โรคที่หน้าอก-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคที่หน้าอก ประกอบด้วย มีก้อนเนื้อ ทรวงอกตั้งเต้าตั้งแต่เกิด อกข้างขวาโตตั้งแต่เด็ก เจ็บหน้าอก และไม่มีน้ำนมให้ลูกกิน https://dmc.tv/a8350

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 29 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 16734 ]
 
 
 
 

เจ้าชู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรคที่หน้าอก
  
ทุบซ้อม
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคที่หน้าอก

วิบาก

รายละเอียด

มีก้อนเนื้อที่หน้าอก
1.อดีตชาติ เจ้าชู้
ทรวงอกตั้งเต้าตั้งแต่เกิด อกข้างขวาโตตั้งแต่เด็ก
1.อดีตชาติ พูดประชดเพื่อนที่มีหน้าอกใหญ่กว่าตน
1.อดีตชาติ ล้อเลียนเพื่อน
เจ็บหน้าอก
1.อดีตชาติ ทรมานทุบซ้อมข้าศึก
ไม่มีน้ำนมให้ลูกกิน
1.อดีตชาติ ให้สัตว์หย่านมเร็ว
2.อดีตชาติ ขายแม่วัวที่ลูกยังไม่อดนม
    
 
โรคที่หน้าอก

ประกอบด้วย มีก้อนเนื้อ ทรวงอกตั้งเต้าตั้งแต่เกิด อกข้างขวาโตตั้งแต่เด็ก เจ็บหน้าอก และไม่มีน้ำนมให้ลูกกิน

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคที่หน้าอก
 
1.เจ้าชู้
2.ล้อเลียน พูดประชด
3.ทรมาน ทุบซ้อม


 
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม 

 

http://goo.gl/Qm4PC


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน