สัมมาคารวะมีความหมายว่าอย่างไร

คนมีสัมมาคารวะ คือคนที่เล็งเห็นคุณความดีที่มีอยู่จริงในตัวผู้อื่น แม้จะอายุน้อยกว่าก็ปฏิบัติตัวต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง จนสามารถถ่ายทอดเอาความดีของคนเหล่านั้นมาสู่ตัวเองได้ https://dmc.tv/a12091

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 5 ก.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 53794 ]
 
 
 

คำถาม: สัมมาคารวะ หมายถึงการแสดงความเคารพนบน้อมผู้ใหญ่ใช่หรือไม่คะ ?

คำตอบ:  สัมมา แปลว่า ถูกต้อง คารวะ คือ เคารพ คำว่า สัมมาคารวะ คือความเคารพที่ถูกต้อง คำว่า เคารพ นั้นไม่ได้หมายถึงกราบๆ ไหว้ๆ แต่หมายความว่ามีปัญญามากจนกระทั่งแลเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวผู้อื่นได้อย่างชัดเจนเหมือนนักเคมีที่เขามองเห็นคุณสมบัติของแร่ธาตุของโลหะต่างๆ อย่างชัดเจน แล้วเขาก็สามารถนำแร่ธาตุต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของเขาได้
 
คนที่มีสัมมาคารวะ คือคนที่เล็งแลเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่จริงๆ ในตัวผู้อื่น
คนที่มีสัมมาคารวะ คือคนที่เล็งแลเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่จริงๆ ในตัวผู้อื่น
 
        คนที่มีสัมมาคารวะ คือคนที่เล็งแลเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่จริงๆ ในตัวผู้อื่น แม้จะอายุน้อยกว่าก็ตาม แล้วปฏิบัติตัวเองต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง จนสามารถถ่ายทอดเอาความดีของคนเหล่านั้นมาสู่ตัวเองได้ ใครที่มองคุณงามความดีของผู้อื่นๆไม่เห็น เช่น ไม่เห็นคุณความดีของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พี่ ป้า น้า อา รวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่ด้วย ถ้าใครมองไม่เห็น ไม่ใช่ตาบอด แต่เรียกว่าใจบอด ถึงแม้จะอยู่ในวัดมาปฏิบัติธรรมในวัด ก็คงไม่มีสิทธิ์จะเห็นธรรมะได้
 
        สัมมาคารวะ จึงไม่ได้หมายความถึงเพียงการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเล็งเห็นคุณธรรมความดีของผู้อื่น แล้วนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับการปฏิบัติตามอีกด้วย
 
        เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพิจารณาตัวเอง ถามตัวเองดูว่ามีสัมมาคารวะแล้วหรือยัง หรือคอยแต่จะจับผิดชาวบ้าน หรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เมื่อพบเห็นคนทำความดี ถ้าเป็นอย่างนี้ก็พลาดแล้วนะ
 

คำถาม: หากมีเงิน๑๐บาทต้องการจะใส่บาตรทำสังฆทานกับพระภิกษุที่บิณฑบาตตอนเช้าจะได้ไหมคะ ?

คำตอบ:  ขอฝากไว้ด้วย เวลาตักบาตร อย่าใส่ด้วยเงินด้วยธนบัตร จะเป็นเหรียญ ๑๐ บาท หรือ แบงค์ร้อย แบงค์อะไรก็ ไม่ควรทั้งนั้น
 
ใส่บาตรด้วยเงิน
ใส่บาตรด้วยเงิน
 
        เพราะจะทำให้พระเสียนิสัย ตักบาตรด้วยข้าวปลาอาหารนั้นดีแล้ว เพราะถูกต้องตามพระวินัย พระได้ไปแล้วก็ฉันได้เลย ไม่ต้องไปหุงไปต้มให้ลำบาก หมดเรื่องเป็นวัน ๆ ไป พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ แต่พอตักบาตรเป็นธนบัตรใบละ ๑๐๐ ใบละ ๕๐๐ ใบละ ๑,๐๐๐ พระผู้รับใจแกว่งเสียสมาธิ(Meditation)หมด พระบางรูปที่บวชใหม่ท่านยังติดทางโลกอยู่ สะสมเงินทองไว้มาก สติสัมปชัญญะว่าตนเป็นพระ ชักจะคลอนแคลน
 
        ขอฝากเป็นความรู้กับทุก ๆ คนไว้ด้วย พระรับบาตรเป็นเงินผิดวินัยของสงฆ์ ญาติโยมอย่าไปทำให้พระท่านศีลขาด ยิ่งกว่านั้นยังทำให้พระที่ไม่เคร่งวินัยเกิดโลภ รับบาตรแซงกันอีกด้วย ทำให้เกิดภาพที่ไม่งดงาม ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่พบเห็นด้วย
 
คำถาม: เวลาเราเข้าภัตตาคาร สั่งกุ้งเต้น ปลาเผามากินนี่จะบาปไหมครับ ?        
คำตอบ:  ตรงนี้ต้องระวัง อาจจะบาปหรือไม่บาปก็ได้ แล้วแต่วิธีการสั่ง ถ้าสมมุติเราเข้าภัตตาคาร เดินไปที่เคาน์เตอร์สำหรับสั่งอาหาร ไปเห็นกุ้งเผา ปลาเผา เขาทำเอาไว้เรียบร้อยแล้ว คุณจึงสั่งให้เขาตักใส่จานมาให้เลย แบบนี้ไม่มีบาป
 
กุ้งเต้นปลาเผา
กุ้งเต้นปลาเผา
 
        แต่ถ้าเห็นปลาเห็นกุ้งว่ายอยู่ในตู้ แล้วตรงเข้าไปชี้เลยว่า “เอาไอ้ตัวนี้แหละเอาไปเผา ไปย่างมาให้ฉันด้วย” แบบนี้แหละคุณเอ้ย...บาปเต็มประตูเลย เลือกวิธีหาของกินเอาให้ดีนะ
 
คำถาม: คำว่า อาจาระ และอโคจร หมายถึงอะไรครับ ?
คำตอบ:  “อาจาระ” เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุหมายถึงความประพฤติที่ดีที่สมควร ส่วนคำว่า “อโคจร” ให้ ดูคำว่าโคจรก่อน ตามรากศัพท์ แบ่งออกเป็น ๒ คำ คือ โค กับ จร โค ก็คือวัว จรก็คือการไป
 
        ถ้ารวมกัน โคจรก็แปลว่าวัวไปได้ เพราะฉะนั้น อโคจรจังหมายถึงทางที่แม้แต่วัวก็ยังไม่ไป
 
        สมัยก่อนนั้นเส้นทางชนิดซุปเปอร์ไฮเวย์ไม่มีหรอกนะ การเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่ง จะไปอย่างไรนั้นก็มีวิธีอยู่เคยได้ยินคำว่าทางเกวียนกันบ้างไหม ทางเกวียนคือทางที่สัตว์มันเดินหรือที่มันลากเกวียนไป ถ้าทางนั้นมันเดินไปบ่อย ๆ ก็เตียนดี คนเดินตามทางนั้นไปก็เดินสบาย ทางที่โคไปคนก็สามารถอาศัยเดินสะดวกแต่เส้นทางไหนที่แม้โคก็ยังไม่ไป คนขืนไปก็ไม่ค่อยจะดีนัก ทางเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระภิกษุไม่ควรไป
 
        อโคจรของพระภิกษุ ได้แก่
 
        แห่งที่ ๑. ร้านเหล้า ร้านที่ตั้งโต๊ะขายเหล้ายาปลาปิ้ง พระภิกษุไม่ควรไป ก็จะเข้าไปโปรดใครล่ะ ขืนเข้าไป เดี๋ยวเจ้าขี้เมาก็ชวน “หลวงพี่สักก๊งหนึ่งดีไหม?” คราวนี้แหละยุ่งเลย นี่ยกตัวอย่างนะ ร้านเหล้านี้แม้แต่โคมันก็ไม่อยากเข้าไป มันกลัวถูกเชือดแกล้มเหล้า
 
อโคจร
อโคจร
 
        แห่งที่ ๒. บ้านสาวทึนทึก คือบ้านสาวแก่ที่ยังไม่เคยมีสามีบางแห่งเรียกสาวเทื้อ พระภิกษุเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยจะคุ้มหรอกนะ มันเป็นขี้ปากชาวบ้าน
 
        แห่งที่ ๓. บ้านหญิงหม้าย พระภิกษุขืนเข้าไปในบ้านจะต้องถูกนินทาแน่ ๆ จะมีธุระสำคัญอย่างไร ใช้คนอื่นไปตามมาบอกเล่ากันให้เสร็จเรื่องไป อย่าไปสุงสิงด้วยมากนัก
 
        แห่งที่ ๔. หญิงแพศยา หรือซ่องโสเภณี แหล่งอบายมุขอย่างนี้ชาวบ้านธรรมดาเขายังไม่อยากจะเฉียดเข้าไปเลย พระภิกษุจะไปทำไมกัน
 
        แห่งที่ ๕. ที่พักของภิกษุณี ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีภิกษุณีจึงหมดปัญหาไป
 
        แห่งที่ ๖ บัณเฑาะก์ หรือที่ชาวบ้านเรียกพวกกะเทย พวกนี้มีเชื้อเจ้าชู้อยู่ในตัวมาก พระภิกษุขืนเข้าใกล้ เดี๋ยวเอาตัวไม่รอด
 
        ที่ซึ่งเป็นอโคจรของพระภิกษุในภายภาคหน้า อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ขอให้ดูตามสมควรแกสมณสารูปประกอบด้วยจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้าน

http://goo.gl/iTdDn


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อไม่เหนื่อยในการทำงาน
      สาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายมากขึ้น
      "สังคมเปลี่ยนไป" แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนตามพระพุทธศาสนามีคำแนะนำอย่างไร ?
      หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
      คำสอนของวัดพระธรรมกายถูกต้องตามแนวทางคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม่
      อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก
      การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร
      ทำไม ? จีวรต้องเป็นสีเหลือง
      เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ?
      เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
      เราควรจะเลือกทำงานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
      การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่วมีที่มาอย่างไร
      การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร