พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 10 พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งที่สาม เพื่อโปรดพุทธบิดา ได้มีผู้บรรลุธรรมเพิ่มขึ้นอีกหกล้านคน https://dmc.tv/a8134

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 14 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 16694 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10 พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 10 "พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ส่วนในครั้งที่สอง พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาบนเทวโลก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรา ก็เคยเสด็จไปจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เช่นกัน สำหรับการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ในครั้งที่สองนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณสามล้านเจ็ดแสนคน
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        ส่วนในครั้งที่สาม ซึ่งถือเป็นการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครั้งสุดท้าย พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุในการแสดงธรรม เพื่อเสด็จไปโปรดพุทธบิดา ซึ่งการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งที่สามนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมเพิ่มขึ้นอีกหกล้านคน
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        นอกจากจะมีการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรถึงสามครั้งแล้ว ในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้มีการประชุมสาวกสันนิบาตถึงสามครั้งอีกด้วย กล่าวคือ ในครั้งที่หนึ่ง ได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันถึงหกหมื่นรูป ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีจำนวนพระอรหันต์สาวกมาประชุมกันมากที่สุด ส่วนในครั้งที่สองได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันประมาณห้าหมื่นรูป และในครั้งที่สามซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้าย ได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันประมาณสี่หมื่นรูป ในกาลนั้นเอง พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
 
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10

http://goo.gl/vvgHG


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก