Q&A: กระผม/ดิฉันดูวีดีโอไม่ได้ครับ/ค่ะ

http://dmc.tv/a2113

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แนะนำช่อง DMC > คู่มือเว็บ www.dmc.tv > แก้ปัญหาต่างๆ
[ 3 ก.ค. 2550 ] - [ ผู้อ่าน : 16203 ]
 

Q&A กระผม/ดิฉันดูวีดีโอไม่ได้ครับ/ค่ะ

โดย นายไขควง

คำถาม: ผม/ดิฉันดูวีดีโอทางเว็บไซต์ไม่ได้ครับ/ค่ะ ควรจะทำอย่างไรดีครับ/ค่ะ

คำตอบ: ปัญหาการดูวีดีโอทางเว็บไซต์ไม่ได้นั้น นายไขควงขอเสนอวิธีแก้ไขปัญหาดังนี้นะครับ

สารบัญ

ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยดูได้เลย

 • ขอความกรุณาท่านตรวจสอบสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องมีก่อนที่จะดูวีดีโอทางเว็บไซต์นะครับ โดยการคลิกที่ลิงค์ สิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งาน www.dmc.tv
 • เมื่อท่านตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพบว่าตัวเองมีพร้อมทุกอย่างตามที่ระบุในหน้า สิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งาน www.dmc.tv นายไขควงก็ขอให้ท่านคลิกที่นี่ เพื่อไปขั้นตอนถัดไปเลยครับ
 • ในกรณีที่ท่านพบว่าท่านยังขาดอะไรบางอย่างในหน้า สิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งาน www.dmc.tv นายไขควงขอความกรุณาท่านติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ประกอบ หรือซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อรับคำแนะนำในการซื้ออุปกรณ์บางอย่างเพิ่ม หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม ที่จำเป็นเพิ่มเติืมครับ
 • ในการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์จากทางบริษัทของท่าน กรุณาคลิกที่นี่ครับ

ในกรณีที่ท่านเคยดูได้ แต่ปัจจุบันดูไม่ได้

 • ขอความกรุณาท่านตรวจสอบสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องมีก่อนที่จะดูวีดีโอทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยการคลิกที่ลิงค์ สิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งาน www.dmc.tv
 • เมื่อท่านเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพบว่าตัวเองมีพร้อมทุกอย่างตามที่ระบุในหน้า สิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งาน www.dmc.tv นายไขควงก็ขอให้ท่านคลิกที่นี่ เพื่อไปขั้นตอนถัดไปเลยครับ
 • ในกรณีที่ท่านพบว่าท่านยังขาดอะไรบางอย่างในหน้า สิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าใช้งาน www.dmc.tv นายไขควงขอความกรุณาท่านติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ประกอบ หรือซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อรับคำแนะนำในการซื้ออุปกรณ์บางอย่างเพิ่ม หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม ที่จำเป็นเพิ่มเติืมครับ
 • ในการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์จากทางบริษัทของท่าน กรุณาคลิกที่นี่ครับ

   ท่านดูวีดีโอจากเว็บอื่นๆ ได้หรือไม่?

  การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร์ท่าน

  ปัญหาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร์ของท่าน อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

  • ปิดโปรแกรมทิ้งทีละโปรแกรม บางโปรแกรมอาจจะรบกวน หรือขัดขวางการดูวีดีโอจากทางเว็บไซต์ ให้ท่านทยอยปิดทีละโปรแกรม รวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัส (Virus) หรือไฟล์วอล (Firewall) เพื่อทดสอบหาโปรแกรมเจ้าปัญหา
  • ปิด แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ในกรณีที่วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้ทุกครั้ง ที่ท่านดูไม่ได้ แสดงว่าในเครื่องของท่าน มีโปรแกรมบางอย่างที่กินหน่วยความจำ หรือ ขัดกับโปรแกรมอื่นๆ ให้ท่านพยายามถอนการติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้น โดยการสอบถามจากช่างประกอบ ติดตั้ง หรือซ่อมคอมพิวเตอร์แถวๆ บ้าน หรือสอบถามที่กระดานสนทนา
  • ปิด แล้วเปิดอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่ ในกรณีนี้ อินเตอร์เน็ตของท่านอาจจะมีปัญหา วิธีสังเกตก็คือไฟ ADSL โมเด็ม/เราเตอร์ อาจจะค้าง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ คือการปิดแล้วเปิด ADSL โมเด็ม/เราเตอร์ เสียใหม่ อิืนเตอร์เน็ตของท่านก็อาจจะเร็วขึ้น และหรือ กลับมาดูวีดีโอได้อีกครั้งหนึ่ง และถ้าวิธีนี้แก้ไขปัญหาให้ท่านได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาโดยถาวร โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นอันใหม่ครับ
  • หยุดการใช้อินเตอร์เน็ตในงานอื่นๆ บางทีท่านอาจจะกำลังดาวโหลด หรือใช้อินเตอร์เน็ตทำงานอื่นๆ อยู่ ในลักษณะนี้ อินเตอร์เน็ตของท่านก็อาจจะไม่เร็วพอที่จะใช้ดูวีดีโอจากทางเว็บไซต์นะครับ วิธีแก้ก็คือ ให้ท่านหยุดการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อทำงานอื่นๆ และหรือ บอกเพื่อนข้างห้อง หรือเพื่อนบ้าน ที่แชร์อินเตอร์เน็ตกับท่าน ให้หยุดดาวโหลดแบบบ้าระห่ำด้วยครับ
  • ปิด แล้วเปิดเบราส์เซอร์ใหม่ ในกรณีนี้โปรแกรมเบราส์เซอร์อาจจะค้าง ให้ท่านปิด Microsoft Internet Explorer, Firefox หรือ Opera แล้วเปิดใหม่ แล้วลองอีกครั้งหนึ่ง

  วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

  • เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่ ในกรณีที่ท่านได้ทดสอบจนแน่ใจแล้ว ว่าปัญหาเกิดที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างถาวร
  • ติดตั้งโปรแกรมบางโปรแกรมใหม่ ในกรณีที่ท่านได้ทดสอบจนแน่ใจว่า มีโปรแกรมบางโปรแกรมที่ก่อให้เกิดปัญหา คือเมื่อโปรแกรมนี้ทำงานอยู่ ท่านจะดูวีดีโอไม่ได้ การติดตั้งใหม่โปรแกรมนั้นใหม่อาจจะช่วยได้ เนื่องจากโปรแกรมนั้น อาจจะไม่สมบูรณ์ หรือติดไวรัส เป็นต้น รายชื่อของโปรแกรมที่นายไขควงแนะนำให้ลงใหม่ มีดังนี้ครับ
   • Microsoft Internet Explorer หรือ Firefox หรือ Opera
   • Windows Media Player
   • DirectX
   โปรแกรมเหล่านี้ เป็นโปรแกรมที่จำเป็นต่อการดูเว็บไซต์ทั้งสิ้น โดยทุกตัว นายไขควงแนะนำให้ลงเวอร์ชันล่าสุดไปเลยนะครับ
  • ถอดการติดตั้งโปรแกรม ในกรณีที่ท่านได้ทดสอบจนแน่ใจว่า มีโปรแกรมบางโปรแกรมที่ก่อให้เกิดปัญหา คือเมื่อโปรแกรมนี้ทำงานอยู่ ท่านจะดูวีดีโอไม่ได้ ให้ท่านถอนการติดตั้งโปรแกรมนั้นเสีย
  • ลงวินโดวส์ใหม่ ในบางกรณีท่านอาจจะไม่สามารถหาสาเหตุได้ ว่าโปรแกรมอะไรขัดขวางการทำงานของระบบท่าน นายไขควงก็ขอเสนอทางแก้สุดท้ายนะครับ นั่นก็คือการลงวินโดวส์ใหม่ ซึ่งท่านอาจจะลงเอง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ลงให้ อย่าลืมให้แน่ใจว่าท่านฟอร์แม็ต (format) วินโดวส์ตัวเดิมออกไปให้เกลี้ยงก่อนนะครับ
  • ซื้ออินเตอร์เน็ตส่วนตัว ในกรณีที่ท่านแชร์อินเตอร์เน็ตกับคนอื่นๆ อยู่ อินเตอร์เน็ตของท่านอาจจะไม่เพียงพอแล้วล่ะครับ เพราะว่าเพื่อนบ้านของท่าน อาจจะกำลังใช้งานอย่างเต็มที่ ในกรณีนี้ นายไขขวงก็คงจะต้องขอให้ท่านติดตั้งอินเตอร์เน็ตส่วนตัวแล้วค่ะครับ

  กรณีที่ท่านใช้งานคอมพิวเตอร์จากในบริษัท, องค์กร, หอพัก หรือใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกับคนอื่นๆ

  ในกรณีนี้ ไม่ว่าท่านจะเคยดูได้ หรือไม่ได้ แต่ปัจจุบันท่านดูไม่ได้ อาจจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้นะครับ

  • ทางผู้ดูแลระบบได้ทำการบล็อคพอร์ท (port) ในกรณีนี้ นายไขควงขอแนะนำให้ท่านเจรจากับผู้ดูแลระบบ ด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ อ่อนหวาน และขอให้เขาเปิด port เสียใหม่ โดยพอร์ทที่ทางผู้ดูแลจะต้องเปิดมีพอร์ท หมายเลข TCP 80, TCP 1755 (ทั้งขาเข้า และขาออก), UDP 1755 (ทั้งขาเข้า และขาออก), UDP 1024-5000 (เฉพาะขาเข้า) ครับ
  • ทางผู้ดูแลระบบได้ทำการบล็อคเว็บไซต์ไปเสียแล้ว กรณีนี้ก็จะคล้ายๆ กรณีแรก คือนายไขควงขอแนะนำให้ท่านเจรจากับผู้ดูแลระบบ ด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ อ่อนหวาน และขอให้เขายกเลิกข้อจำกัดนี้ไปนะครับ
  • ทางผู้ดูแลระบบได้ทำการจำกัดความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต กรณีนี้ก็จะคล้ายๆ กรณีแรก และกรณีที่สอง คือนายไขควงขอแนะนำให้ท่านเจรจากับผู้ดูแลระบบ ด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ อ่อนหวาน และขอให้เขายกเลิกข้อจำกัดนี้ไปนะครับ
  • เพื่อนร่วมงานใช้อินเตอร์เน็ตเยอะ จนทำให้เว็บไซต์ช้าจนดูไม่ได้ กรณีจะนายไขควงว่า น่าจะสำเร็วด้วยการเจรจานะครับ

  ถ้าปัญหามาจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น นายไขขวงแนะนำให้เปลี่ยนงาน เอ้ย แนะนำให้ลองเจรจากับทางผู้ดูแลระบบดีๆ นะครับ ถ้าไม่สามารถเจรจาได้ ก็คงจะต้องกลับมาดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือที่บ้าน แล้วล่ะครับ

  การแก้ไขปัญหาอื่นๆ

  ปัญหา Javascript

  ท่านจะต้องเปิดใช้งาน Javascript ในการดูวีดีโอบนเว็บไซต์ www.dmc.tv นะครับ

  และระบบได้ตรวจสอบแล้ว และพบว่า ท่านไม่สามารถใช้งาน Javascript ได้

  • ในกรณีที่ข้อความด้านบนเป็นตัวสีแดง ท่านไม่สามารถใช้งาน Javascript ได้ครับ ให้ท่านติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเปิืด Javascript ให้ใช้กับเว็บไซต์ www.dmc.tv ได้
  • ในกรณีที่ข้อความด้านบนเป็นตัวสีน้ำเงิน แสดงว่าท่านสามารถใช้งาน Javascript ได้ครับ ถ้าท่านยังดูวีดีโอไม่ได้ ให้ท่านค้นหาสาเหตุอื่นๆ

   

  © สงวนลิขสิทธิ์บทความโดย www.dmc.tv


  http://goo.gl/2bVVj


  พิมพ์บทความนี้  บทความอื่นๆ ในหมวด

        DMC ช่องทีวีธรรมะสากลระดับโลก กับ 5 รางวัลคุณภาพ
        ชี้แจงวัดพระธรรมกายสอนถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
        การเดินทางมาวัดพระธรรมกายโดยระบบขนส่งมวลชน
        จุดออกรถมาวัดพระธรรมกาย
        กรณีแนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์จับได้ไล่ทัน โดย ส.วิภาวดี
        วิธีการสมัคร webboard DMC.TV ปัญหาและการแก้ไข
        การเปลี่ยนค่าความถี่สำหรับการรับชม DMC
        ดู DMC ไม่ได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสัญญาณการรับชม
        วัดพระธรรมกาย กับคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
        คู่มือแนะนำวิธีการใช้หน้า Live.dmc.tv
        5 ช่องทางการรับชม DMC
        กฎแห่งกรรม
        ทำบุญอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์ในแต่ละชั้น?  ขอเรียนเชิญปวงพสกนิกรร่วม
  พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)


  พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม"
  ณ ลานหน้าหอฉันฯ วัดพระธรรมกาย

     ค้นหา บทความธรรม    

    ฝันในฝันวิทยา
    สารพันธรรมะ
    ปกิณกธรรม
    ผลการปฏิบัติธรรม
    โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
    ธรรมะบันเทิง
    ข่าว
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวบุญฝากประกาศ
    DMC NEWS
    ข่าวรอบโลก
    กิจกรรมเว็บ dmc.tv
    Scoop - Review DMC
    เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
    Review รายการ DMC
    หนังสือธรรมะ
    ธรรมะเพื่อประชาชน
    ที่นี่มีคำตอบ
    หลวงพ่อตอบปัญหา
    อยู่ในบุญ
    สุขภาพนักสร้างบารมี
    นิทานชาดก
    CaseStudy กฎแห่งกรรม
    กฎแห่งกรรม
    เรื่องราวชีวิต
    เหลือเชื่อแต่จริง
    อุทาหรณ์สอนใจ
    ฮอตฮิต...ติดดาว
    วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
    บุญเกื้อหนุน
    ปรโลกนิวส์
    ธรรมะและสมาธิ
    พุทธประวัติ
    สมาธิ
    ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
    ทศชาติชาดก
    พุทธประวัติและวันสำคัญ
    บทสวดมนต์
    ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
    มหาปูชนียาจารย์
    อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
    ประวัติ
    กิจกรรม
    ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
    About DMC
    เกี่ยวกับ DMC
    DMC GUIDE
    มือถือ Mobile
    คู่มือเว็บ www.dmc.tv
    มาวัดพระธรรมกาย
     ค้นหา บทความธรรม    

  ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
  ปฏิทินวันพระ
  ปฏิทินวันพระ

  บันทึกผลปฏิบัติธรรม
  บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

  สถานที่ปฏิบัติธรรม
  สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

  สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
  สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

  ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

  ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
  ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

  ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
  บวชนานาชาติ

  ตารางตักบาตรทั่วไทย
  ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

  ตารางตักบาตรทั่วไทย
  ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

  บวชพระ
  สมัครบวชพระ

  ค่ายปิดเทอม
  ค่ายปิดเทอม

  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ธรรมะเพื่อประชาชน

  พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ

  พุทธสุภาษิต
  พุทธสุภาษิต

  พระไตรปิฎก
  พระไตรปิฎก

  เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
  เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

  พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์

  สามเณรอรหันต์
  สามเณรอรหันต์

  ธรรมกาย
  ธรรมกาย

  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
  ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
  (หลวงพ่อธัมมชโย)

  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

  วัดในพระพุทธศาสนา
  วัดในพระพุทธศาสนา

  โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
  โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

  ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
  ความดีสากล 5 ประการ

  สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
  สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

  ร้านหนังสือออนไลน์
  ร้านหนังสือออนไลน์

  Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
  Facebook Fanpage


  รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
  รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
  บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

  สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
  สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


  สมัครเป็นอาสาสมัคร
  สมัครเป็นอาสาสมัคร