ลีลาผลบุญ-บาป

https://dmc.tv/a3302

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 18 มี.ค. 2546 ] - [ ผู้อ่าน : 13743 ]
Case study
ลีลาผลบุญ-บาป
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2546
 


        คุณพ่อปัจจุบันอายุ ๗๓ ปี  ท่านทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บมากว่า ๒๐ ปี  จนกระทั่งวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียูเรื่อยมาเป็นเวลานาน ๔ ปี  ร่างกายทรุดโทรมเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา  ไม่สามารถพูดจาสื่อสารได้ มีสติรับรู้ดี ขณะนี้ท่านนอนบนเตียงผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมงในโรงพยาบาล ก่อนที่ท่านจะเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียู ได้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่และอนุโมทนาบุญทุกบุญกับกระผม

        คุณแม่ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕  ท่านป่วยเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ต้องนอนบนเตียงในบ้านมานานกว่าสิบเอ็ดปี  ไม่มีสติรับรู้อะไร  ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เช่นกัน ที่ผ่านมาทุกครั้งกระผมทำบุญทุกบุญจะอุทิศส่วนบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรของคุณพ่อคุณแม่ และแผ่ส่วนบุญให้ท่านทั้งสองได้รับบุญนี้ทุกครั้ง กระผมอยากทราบว่าบุพกรรมอดีตชาติของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้มีอาการทุพพลภาพยาวนานคืออะไร มีหนทางแก้ไขอย่างไร  ท่านทั้งสองจะอยู่ในสภาพผู้ป่วยเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไร  เนื่องจากคุณแม่ดูเหมือนไม่รับรู้และไม่มีสติเลย

        ท่านสามารถรับรู้และอนุโมทนาบุญที่กระผมทำให้ท่านทั้งสองมาตลอดหรือไม่  ท่านรู้สึกอย่างไร  กระผมปรารถนาให้ท่านได้บุญใหญ่ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า  บุญอะไรที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๖  ผมได้ทำบุญองค์พระสังฆาธิการ เป็นชื่อของท่านทั้งสองเพิ่มอีก ๒ องค์

        กระผมสร้างกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติต้องมาประสบเคราะห์กรรมร่วมด้วย ทั้งทางกายและจิตใจเป็นระยะเวลาถึง ๑๑ ปีเต็ม  ทำให้ไม่มีความสุขเลย กระผมจะพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจเมื่อไร

        ชาติอดีตคุณแม่มีพี่สาวต่างมารดาคนหนึ่ง  คือ มารดาของพี่สาวตาย ตาเลยแต่งงานใหม่ แล้วก็มีแม่ แม่มีพี่สาวต่างมารดา ตาอยู่ในฐานะเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่มีทรัพย์มากรักลูกทั้ง ๒ มาก ต่อมาแม่แต่งงานกับพ่อปัจจุบันนี้ เคยเป็นสามีภรรยากัน  แล้วมีลูกชายที่ส่ง Case study นี้มา

        ต่อมาคุณตาเสียชีวิตทิ้งทรัพย์มรดกเอาไว้มากมาย  แม่เกิดความคิดอยากจะได้ทรัพย์ไว้คนเดียว  ไม่อยากให้พี่สาวของแม่ได้  เลยมีความคิดผิดๆ เกิดขึ้น คือจะต้องทำให้พี่สาวต่างมารดาทุพพลภาพบาดเจ็บหรือตาย  ทรัพย์จะได้ตกเป็นของตัวเลยไปจ้างโจรกลุ่มหนึ่งมาทำร้ายพี่สาวต่างมารดานี้  แล้วบอกให้สามีของตัว คือพ่อของผู้ส่ง Case study ไปว่าจ้างซึ่งแต่เดิมสามีไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ทนรบเร้าบ่อยๆ ไม่ไหวจึงไม่ขัดใจและเห็นดีเห็นงามในภายหลัง

        พวกโจรได้มาทำร้ายพี่สาวต่างมารดาโดยเอาไม้ตีทุบถองกันสารพัดจนพิการเป็นอัมพาตและตายในที่สุด ส่วนลูกชายในชาตินั้นคือลูกชายในชาตินี้กลับมาจากต่างจังหวัด  ไม่รู้เรื่องรู้ราวในตอนแรก มารู้ในตอนหลังว่าได้ทรัพย์มาเพราะทำอย่างนั้น พ่อแม่พยายามกล่อมว่ามีลูกอยู่คนเดียวทรัพย์จะต้องตกถึงลูก ลูกก็เลยพลอยยินดีไปด้วย หลังจากนั้นเกิดความสำนึกบาป จึงสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนา 
  
        ภาพเหล่านั้นยังฝังใจอยู่  พอพ่อกับแม่ตายไปอยู่ในยมโลกยาวนานถึงหนึ่งพันปียมโลก โดนเจ้าหน้าที่ในยมโลก เอาไม้ที่ลุกเป็นไฟทุบตี ทุบถอง ทำอาการเดียวกัน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตายฟื้น ตีตาย ฟื้นๆ นับครั้งไม่ถ้วน  พอขึ้นมาไปใช้กรรมโดนเขาทุบตีเป็นอัมพาต  มาชาตินี้เป็นเศษกรรมแล้ว บุญเก่าทำให้มาเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาพอมีฐานะ  บาปกรรมที่ตามมาโดยแม่เป็นผู้ต้นคิดจึงเป็นหนัก เพราะฉะนั้นสิบเอ็ดปีที่เป็นอัมพาตทุกข์ทรมานมากแล้วไม่รับรู้อะไร ให้ลูกยอมรับความจริง ทำใจให้อดทน สั่งสมความดีไป เลี้ยงดูไปด้วยความกตัญญูกตเวที  อนาคตจะได้เจริญรุ่งเรือง กรรมของลูกจะได้บรรเทาเบาบางลง 
 
        ส่วนพ่อไม่ใช่เป็นผู้ต้นคิด กรรมเบาบางลงแต่ไม่หาย  เดี๋ยวหนัก เดี๋ยวเบา แล้วก็ตาย  ส่วนลูกชายที่ไปพลอยยินดีหรืออนุโมทนาบาป  จะต้องมารับเลี้ยง เลี้ยงโดยคุณธรรมเพราะมีความกตัญญูส่วนหนึ่ง  เลี้ยงโดยหน้าที่เพราะเป็นลูกอีกส่วนหนึ่ง เลี้ยงโดยวิบากกรรมอีกส่วนหนึ่ง  ใจจึงเป็นทุกข์

        ครูไม่ใหญ่เห็นใจ  แต่ลูกต้องทำความเข้าใจ ต้องทำใจให้สงบ  ให้นิ่ง  สั่งสมบุญกันเรื่อยไป  สร้างไปเรื่อยๆ อธิษฐานจิตให้ดี หนักเป็นเบา เบาให้หายไปเลย  สร้างบุญไปเรื่อยๆ  จะพ้นทุกข์ในด้านจิตใจได้  ต้องทำอย่างนี้  ทำความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ทำอย่างไรได้อย่างนั้น หนีไม่พ้น  ทำน้อยเจอน้อย ทำมากเจอมาก อันที่ ๒ ทำใจให้สงบ ทำบุญให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตให้เราพ้นจากกรรมนี้  อันที่ ๓ สำคัญมาก ทำใจหยุด ใจนิ่งให้เข้าถึงธรรม  ถึงธรรมเมื่อใด พ้นทุกข์ด้านจิตใจเมื่อนั้น จะสบาย  มีความสุข สดชื่น เบิกบาน

        เวลาที่เหลืออยู่สร้างบารมีกันไป ทั้งทาน ศีล ภาวนา  อธิษฐานจิตขอให้พ่อแม่หมดเวรหมดกรรม เจ้ากรรมนายเวรหรือคู่กรรมกันก็อโหสิกรรมกันไป ป้าที่รักอยู่ที่ไหน ให้อโหสิกรรมกันเถิด ส่วนวิบากมีอยู่ก็ให้หมดไปด้วยบุญกุศลที่ทำเอาไว้  ให้เจือจางบางลงไป  แล้วส่วนตัวลูกกตัญญู  ขอให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ  ทั้งทางโลกและทางธรรม ทาน ศีล ภาวนา ทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์ 
 
        อธิษฐานจิตเกิดใหม่ ก็ขอให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ  คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย  ระลึกชาติได้สร้างความดีตั้งแต่เกิด ไม่สร้างความชั่วเลยแม้แต่นิดเดียว อธิษฐานจิตอย่างนี้ แล้วตอนนี้มีบุญอะไร ทำต่อไป วิบากกรรมที่เจอก็ต้องอดทน
 

http://goo.gl/Fc7Ub

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร