กรรมใดทำให้เกิดมาเป็นเกย์ทอมดี้

เกย์ ทอม ดี้ พวกนี้แต่ก่อนเป็นผู้ชาย แล้วผิดศีลกาเมฯ หลังจากตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นคน แต่เศษกรรมก็ตามมาเล่นงานให้เดือดร้อนวุ่นวาย เพราะเพศเป็นเหตุอีก

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 21 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 22182 ]
 
 
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
 
Q2: กรรมใดที่ทำให้เกิดมาเป็นชายหรือหญิง?
Q3: วิบากกรรมใดที่ทำให้มีลูกเป็นลูกกรอก?
Q4: พระสารีบุตรประกอบเหตุอันใดไว้จึงมีปัญญามาก?
Q5: คนขายเหล้าจะได้รับผลกรรมอย่างไร?
 
คำถาม: พวกที่เป็นเกย์ เป็นทอม เป็นดี้พวกนี้มีกรรมมาจากอะไรคะ?
 
คำตอบ: พวกนี้แต่ก่อนเป็นผู้ชาย แล้วไปผิดศีลกาเม สุมิจฉาจาร คือ เป็นชู้กับเมียชาวบ้าน หลังจากตกนรกหมกไหม้มาพอแรง แล้วก็มาเกิดเป็นคน แต่เศษเวรกรรมก็ตามมาเล่นงานให้เดือดร้อนวุ่นวาย เพราะเพศเป็นเหตุอีก บางคนตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง บางคนตัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นผู้ชาย บางคนเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิง จนไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอย่างไร มิหนำซ้ำถูกสังคมรังเกียจ ถูกรังแกต่างๆ นานา พวกชายครึ่งหญิง หรือพวกลักเพศนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้บวช เพราะเดี๋ยวไปทำวี้ดว้าย กระซิ กระแซะพระในวัดเข้า ยุ่งตายเลย
 
วิบากกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็น เกย์ ทอม ดี้
วิบากกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็น เกย์ ทอม ดี้
 
        ส่วนที่ถามว่า ถ้าปฏิบัติธรรมจะสามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ไหม?
 
        ไม่ได้ นะ ปิดนิพพานสำหรับชาตินี้ แต่ไม่ปิดสวรรค์ ทำบุญทำทานมากเข้า พยายามรักษาศีล ๕ ให้ดี ละโลกแล้วมีโอกาสไปสวรรค์แต่ใจของคนพวกนี้ไม่นึกถึงนิพพานหรอก นึกถึงแต่เรื่องเจ้าชู้ จึงไปไม่รอดนะ
 
        ทางแก้ไขให้พ้นเวรมีไหมคะ ?
       
        มี ให้ตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้เคร่งครัด แต่ขอบอกว่ายากนะ เพราะพวกนี้จะไม่ตั้งใจถือศีล แต่ถ้าได้กัลยาณมิตรคอยประคับประคองบั้นปลายชีวิตพอจะดีบ้าง แต่คนที่เป็นพี่เลี้ยง ต้องระวังจะเสียท่านะ
 
คำถาม: การที่คนเราเกิดเป็นชายหรือเป็นหญิงนั้น เขาทำบุญมาต่างกันอย่างไร ?
 
คำตอบ: ที่เกิดมาเป็นชาย ก็เพราะรักษาศีลข้อ ๓ มาดี คือไม่เจ้าชู้ ไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน ส่วนที่เป็นหญิง การทำบุญด้านอื่นก็อาจจะเหมือนกับผู้ชาย แต่ ขอให้ทราบเอาไว้ว่า ในอดีตชาติเคยผิดศีลกาเมฯ ขณะนี้กำลังชดใช้กรรมที่เกิดจากเศษเวรผิดศีลกาเมฯ อยู่
 
กรรมที่ทำให้คนเรานั้นเกิดเป็นชายหรือหญิง
กรรมที่ทำให้คนเรานั้นเกิดเป็นชายหรือหญิง
 
        เพราะฉะนั้น นับแต่นี้ไปให้ตั้งใจรักษาศีลของตัวให้ดี โดยเฉพาะศีลข้อ ๓ ต้องรักษาให้ดีเยี่ยมเลย ชาติใดชาติหนึ่งข้างหน้าจะได้กลับมาเกิดเป็นชาย แต่ถ้าขณะเป็นหญิงยังไปผิดศีลข้อ ๓ เข้าอีก เช่น นอกใจสามีของตัว ถ้าอย่างนั้นจะยิ่งหนักข้อไปอีก โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นผู้ชายยิ่งยากแสนยาก
     
คำถาม: คนที่มีลูกเป็นลูกกรอก ทำกรรมอะไรมาคะ?
 
คำตอบ: ลูกกรอก คือเด็กที่ตายในท้อง เด็กที่ตายในท้อง แสดงว่าภพในอดีตเขาเคยฆ่าเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดามาก่อน พูดง่ายๆ พวก หมอ พยาบาล ที่ชอบทำแท้งทั้งหลาย ระวังเถอะจะต้องไปเกิดเป็นลูกกรอก ตายในท้องหลายชาติเชียวนะ
 
วิบากกรรมที่ทำให้มีลูกเป็นลูกกรอก
วิบากกรรมที่ทำให้มีลูกเป็นลูกกรอก
 
        ส่วนคนที่ต้องเป็นแม่ของลูกกรอก คือคนที่มีกรรมประเภทไหนตอบว่าคือคนที่เวลาเขาทำแท้ง ก็อนุโมทนาบาปกับเขาด้วย ว่า เออดีทำเข้าไปเถอะ แล้วก็หาเหตุผลให้เขาต่างๆ นานา ถึงเวลาก็เลยเป็นแม่ของลูกกรอก เพราะกรรมจากการอนุโมทนาบาปติดมา ตัวเองไม่ถึงกับตาย แต่สูญเสียลูกในท้องคนแล้วคนเล่า ชอบให้เขาทำแท้งกรรมก็ส่งผลอย่างนี้แหละ
 
คำถาม: พระสารีบุตรประกอบเหตุอะไรไว้ถึงมีปัญญามาก ครับ? 
 
คำตอบ: ท่านคบบัณฑิตมาตลอดทุกชาติ คนพาลท่านไม่คบ เพื่อนชนิดที่ชวนกินเหล้า เล่นการพนัน เข้าคลับ ท่านไม่เอา ท่านมีแต่จะคบเพื่อนที่ชวนกันศึกษาธรรมะชวนกันปฏิบัติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วเวลาทำบุญท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานของท่านด้วยว่า เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติขอให้มีปัญญาถึงที่สุด จนกระทั่งได้มาเป็นพระสารีบุตรในชาติสุดท้าย
 
พระสารีบุตรท่านคบบัณฑิตมาตลอดทุกชาติจึงทำให้มีปัญญามาก
พระสารีบุตรท่านคบบัณฑิตมาตลอดทุกชาติจึงทำให้มีปัญญามาก
 
        คนเราควรตั้งเป้าไว้สูงๆ ก่อน เช่น ขอไปเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์ ถ้าไม่ไหวได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังดี เป็นพระปัจเจกฯไม่ไหว ก็เป็นพระอรหันต์ธรรมดา ขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ธรรมดาไม่ได้ ขอเป็นอุบาสกเถอะ ตั้งเป้าให้สูงสุด ไม่ไหวมันก็ลดลงมาเอง ตั้งเป้าไว้ต่ำๆ โอกาสจะสำเร็จประโยชน์ในระดับสูง ก็เป็นไปได้ยาก
 
คำถาม: คนขายเหล้าจะได้รับผลบาปอย่างไรครับ?
 
คำตอบ: คนที่ค้าขายเหล้าจะมีเวรติดตัวไปว่า เกิดกี่ภพกี่ชาติ แม้แต่ชาตินี้หากตกทุกข์ได้ยากแล้ว จะไม่มีคนสงสาร เพราะตัวไม่เคยให้ความสงสารใครเลย รู้อยู่ว่า “เหล้า” คนกินเข้าไปแล้วทั้งเสียทรัพย์ เสียสติ เสียผู้เสียคน เสียชื่อเสียง เสียหมดทุกอย่าง แต่เขาเป็นแก่ได้ เขาก็เลยขายเหล้า เขาขาดเมตตาจิตอย่างแรง
 
วิบากกรรมของคนขายเหล้า
วิบากกรรมของคนขายเหล้า
 
        เพราะฉะนั้นชาตินี้ถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเมื่อไร อย่างหวังเลยว่า จะมีใครมาช่วยเหลือ โบราณท่านว่า “ทำคุณกับใครไม่ขึ้น” เพราะพื้นใจเขาขาดความเมตตาอยู่แล้ว ผลกรรมในชาตินี้คือคนดีๆ เขาไม่อยากมาคบด้วย ที่จะมาคบมีแต่พวกขี้เมา คนที่กิตติศัพท์ชื่อเสียงดีๆ ไม่มีมาคบค้าสมาคมด้วย เพราะเขาไม่อยากเสียชื่อเสียง มีแต่คนที่ชื่อเสียๆ มาคบ
 
        เพราะฉะนั้น ลูกเอ๊ย..ใครขายเหล้าอยู่ รู้ตัวแล้ว เลิกเสียนะ ไม่อย่างนั้นใจเราจะคิดไม่ดี คิดแต่จะให้คนเมาเท่านั้น คนเราถ้าคิดแต่จะให้ชาวบ้านเมามายขาดสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อย่างที่เรียกว่า “คิดชั่วเป็นปกติ” เป็นคนพาลนะลูก เลิกเสียเถอะ
 
        นอกจากนี้การขายเหล้ายังจัดอยู่ในมิจฉาวณิชชา ๕ อย่าง ที่พระพุทธองค์ทรงห้ามอีกด้วย

http://goo.gl/InMVx


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      การรู้จักตนเองตามคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึงอย่างไร
      เหตุใดชาวพุทธแม้มีหลายนิกาย ก็ยังอยู่ร่วมกันได้โดยไม่กระทบกระทั่งกัน
      เราจะใช้ทรัพย์อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      ทำอย่างไรจึงจะฝึกตนให้เป็นคนมีเหตุผล
      มีวิธีอย่างไรที่จะทำให้มีความตื่นตัวรักความก้าวหน้าในการพัฒนาวัด
      ทำไมวัดพระธรรมกายจึงมีคนศรัทธามาก
      ทำอย่างไรวัดพระธรรมกายจึงสร้างได้ใหญ่โตอย่างนี้
      วิธีการสร้างวัดพระธรรมกายและการบอกบุญต่างๆทำกันอย่างไร
      ทำอย่างไรจึงจะชวนคนที่ไม่นับถือพระพุทธศานาให้หันมานับถือได้
      จริงหรือไม่ที่วัดพระธรรมกายทำธุรกิจการค้าเพื่อหาเงินใช้จ่ายในวัด
      ถ้าพระเณรวัดอื่นขอมาอยู่วัดพระธรรมกายจะได้หรือไม่
      วัดพระธรรมกายมีแม่ครัวประจำหรือไม่แล้วต้องจ้างเขาหรือเปล่า
      การสร้างธุดงคสถานมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศอย่างไรโครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสถาปนาอาคารบุญรักษา


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์