冷风与星月

เราจบกันแค่นี้เถอะ ต่อไปนี้ เราอย่าพบกันอีกเลย ฝ่ายหลานชายทำใจไม่ได้ เขาเสียใจมาก รู้สึกราวกับว่าโลกทั้งโลกไม่เหลือใครที่จะคอยเคียงข้างอีกแล้ว ก็ไหนเราเคยสัญญากันว่าเราจะรักกันไม่มีวันเสื่อมคลายไง..สัญญากันไว้แล้วทำไมมาเปลี่ยนไปเป็นยังงี้ล่ะ ในวันที่ภรรยาจะย้ายกลับไปนั่นเอง เขาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ..ตี 5 ของเช้าวันนั้น เขาใช้ปืนลูกซอง จ่อยิงภรรยาที่หน้าอกขณะที่เธอกำลังนอนหลับ ลูกปืนตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตทันที จากนั้นก็ใช้ปืนจ่อยิงลูกสาวทั้งสองคน https://dmc.tv/a1739

Dhamma Articles > 个案研究
[ 21/9/2006 ] - [ 读者 : 16145 ]
View this page in: ไทย
冷风与星月
 
 


今天我想送自己的个案研究给梦中梦同学们当作借镜,因为想告诉想结婚成家的师父弟子们。请大家专心的聆听以下的真人真事。 我感动于师父的愿望,且很清楚得了解。所以要鼓励每位比丘、优婆塞、优婆夷要坚持团体的愿望,不要从寺院出来过世俗的生活,因为人间生活好像买乐透一样。如果选错了,就会不断地堕落。有如我弟弟和侄儿的生活,他们的生活很悲惨,直到被刊登在报纸的头条。 第一对,就是我的弟弟和弟媳,刚开始都是彼此相爱,而有了一个女儿。但弟媳希望能发财而去借了许多钱,为了拿来给朋友经营借贷。但当她把钱借给朋友后,他的朋友都没有拿来还她。使弟媳要自己还清此债务,她还去赌博和买乐透,希望得到钱来还债,但越玩越糟糕。我弟弟知道后,就起了争执。看到了没有,世俗的苦,当恶业回报,会让该人的人生彻底失败。弟媳非常伤心,她需要单独解决此债务。结果就决定刺激丈夫而跟七岁的可爱女儿一起服毒要自杀。我弟弟得知后,非常伤心,但也无法让女儿和太太再复活了。 另一对夫妇就是我丈夫的侄儿和侄媳,侄儿是个有责任感的人,很爱孩子和太太。他的太太又漂亮,又聪明,他们有两个女儿,大女儿六岁,小女儿一岁八个月。后来他侄儿的生意开始出现了问题。为了不要让太太受到麻烦,所以决定跟她离婚,但两人还住在一起。过了一段时间,家庭问题开始出现了,护士太太的前途很光芒,就想真的跟丈夫分手。所以想搬回家乡工作,且跟丈夫说:我们的婚姻生活就到此为止罢,以后我们都不要再见面了,这让我侄儿难以接受,他很伤心,好像全世界没有谁会来陪他了。他在太太要搬走的日子,他决定做他人意料不到的事情,就是在当天凌晨五点,他开枪射向正在睡觉太太的胸部,子弹穿透心脏,当场往生。然后再开枪打死他的两个女儿,也都一样当场往生。最后才向自己的心脏开枪自尽,他们每个人死在床上的情形很恐怖。我侄儿会这么做,他才能跟太太和孩子永远住在一起。当侄儿往生后的七天内,他母亲为他供养了十万尊佛像,和其它的功德,并恭请师父的威德力来保护他。供养完后,当天晚上就发生奇怪的情况,就是侄儿进入一位女长辈,在梦境里他说要那位女长辈把她的佛牌脱下,且请她去找母亲来看他,时间是明天的傍晚六点,他会附在那位女长辈的身体跟母亲说话。到了早上,女长辈把在梦境里所见,跟她的孩子讲,且要去通知亡者的母亲。但大家都不相信,当时天空晴朗,没有下雨的情况,却有打雷。大家都吓到了,所以立刻把该消息去告诉亡者的母亲。到了傍晚,侄儿真的来附在那位女长辈的身上。当他跟母亲见面就哭起来了,进去抱紧,且跟母亲说,要母亲救他,他被铁链锁住,有两个阴间官员来带他走。他说要请求他们的允许才能来这里。他母亲问:为什么要你要杀害了太太和孩子。他回答说:他不是故意的,有身体黑而大的人逼他这样做。他很想念孩子和太太,但却没能跟他们见面。我的家庭生活,当我毕业后,就在城市内当老师,用声音来教导学生,由于我的声音很好听,所以有人请我在区里的乐团当歌手。在这里,我有机会认识一位男老师,他在乐团是个吉他手,且会玩电子琴。当时我觉得他很帅,且很有魅力,很多女生很喜欢他。但是除了我以外,他却没喜欢谁。每天他都来接送我,我们两人的爱情就越来越甜蜜。结果我们就决定结婚了。可以说,当时我们都沉醉在爱河里,但甜蜜的感觉,维持不到一年。因我知道他不只是爱我一个人而已,但他的爱好像雨水一样泛滥,一年内他能让几乎十个女生伤心。在三十二年的婚姻生活里,他曾有过上百个女生,让我不甘心。虽然我丈夫跟我说:我是他最爱的人,但他还是经常在外面传播他的博爱。我心非常痛苦,但我却要忍耐。因为我无法承受,要跟他分手的痛苦。 虽然他有喝酒、风流、斗鸡,但他还是个有负责任的父亲,他负责送了三个孩子上学念到毕业,且从来没有骂过我,甚至没有反对我修功德。 三个孩子,他们也有奇怪的事情。当大女儿七、八岁时,有一次我注意到她拿来了一碗水,然后叫两个弟弟过来坐在一起,合掌,且说:我们来喝许愿水罢,我们长大后要成为好人,不要让父母伤心,不喝酒。大女儿和二个儿子就马上喝了,但老么却说:不喝,看到大人说,酒好喝,所以长大很想喝。当他长大后就真的喝酒了,而且还结交了损友、吸毒。但到了有一天,他也能改过自新,因为他来到法身寺短期出家。我非常感谢师父和寺院里的每个人,让他变成了个好人,且有责任感。寺院改变他错误的观念,成为母亲的好孩子。他曾想终身出家,但最后却无法克制自己的心而还俗来结了婚,有了一个儿子。他打算要教导这个儿子,让儿子有终身出家的想法,完成他未完成的愿望。
 

问题

一、我的弟媳和他们的女儿往生后,转世到了什么境界?什么业力让弟弟有个想刺激他而自杀的太太?为了刺激弟弟而自杀的太太,会有什么恶业?该如何解决?
二、丈夫的侄儿真的杀了自己的太太和女儿吗?他们一家四口有什么恶缘关系,才一起往生?
三、在女长辈讲述的自己的梦境时,就发生晴天打雷的情况,原因是什么?女长辈真的作梦了吗?丈夫的侄儿真的来附在那位女长辈的身体吗?为什么会选择附在那位女长辈的身上?侄儿所提到,来逼迫他杀害自己的太太和孩子,的那位黑而身体巨大的男生是谁?为什么侄儿说,往生后没有跟太太和孩子见过面?
四、他们刚往生的情况如何?往生后到什么境界?我为他们供养了十万尊佛像,和其它的功德后,他们现在的情况如何?如何介绍他的母亲修什么功德才好,因为快要到他往生满一百天的日子了?
五、为什么今世,我会有风流的丈夫,我有何恶业?该如何解决?如果我丈夫还一直风流下去,未来他会怎样,请师父为我丈夫指导一下?我每次修功德后,会许愿:让丈夫能持五戒,且能在法身寺出家,我的许愿会成真吗?
六、我丈夫很喜欢修功德,他个性喜欢收集古董与古物,当他看到古代的车子或古代的东西,他都会觉得很喜欢,他有什么善恶缘才喜欢那些古董与古物?
七、为什么我大女儿才叫弟弟们来喝许愿水,要成为好孩子?如此许愿,且行善,会有什么果报吗?
八、我孙子,目前的年龄已十五个月大了,从他十一天大,就被带到寺院了。在他十个月大时,我就注意到,当看DMC节目播放,有关天界的时候,虽然孙子正在喝奶,也丢了奶瓶而来拍手,表示得很喜欢观看此节目。这个孙子能继承他的父亲未完成的愿望,而能终身出家吗?在前世他是从什么地方来?跟我有什么关系?
九、当朋友来跟我借钱时,即使知道他们不容易还,但我却还是同情他们。每次都把钱借给他们,虽然我没钱,但还是会借给他们,我有什么恶业,才会每次都心软而把钱借给他们?
十、我有件许久,让心不舒服的事情,还留在我心里。那就是我曾在一次开车的途中,无意中撞死了,一头怀了孕的水牛,来世我会获得什么样的恶果?该如何解决?
十一、今世我个性很急躁,说话大声。如果有人不能随着我,会让我无法控制自己的情绪。其实我的心地对大家都是很慈悲的,不知道我前世是否曾生为夜叉吗?在前尊佛陀时代,我有遇上过团体吗?曾回到兜率天吗?请师父慈悲,为我梦中梦一下,解答我的问题。

 
答案

闭上眼睛,梦这梦那,醒起来,打个哈欠,听成传奇故事就好了!

一、
你的弟媳和他们的女儿往生后,弟媳就堕落第一间阴间大地狱。因为都是服毒自尽的,心非常染浊,正在被狱卒把毒药灌入口里,非常痛苦,无法获得所回向的功德。 
 • 但要经常把功德回向给她,功德会在阴间等她来接收 !   
 • 他们的女儿都已投胎为人了,所以无法获得功德 !

 • 你弟弟有个想刺激他而自杀的太太,因为这是他和太太过去世的生命模式。他们曾是一对夫妇,太太过去世也有这种习性,今世就又再次成为夫妇,所以又再次重复遇上同样的情况。你弟弟并没有什么恶业。


 • 但如果太太从恶道逃脱出来再见面,历史又会重演了。因为恶业还没消完,所以你弟弟要修每种功德,布施、持戒、打坐,并许愿以功德去减轻恶业,且毁坏这个模式,且要经常这样做 

 
二、你丈夫的侄儿真的杀了自己的太太和女儿,因为今世因吃醋、对问题感到紧张和伤心等等,才杀害了家人和自己。
 
 

 • 他们一家四口曾有恶缘关系,就是过去世这个侄儿当了强盗,曾抢劫而杀害其它家庭的夫妇与孩子。他太太也同意当世你今世侄儿的行为,所以当恶业回报时,就让你丈夫的侄儿没有得到生意上的成就,而让心紧张和伤心,就杀害了自己的太太和孩子,这是过去世的随喜恶业的果报。
 
三、在女长辈讲述的自己的梦境时,就发生晴天打雷的情况,那是自然的现象而已 !
 

 • 女长辈所作的梦是真的,因为这位女长辈有运用附身巫术的习性,加上阴间委员也介绍你丈夫的侄儿那样做
 • 来逼迫你丈夫的侄儿杀害自己的太太和孩子,的那位黑而身体巨大的男生是来自:他生为强盗的那世,杀害一户全家的恶业,让他那样看到。 !

 • 你侄儿说,往生后没有跟太太和孩子见过面,因为太太和孩子都立刻投胎为人了,所以就没要跟她们见面。这种程度的业力是不能到达天界与地狱,只能投胎为人。 !
 
四、他们刚往生后的情况
 • 侄儿往生后到第一间阴间大地狱。因为有自杀和杀家人的恶业,正再被委员们围绕开枪射杀,不断地生死,非常痛苦。!   
 • 他已获得所回向的功德,所以没有堕落大地狱,只到达阴间而已。你要经常把功德回向给他。!    
 • 尤其是这次的功德衣的功德,为了让功德去减轻他的恶业,让恶罪减轻,直到能脱离此恶业。 !
 
五、今世你会有风流的丈夫,因为在过去世你生为风流的男生时,也有如你今世丈夫的行为一样 !   
 • 今世你丈夫的行为就是你过去世的行为 !

 • 如果你丈夫还一直风流下去,往生前,如果心染浊的话。因为看到自己的行为,至少会堕落阴间,他的生殖器官会被剁、切、砍,且要爬有刺的树,非常痛苦。当脱离了各恶道境界后,她还会生为妓女、男扮女、有风流的丈夫而让她伤心等等!   
 • 他要立刻戒除此恶习,因为已风流了很久,快要往生了。所以要寻找办法往善道,要布施、持戒、打坐,直到看到内在之佛!   
 
 • 你丈夫有出家的因缘,今世要看他自己的决定。如果想脱离地狱,要持五戒,和出家。 !
 
六、你丈夫很喜欢收集古董与古物,当他看到古老的车子或古代的东西。他都会觉得很喜欢,因为受到今世的价值观念所影响,和过去世喜欢收集有价值,且很难找到的古董 !   
 • 并不是因曾喜欢供养旧的东西。
 
七、你的大女儿会叫弟弟们来喝许愿水,要许愿成为好孩子,因为看到母亲因父亲而伤心。所以希望每个孩子成为好人,因为她自己是老大,所以才有这种动机 !   
 • 这也算是想修真实波罗蜜的好意,所以他们要专心当个好人!
 
八、你孙子,目前的年龄已十五个月大了。你注意到,当看DMC节目播放,有关天界的时候,虽然孙子正在喝奶,也丢了奶瓶而来拍手,表示得很喜欢观看此节目,因为那是小朋友喜欢的东西,那是一般的情况,没什么特别。
 

 • 这个孙子也有短期出家的因缘,如他的父亲一样 !  
 • 但长期出家的因缘也有,但要慢慢培养让他有毅力,可能让他能出家比父亲更久的时间 !
 • 前世他是来自光芒的地方,曾生为你的子孙 !
 
九、当朋友来跟你借钱时,即使知道他们不容易还,但你却还是同情他们。每次都把钱借给他们,虽然你没钱,但还是会借给他们。因为过去世你心软的个性延留到今世,并不是你曾没清还别人的债务 !

 
十、你曾在一次开车的途中,无意中撞死了,一头怀孕的水牛,那也会有些恶果。但这个恶业要先在你受了较大恶业的果报后,该恶业才会来回报你,让你遇上同样的情况。所以你要累积每种功德,布施、持戒、打坐,放大小动物,把功德回向给被你开车撞死的,那头怀孕的水牛 !

 
十一、今世你的个性很急躁,说话大声。如果有人不能听随你,会让你无法控制自己的情绪,这也并不表示你曾生为夜叉。但只是你个人累积了这种习性,就是身为老师,你需要经常劝告或指导他人。如果谁不听从你,你会感到不甘心 !    
 • 但是如果你今世经常生气,就有机会生为女夜 叉了 ! 

 • 在前尊佛陀时代,你是当团体的护法居士,跟他人一起修功德,也有自己修,但不多。修行经验是有时宁静,有时不宁静。因为不常打坐,所以跟团体流失了一尊佛陀的时间 !  
 
 •  你跟大女儿不一样,因为她有专心修行,虽然是身为跟随国王出家的军人之太太,但能维持自己回到兜率天 !
 

http://goo.gl/vd6NH

個案研究:因果業報的現世案例

故事中的主角都是生活在当代的人物,他们对于生命中的种种际遇产生因果业报的怀疑(有关此点,可以先观赏「生活与轮回」节目中之访谈)。其实因果业报是真实存在的,无量众生就是如此生生世世不断轮回着,有智慧的人应该要深刻了解这个道理,从中警惕生活中必须注意到的事情。当我们努力认真修行,将佛法加以实践之后,便能够证入法身,洞见因果业报的过程。而证入法身的修行方法是没有时空限制的,并且能够超脱轮回,乃根源于佛陀的教导。พิมพ์บทความนี้相关个案

      杂烩饭、木乃伊
      水下的手
      爱情子弹
      舞弊
      风水
      穿梭阴阳界
      有你有我
      虽是初恋,但却是真爱
      由你决定
      湄公河中的画面
      饿鬼
      卖菜的老师
      想杀死她


ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร