไม่ไหว
1. อดีตชาติ จับสัตว์มักใส่ในหม้อ
2. อดีตชาติ มัดขาสัตว์ไว้ขาย
3. อดีตชาติ จับสัตว์ให้อดอาหาร
4. ปัจจุบัน ทุบตีบุตร/ภรรยา

โปลิโอ ขาลีบ ขาพิการ ขาหักใช้หลังเท้าเดิน
1. อดีตชาติ ฆ่าสัตว์กิน/และขาย
2. อดีตชาติ มัดขาสัตว์เอาไว้ฆ่า
3. อดีตชาติ ขังสัตว์เอาไว้จนลืมให้อาหาร
4. ปัจจุบันทุบตีคู่อริจนขาพิการ
5. อดีตชาติ ซ้อมภรรยาจนขาหัก
6. อดีตชาติ รุมตีสุนัขด้วยความสนุก
7. อดีตชาติ ผูกมัดขาสัตว์และทาส
8. อดีตชาติ มัดสัตว์ขายเป็นประจำ
9. อดีตชาติ ล้อเลียนคนพิการ
เท้าต้องเปียกน้ำตลอดเวลา
1. อดีตชาติ ลงโทษคนใช้ที่เท้าเลอะให้เอาเท้าแช่น้ำต่อเนื่องกันหลายวัน
มีน่อง+เท้าใหญ่นิ้วเท้ายาวกว่านิ้วอื่น  1. อดีตชาติ เอาเท้าชี้หน้าคู่อริ
ถูกตัดขา
1. อดีตชาติ เอาดาบฟันสุนัขจนขาขาด
เข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบ
1. อดีตชาติ ใช้งานทาสหนัก
2. อดีตชาติ มัดขาสัตว์
3. อดีตชาติ เตะทำลายข้าวของเวลาหงุดหงิด
 
คันเท้า
1. อดีตชาติ พูดกับคนไม่ชอบหน้าว่าคันมือคันเท้า
ฝ่าเท้ามีแผลพุพอง
1. อดีตชาติ โปรยของมีคมให้คนมาเหยียบ
2. อดีตชาติ จับสุนัขโยนเข้าไปในกองไฟ
3. อดีตชาติ วางกับดักสัตว์จนขาติดกับดัก
นิ้วเท้าหงิกงอ
1. อดีตชาติ ล้อเลียนคนมือเท้าหงิก
 
โรคเกี่ยวกับขาและเท้า 
 
ประกอบด้วย ปวดขา ขาบวม เดินไม่ได้ เดินไม่ไหว โปลิโอ ขาลีบ ขาพิการ ขาหัก ใช้หลังเท้าเดิน เท้าต้องเปียกน้ำตลอดเวลา มีน่อง เท้าใหญ่ นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วอื่น ถูกตัดขา เข่าเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ คันเท้า ฝ่าเท้าพุพอง และนิ้วเท้าหงิกงอ

 
สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้า
 
1. ใช้แรงงาน / สัตว์หนักเกินไป
2. ทำร้าย ทุบตี ผูกมัด กักขัง วางกับดักสัตว์
3. ล้อเลียนคนพิการhttp://goo.gl/pGsP4


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน