พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 47 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)

การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสารนี้ได้ http://dmc.tv/a9644

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 4 ม.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17223 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 47 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 47 "พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะได้ทอดพระเนตรเห็นช้างมงคลพระที่นั่ง กำลังถูกทรมานด้วยอำนาจมนต์ของนายหัตถาจารย์ พระองค์จึงทรงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์คลายมนต์ดังกล่าว พร้อมกับเปล่งอุทานด้วยความสลดสังเวชใจขึ้นมาว่า...
 
        “โอ...แม้มนต์ของนายหัตถาจารย์จะมีกำลังสามารถบังคับและควบคุมช้างได้ถึงขนาดนี้ แต่ถึงกระนั้น...ก็มิอาจจะสู้กำลังแห่งความกำหนัดยินดีในกามได้เลย เพราะความกำหนัดยินดีในกามสามารถฉุดให้ช้างหลุดจากอำนาจมนต์ของนายหัตถาจารย์นี้ได้...
 
พระเจ้าสัตตุตาปะทรงพิจารณาถึงอำนาจแห่งกามราคะ
 
        ถ้าจะว่าไปแล้ว สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกเป็นทาสแห่งอำนาจของกามราคะแทบทั้งสิ้น เพราะถูกกามราคะย่ำยีให้จมอยู่ในห้วงแห่งวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
 
 สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกเป็นทาส แห่งอำนาจของกามราคะทั้งสิ้น
 
        แม้แต่บุตร-ธิดา บิดา-มารดา หรือสามี-ภรรยา ที่รักกันนักหนา ก็ยังต้องมาเบียดเบียนฆ่าฟันกันมากมาย ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งกามราคะ
 
 คนที่รักกันต้องเบียดเบียนกันก็เพราะอำนาจแห่งกามราคะ
 
        หลังจากนั้น พระเจ้าสัตตุตาปะทรงได้มอบรางวัลให้แก่นายหัตถาจารย์ แล้วทรงดำริขึ้นมาว่า “สัตว์ทั้งหลาย...จะพ้นจากอำนาจแห่งกามราคะได้ด้วยประการใดหนอ”
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงมอบรางวัลให้แก่นายหัตถาจารย์
 
        ในกาลเดียวกันนั้นเอง พระองค์ก็ทรงเห็นแจ้งในพระราชหฤทัยขึ้นมาว่า “การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสารนี้ได้”
 
 การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่พาตนเองและสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารนี้ได้
 
        เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปราชาทรงมีดำริเช่นนั้น พระองค์จึงทรงตั้งปณิธานปรารถนาพุทธภูมิว่า “หากวันใดที่เราได้ตรัสรู้ธรรม เราก็จักสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รู้ในธรรมเหล่านั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้ เมื่อนั้นเราก็จักพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งทุกข์ตามเราไปด้วย”
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงปรารถนาพุทธภูมิ
 
        ครั้นพระเจ้าสัตตุตาปะทรงตั้งปณิธานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติทั้งหมดของพระองค์ แล้วทรงออกบวช โดยพระองค์ทรงถือเพศเป็นดาบส บำเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวดตราบจนสิ้นอายุขัย
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะทรงออกบวชเป็นดาบส
 
        เมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะทรงละจากโลกในภพชาตินั้นไปแล้ว ด้วยกำลังแห่งการบำเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวด ก็ส่งผลทำให้พระองค์ได้ทรงไปบังเกิดอยู่บนสุคติโลกสวรรค์
 
 เมื่อละโลกแล้ว พระเจ้าสัตตุตาปะทรงไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
 
        พระเจ้าสัตตุตาปราชา ในครั้งนั้น ก็คือ...พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ช้างมงคลพระที่นั่ง ในครั้งนั้น ก็คือ...พระมหากัสสปเถระ นายหัตถาจารย์ ในครั้งนั้น ก็คือ...พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า”
 
 พระเจ้าสัตตุตาปะในครั้งนั้นคือ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        เมื่อถึงกาลสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรย์ จะลงมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมหรือวิบากกรรมในพระชาติที่พระองค์ทรงเกิดเป็นนายหัตถาจารย์ และทรงเคยเบียดเบียนช้างมงคลพระที่นั่ง ด้วยการร่ายมนต์ให้ช้างมงคลพระที่นั่งเอางวงจับก้อนเหล็กแดงร้อน จึงส่งผลทำให้พระองค์จำต้องเสด็จเดินทางมาที่กุกกุฎสัมปาตบรรพต เพื่อสลายร่างพระมหากัสสปเถระ ด้วยเปลวไฟลุกไหม้บนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์
 
นายหัตถาจารย์ในครั้งนั้นคือ พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        ซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่า เมื่อกาลได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงยุคพุทธกาล (ยุคของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า)-พระมหากัสสปเถระก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีเป็นภพชาติสุดท้าย โดยในภพชาตินี้ ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ และถือเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกในยุคสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านมีอายุครบ 120-ปีพอดี ท่านก็ได้ตรวจดูอายุสังขารด้วยญาณทัศนะของตัวท่านเอง แล้วก็พบว่า...อายุสังขารของท่าน เหลืออีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น
 
ช้างมงคลพระที่นั่งในครั้งนั้นคือ พระมหากัสสปะ 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 47


http://goo.gl/i9WNo


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      V-Star News ตอน อบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ประจำปี 2558
      ปลื้มใจได้ทอดกฐินและหล่อหลวงปู่องค์ที่ 8 ตอน ชิตังเม สวนกระแสจะรวยเร็วยิ่งกว่าจรวด
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน คิดจะหล่อทองปุ๊บ..เงินก็ไหลมาปั๊บ
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน กล้าพิสูจน์ จึงกล้ารวย
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน พลิกชีวิต เพราะปิดบัญชีครับ
      อานุภาพหล่อทองหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอน ประสพสุขสมปรารถนาเป็นอาจิณ
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน เถ้าแก่ วัยกระเปี๊ยก
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน พลิกชีวิต เพราะเป็นประธานกองกฐินครั้งแรก
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน จะขอรื้อผังจน ด้วยชีวิต
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน แห้วพันล้าน รวย 24 น.
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน พลิกชีวิตเป็นคุณนายสไตล์ชิวๆ
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน เพราะล้านแรกแท้ๆ ถึงได้รวยขนาดนี้
      อานุภาพหล่อทองหลวงปู่ ตอน ผลบุญอัศจรรย์เหลือเชื่อแต่จริง