พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 41 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (2)

พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน รวมระยะเวลา 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ในยุคนั้นจึงมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมาย https://dmc.tv/a9557

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 28 ธ.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17645 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 41 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (2)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 41 "การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (2)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... สิ่งพิเศษประการที่ 2.โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอด ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงมีปกติมองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรัก และเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุด อีกทั้ง พระองค์ยังทรงมองยาจกวณิพกทั้งหลาย ด้วยนัยน์ตาและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาอยู่ตลอดเวลา โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
        ส่วนใครที่มีปกติตรงกันข้ามจากนี้ กล่าวคือ...มีปกติไม่มองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพ เป็นต้น ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์อย่างแน่นอน
 
คนที่มีปกติไม่มองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพ ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
สิ่งพิเศษประการที่ 3.โลกในยุคนั้น จะไม่มีคนง่อยเปลี้ย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความซื่อตรง เลี้ยงชีพโดยสุจริต และไม่เคยคิดคดโกงผู้อื่น โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
 ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงเลี้ยงชีพโดยสุจริต
 
        ส่วนใครที่มีปกติชอบคิดคดหรือขี้โกง ชอบทุจริตคิดไม่ซื่อ หรือเป็นคนประเภทคดในข้องอในกระดูก เป็นต้น ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
คนที่ชอบคดโกง ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
สิ่งพิเศษประการที่ 4.โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงเคยถวายยารักษาโรคแก่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้ เป็นทานอยู่เนืองนิตย์ โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
 ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงทำทานด้วยยา อยู่เป็นนิตย์
 
        ส่วนใครที่ไม่เคยสั่งสมบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแก่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้ เป็นทานเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
คนที่ไม่เคยทำทานด้วยยา ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
สิ่งพิเศษประการที่ 5.โลกในยุคนั้นจะไม่มีการขู่อาฆาตมาดร้ายระหว่างกันและกัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ไม่เคยขู่อาฆาตมาดร้ายใคร และไม่เคยทำให้ใครต้องหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจเลยแม้แต่สักคนเดียว โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ไม่เคยขู่อาฆาตใคร
 
        ส่วนใครที่มีวิบากกรรมชอบขู่อาฆาตมาดร้ายผู้อื่น และชอบทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจ ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
คนที่ชอบขู่อาฆาตผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 41
 


http://goo.gl/hyf6s


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก