พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 42 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (3)

พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน รวมระยะเวลา 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ในยุคนั้นจึงมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมาย https://dmc.tv/a9575

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 29 ธ.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17062 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 42 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (3)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 42 "การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (3)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... สิ่งพิเศษประการที่ 5.โลกในยุคนั้นจะไม่มีการขู่อาฆาตมาดร้ายระหว่างกันและกัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ไม่เคยขู่อาฆาตมาดร้ายใคร และไม่เคยทำให้ใครต้องหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจเลยแม้แต่สักคนเดียว โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80-อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ส่วนใครที่มีวิบากกรรมชอบขู่อาฆาตมาดร้ายผู้อื่น และชอบทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจ ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
สิ่งพิเศษประการที่ 6.โลกในยุคนั้น จะมีแต่ผู้คนที่มีรูปร่างสมส่วนงดงาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงสละสิ่งของที่พระองค์รักเป็นทาน ให้แก่สมณพราหมณ์หรือยาจกวณิพกอยู่เสมอ โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสละสิ่งของที่พระองค์รักเป็นทาน
 
        ส่วนใครที่เป็นคนตระหนี่ และไม่เคยสละสิ่งของที่ตนเองรักให้แก่สมณพราหมณ์หรือยาจกวณิพกเลย แม้สักครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
คนที่มีความตระหนี่ไม่เคยสละสิ่งของเป็นทาน ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
สิ่งพิเศษประการที่ 7.โลกในยุคนั้น ผู้คนจะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงเคยสละช้าง สละม้า สละราชรถ หรือสละสิ่งที่ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทางเป็นทาน โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
 ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงให้ยานพาหนะเป็นทาน
 
        ส่วนใครที่ไม่เคยสละยวดยานพาหนะ ไม่เคยสละช้าง ไม่เคยสละม้า ไม่เคยสละราชรถ หรือไม่เคยสละสิ่งที่ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทางเป็นทานให้แก่ผู้อื่นเลย ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
คนที่ไม่เคยให้ยานพาหนะเป็นทาน ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
สิ่งพิเศษประการที่ 8.โลกในยุคนั้น แผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอไม่ขรุขระ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วถึง และทรงทำอย่างสม่ำเสมอ โดยที่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่า 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
 
ในช่วงที่ทรงบังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 
        ส่วนใครที่ขาดความเมตตา ไม่เคยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยแม้สักครั้งเดียว ผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตรย์ อย่างแน่นอน
 
คนที่ขาดความเมตตา ไม่เคยแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 42
 


http://goo.gl/uBniE


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก