แถลงข่าวท่าทีของวัดพระธรรมกายต่อกรณีที่อัยการรับสำนวนคดีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรณีที่กรมส https://dmc.tv/a21503

บทความธรรมะ Dhamma Articles >
[ 14 มิ.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 1316 ]
แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย
 

    กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนคดีพิเศษที่ ๒๗/๒๕๕๙ เกี่ยวกับพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ไปยังอัยการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น  วัดพระธรรมกายขอเรียนชี้แจงดังนี้
 
     ๑. เนื้อหาในคดีดังกล่าว  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนแล้วในคดีพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ และเสนอสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการแล้ว  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่อาจที่จะแยกเรื่องออกมาเป็นคดีใหม่ที่ ๒๗/๒๕๕๙  ทั้งนี้เทียบเคียงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙/๒๔๘๑ และเรื่องเสร็จที่ ๗๖๖/๒๕๔๖ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทำดังกล่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

     ๒. การที่พนักงานสอบสวนได้นำหมายเรียกพระเทพญาณมหามุนีมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนแล้
วเผยแพร่ไปยังประชาชนโดยทั่วไป ก่อนที่จะนำหมายเรียกดังกล่าวมาส่งให้แก่พระเทพญาณมหามุนี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน แสดงให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนอาจมีอคติต่อพระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกาย

     นอกจากนี้ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้นายมโน เลาหวณิช ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาและมีความขัดแย้งกับพระเทพญาณมหามุนี เข้าร่วมประชุมกับคณะพนักงานสอบสวน ชี้นำวิธีการจัดการกับพระเทพญาณมหามุนี การกระทำดังกล่าวทำให้ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายขาดความไว้วางใจในการทำงานของพนักงานสอบสวนชุดนี้

     ๓. กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งที่ ๕๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และดร.สมศักดิ์ โตรักษาที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานในคดีดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีประสานงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
     ๔. คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมที่วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยดร.สมศักดิ์ โตรักษา ได้ประสานงานกับทางวัดพระธรรมกายมาโดยตลอด  และการเจรจามีความคืบหน้าด้วยดีโดยลำดับ เหลือเพียงประเด็นการเปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวน ซึ่งมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แนะนำให้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมและขอเปลี่ยนตัวหัวหน้าพนักงานสอบสวนไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งทางทนายความผู้รับมอบอำนาจของพระเทพญาณมหามุนีก็ได้ดำเนินการตามคำแนะนำเรียบร้อย และมีการนัดประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
     ๕. แต่แล้วในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษกลับสั่งฟ้องและส่งสำนวนคดีดังกล่าวไปยังอัยการ โดยไม่รอการประชุมในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ทำไมกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงรีบร้อนรวบรัดกระบวนการผิดปกติ ทั้งการออกหมายจับและการสั่งฟ้องคดีนี้ ทำไมกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการประชุมแม้แต่ข้อเดียว
    
     ๖. วัดพระธรรมกายรู้สึกเสียใจและขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่รักษาข้อตกลง  ไม่ให้เกียรติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและการคณะสงฆ์ มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจมีเล่ห์กลอุบาย
 
     ๗. พระเทพญาณมหามุนีได้รับบริจาคโดยเปิดเผยและสุจริต ทรัพย์ทั้งหมดได้ใช้ไปเพื่อสร้างศาสนสถานตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค ไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้แต่บาทเดียว มีหลักฐานเส้นทางการเงินที่ชัดเจน  เพราะไม่เคยถอนเป็นเงินสดออกมาเลย ซึ่งสำนักงานปปง.ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดโดยชัดเจนและส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว  

    ยิ่งกว่านั้นเมื่อเกิดเป็นคดีความขึ้น มีข้อสงสัยถึงที่มาของทรัพย์ที่ได้รับบริจาค คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายยังได้ตั้งกองทุนเยียวยาแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจนครบจำนวน และสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงได้มีหนังสือขอบคุณและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ติดใจเอาความทั้งทางแพ่งและอาญา ทำไมกรมสอบสวนคดีพิเศษกลับมุ่งมั่นดำเนินคดีในประเด็นที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับสมาชิกสหกรณ์ 
 
     ๘. การดำเนินคดีนี้กับพระเทพญาณมหามุนี จะสร้างผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวง ต่อไปการรับบริจาคของวัดและองค์กรสาธารณะอื่นๆ ก็อาจถูกดำเนินคดีว่าเป็นการรับของโจรและฟอกเงินได้เช่นเดียวกัน
    
     วัดพระธรรมกายยืนยันเคารพกระบวนการยุติธรรม และจะขอความเป็นธรรมจากพนักงานอัยการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
      
พระสนิทวงศ์  วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร 
วัดพระธรรมกาย
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการกิจกรรมวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ.2560
      พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป ริมแม่น้ำไรน์ เมือง Dusseldorf
      วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี
      วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีจุดเทียนใจฯ
      วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดกิจกรรมนั่งสมาธิและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
      เป็นมะเร็งต้องสั่งสมบุญอย่างไร
      ขอเชิญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษ
      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย
      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
      วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิเบื้องต้นชาวท้องถิ่น
      วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
      ต้องฆ่าลูกเพื่อรักษาชีวิตแม่
      วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา