พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 44 พระเจ้าสัตตุตาปราชา

สาเหตุที่ทำให้พระศรีอริยเมตไตรย์ ต้องมาสลายร่างพระมหากัสสปะด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้เป็นเพราะมีบุพกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมาก่อน http://dmc.tv/a9603

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 31 ธ.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17457 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 44 พระเจ้าสัตตุตาปราชา
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 44 "พระเจ้าสัตตุตาปราชา"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ทุกๆคนอาจจะสงสัยกันว่า พระศรีอริยเมตไตรย์สามารถช้อนร่างของพระมหากัสสปะไว้บนฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ได้อย่างไร ถ้าทุกคนยังจำกันได้ ในตอนที่กล่าวถึงพระสรีระของพระศรีอริยเมตไตรย์ เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระสรีระที่สูงถึง 88-ศอก หรือ 44-เมตร ซึ่งสูงกว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์จึงมีขนาดที่ใหญ่ตามสัดส่วนของพระสรีระด้วยเช่นกัน ส่วนพระมหากัสสปะนั้น ท่านมาบังเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุเพียง 100-ปี ถ้าเทียบรูปร่างของท่านกับมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้ ท่านจะมีความสูงประมาณฝรั่งร่างใหญ่ๆ
 
เทียบสัดส่วน พระมหากัสสปะ กับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
 
        เพราะฉะนั้น เมื่อเทียบโดยสัดส่วนของพระศรีอริยเมตไตรย์กับพระมหากัสสปะเช่นนี้แล้ว การที่พระพุทธองค์ทรงช้อนร่างของพระมหากัสสปเถระไว้บนฝ่าพระหัตถ์ได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลย
 
เมื่อเทียบสัดส่วนกับพระศรีอริยเมตไตรย์แล้ว พระมหากัสสปะจึงอยู่บนฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์ได้
 
        ส่วนสาเหตุที่ทำให้พระศรีอริยเมตไตรย์ ต้องมาสลายร่างพระมหากัสสปะด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้เป็นเพราะพระพุทธองค์และพระมหากัสสปเถระ ได้มีบุพกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมาก่อนในอดีต เรื่องก็มีอยู่ว่า...ในสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เสวยพระชาติเป็น “พระเจ้าสัตตุตาปราชา”-พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่โปรดปรานช้างเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทรงชอบสะสมช้างที่มีลักษณะดีเอาไว้อีกด้วย
 
พระเจ้าสัตตุตาปะทรงโปรดปรานช้างเป็นอย่างมาก
 
        จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าสัตตุตาปราชาได้ทรงทราบข่าวว่า...มีคนพบเจอช้างเผือกที่มีลักษณะดีอยู่ในป่า เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะได้ทรงสดับเรื่องราวและลักษณะของช้างเผือกตัวประเสริฐนั้นแล้ว พระเจ้าสัตตุตาปะทรงรู้สึกดีพระทัยเป็นยิ่งนัก ดังนั้น พระองค์จึงไม่รอช้ารีบเสด็จออกจากปราสาทเพื่อไปจับช้างตัวนั้นมาทันที
 
หมายเหตุ: สำหรับช้างหลวงจะใช้สรรพนามว่า “ช้าง” ส่วนช้างบ้านจะใช้สรรพนามว่า “เชือก” ส่วนช้างป่าจะใช้สรรพนามว่า “ตัว”
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงได้ทราบว่ามีผู้พบช้างเผือกลักษณะดี
 
        ครั้นพระเจ้าสัตตุตาปะทรงจับช้างเผือกตัวนั้นมาได้แล้ว พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์เป็นผู้ดูแลและฝึกช้างเผือกตัวนั้น เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงนำช้างเผือกตัวนี้มาเป็นช้างมงคลพระที่นั่งในงานมหรสพที่จะมีขึ้นในอีกเจ็ดวันข้างหน้า
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์ ฝึกช้างเผือกที่จับมาได้
 
        เมื่อถึงกำหนดวันงานมหรสพ พระเจ้าสัตตุตาปะก็ทรงประทับช้างมงคลพระที่นั่ง (ซึ่งก็คือช้างเผือกที่พระองค์ทรงจับมา)-ออกว่าราชการ และเสด็จเที่ยวรอบเมืองเป็นที่สำราญพระราชหฤทัยยิ่งนัก จากนั้น พระองค์ก็ทรงเสด็จเลียบเลาะไปตามหนทาง เพื่อเข้าสู่เขตพระราชอุทยานอันงดงามและร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด
 
 เมื่อถึงวันงานมหรสพ พระเจ้าสัตตุตาปะทรงประทับบนหลังช้างมงคลพระที่นั่ง เสด็จเที่ยวไปรอบเมือง
 
        ด้วยความที่ค่ำคืนที่ผ่านมานั้น ได้มีช้างป่าโขลงใหญ่พากันบุกตะลุยเข้ามาหาอาหารภายในเขตพระราชอุทยาน จนส่งผลทำให้ต้นไม้ภายในเขตพระราชอุทยานจำนวนหลายต้นเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ซ้ำช้างป่าบางตัวยังถ่ายมูลทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเปรอะเปื้อนเต็มไปหมด
 
 ฝูงช้างป่าได้เข้ามาหาอาหารในพระราชอุทยาน
 
        ครั้นพระเจ้าสัตตุตาปะทรงช้างมงคลพระที่นั่ง ผ่านเข้ามาภายในเขตพระราชอุทยานแล้ว ทันใดนั้นเอง ช้างมงคลพระที่นั่งก็พลันได้กลิ่นมูตรและคูถของนางช้างพังตัวเมียซึ่งยังสดใหม่
 
 ช้างมงคลพระที่นั่งของพระเจ้าสัตตุตาปะ ได้กลิ่นมูตรและคูถของนางช้างพัง
 
        ซึ่งกลิ่นสาบสางอ่อนๆของนางช้างตัวเมียนั้น ถือว่า...มีอำนาจเหลือคณาราวกับพายุที่โหมกระพือให้ไฟแห่งกามราคะ เผาผลาญดวงใจของช้างมงคลพระที่นั่ง ให้เกิดความกระสันซ่านทรวงและบีบเค้นบังคับให้ช้างมงคลพระที่นั่งถึงกับต้องหยุดเยื้องย่าง แล้วหันมาสูดหาแต่กลิ่นของนางช้างพังตัวนั้น
 
 ไฟแห่งกามราคะเผาผลาญดวงใจของช้างมงคลพระที่นั่ง ของพระเจ้าสัตตุตาปะ
 
        เมื่ออำนาจแห่งกามราคะท่วมท้นจนสุดที่จะระงับไว้ได้ จึงทำให้ช้างมงคลพระที่นั่งเกิดอาการคลุ้มคลั่งหรือพูดภาษาบ้านๆว่า “ตกมัน” (หรืออาการที่ช้างกำลังมีความต้องการทางเพศอย่างเต็มที่ ถ้าเป็นมนุษย์ก็คือ...อาการปวดกามนั่นเอง)-จากนั้น ช้างมงคลพระที่นั่งก็ได้สะบัดกายจนทำให้นายหัตถาจารย์พลัดตกลงมาจากหลังช้าง เหลือก็แต่เพียงพระเจ้าสัตตุตาปะเท่านั้นที่ยังทรงประทับค้างอยู่บนหลังของมัน
 
 ช้างมงคลพระที่นั่งของพระเจ้าสัตตุตาปะสะบัดกายด้วยอาการตกมัน จนนายหัตถาจารย์ตกจากหลังช้าง
 
        แม้ในขณะนั้น พระเจ้าสัตตุตาปะจะทรงตกพระทัยเพียงใด แต่ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังทรงครองพระสติเอาไว้ได้ โดยพระองค์ทรงใช้ขอเกี่ยวเหนี่ยวรั้งมิให้พระองค์ตกจากหลังของช้างมงคลนั้น
 
พระเจ้าสัตตุตาปะทรงใช้ขอเกี่ยวเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ ไม่ให้ตกจากหลังช้าง
 
        ฝ่ายช้างมงคลพระที่นั่งที่กำลังตกมันอย่างสุดขีด ก็พลันส่งเสียงร้องกึกก้องไปทั่วพระราชอุทยาน พร้อมกันนั้นก็ได้วิ่งถลาทำลายกำแพงของพระราชอุทยาน แล้ววิ่งเตลิดตามกลิ่นของนางช้างตัวเมียเข้าไปในป่าอย่างไม่ลดละ
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 44


ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง

http://goo.gl/FUkrP


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      เบื้องหลังความปลื้ม 30 วันธรรมยาตรา ตอน อัศวินน้อย ตามรอยธรรมยาตรา พิทักษ์ พระพุทธศาสนา
      เบื้องหลังความปลื้ม 30 วันธรรมยาตรา
      จดหมายจากพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ตอน 30 วันธรรมยาตรา ปลื้มไม่มีวันลืม
      เกาะติดความปลื้ม 31 มกราคม "ที่สุดแห่งชัยชนะ ที่สุดของธรรมยาตรา คือ ที่สุดแห่งธรรม"
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559
      เกาะติดความปลื้ม 28 มกราคม "ความปลื้มไม่มีที่สิ้นสุด"
      ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม
      เกาะติดความปลื้ม 27 มกราคม "สะท้านโลกา ธรรมยาตรา รุ่นหนาวทั้งเมือง"
      ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม
      เกาะติดความปลื้ม 26 มกราคม "หนาวทั้งเมือง เย็นใจ ปลื้มบุญ"
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559
      จดหมายจากท่าน นายก อบต. ท่าทราย
      ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม